انتخابات کمیسیون های شورای اسلامی شهر بابلسر سال چهارم دوره پنجم یکشنبه مورخه 99/6/16

انتخابات کمیسیون های شورای اسلامی شهر بابلسر یکشنبه مورخه 99/6/16 در محل شورای اسلامی شهر برگزار گردید


 

انتخابات کمیسیون های شورای اسلامی شهر و همچنین منتخبین شورای اسلامی شهر در کمیسیون های شهرداری بابلسر سال چهارم دوره پنجم در جلسه رسمی شورا یکشنبه مورخه 99/6/16 برگزار گردید.

 

∗ نتایج آرای منتخبین کمیسیون های شورای اسلامی شهر بابلسر به شرح ذیل می باشد:

 

  • کمیسیون عمران و توسعه شهری

1- مسلم حسین زاده

2- فاطمه بهار

3- منصور رمضان نژاد

4- هوشیار خسروی

5- دومان نوعی

  • کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی

1- فاطمه بهار

2- منصور رمضان نژاد

3- هوشیار خسروی

4- دومان نوعی

5- صادق شفقت

  • کمیسیون بهداشت سلامت، محیط زیست و خدمات شهری

1- مسلم حسین زاده

2- فاطمه بهار

3- هوشیار خسروی

4- محجوب پروین

5- دومان نوعی

  • کمیسیون زیباسازی و المان شهری

1- هوشیار خسروی

2- منصور رمضان نژاد

3- دومان نوعی

  • خزانه دار

مسلم حسین زاده

∗منتخبین شورای اسلامی شهر در کمیسیون های شهرداری شهر بابلسر

  • کمیسیون معاملات

منصور رمضان نژاد

  • کمیسیون ماده صد شهرداری

مسلم حسین زاده

هوشیار خسروی

  • کمیسیون ماده 77

فاطمه بهار

 


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *