اخبار

رئیس شورای اسلامی شهر بابلسر خبر داد: آغاز مرمت و بازسازی ساختمان شهربانی شهر بابلسر/دغدغه حفظ آثار تاریخی را داریم

به گزارش روابط عمومی شورای اسلامی شهر بابلسر، مهدی باقرزاده با اشاره به اهمیت بهسازی و ساماندهی اماکن تاریخی اظهار داشت: مدیریت شهری با توجه

ادامه مطلب »

صورتجلسه شماره سی1401/05/13

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/05/09 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

ادامه مطلب »

صورتجلسه بیست و ششم 1401/4/28

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/4/28 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

ادامه مطلب »

تماس با ریاست

محجوب پروین

ریاست

یادداشت ها