جلسه شصت و دوم(1400/1/8)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/12/26 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات  

1-نامه شماره 99/20/19104مورخ 99/12/267شهرداری محترم درخصوص نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ارزیابی مقدار 27/61 متر مربع از فضای مازاد معبر واقع در خیابان شهید چران-چمران 23 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6/12/2-نامه آموزش و پرورش شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تهیه اقلام مورد نیاز برای خانواده های هنرستان با نیاز های ویژه شهید شفیعی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه اداره بهزیستی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری یک دوره مسابقات فرهنگی و ورزشی با رشته های محدود همگانی ویژه جانبازان و معلولین بمنظور ایجاد روحیه و نشاط قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه هیئت امناء مسجد الرضا (ع) و حسینیه حضرت ابوالفضل (ع) خیابان شهید طالبی درخصوص درخواست مساعدت جهت تامین هزینه های تعمیر نانوایی مسجد قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5- نامه شماره 99/20/18996مورخ 99/12/24شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 86/42/108416 مورخ 99/12/16 مدیر کل محترم دفتر شهری استانداری مازندران به پیوست(اصلاحیه شیوه نامه سرمایه گذاری و مشارکت شهرداری های کشور) موضوع ابلاغیه 199049 مورخ 99/12/9وزیر محترم کشور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 26/12/99 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/18922مورخ 99/12/26شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات کشتی بابلسر جهت برگزاری مسابقات قهرمانی نوجوانان و جوانان استان در دو وزن و اینکه در نظر است از محل ماده 15 مبلغ 150/000/000 ریال به این هیات مساعدت گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/18922مورخ 99/12/24شهرداری محترم درخصوص پاداش پایان سال شهرداران به میزان یک ماه مجموع حقوق مبنا و فوق العاده شغل و فوق العاده جذب به عنوان پاداش خدمت به شهرداران با عنایت به نامه شماره 54820 مورخ 99/12/19 مدیر کل محترم دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و متعاقب آن نامه شماره 86/42/109249مورخ 99/12/24 مدیر کل محترم دفتر شهری و امور شوراهای استانداری قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/2019092مورخ 99/12/25 شهرداری محترم درخصوص نامه هیئت مدیره مجتمع مسکونی دریاکنار جهت مشارکت در اجرای آسفالت خیابان های این مجتمع به استحضار می رساند با عنایت به تبصره 3 ماده 99 قانون شهرداری که اذعان می دارد حداقل معادل 80 درصد درآمد حاصل از حریم شهر می بایست در حریم هزینه گردد و با توجه به اینکه مجتمع مسکونی فوق الذکر به صورت عام قابل بهره برداری می باشد، بدینوسیله تفاهم نامه پیشنهادی جهت اظهار نظر و ارائه طریق به شورا ارسال گردید و اینکه شهرداری مترصد آن بوده که هزینه مذکور بصورت علی الحساب پرداخت شده تا در آخرین متمم لایحه بودجه سال جاری از ردیف اعتباری 4010402 هزینه های عمرانی پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *