اخبار

به مناسبت روز شورا ؛ دیداررییس و اعضای هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر با اعضای شورای اسلامی شهر بابلسر

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابلسر؛به مناسبت روز شورا؛مسگریان رییس هیات مدیره کانون مهندسین بابلسر بهمراه اعضای هیات مدیره این کانون با رییس

ادامه مطلب »

تماس با ریاست

محجوب پروین

ریاست

یادداشت ها