صورتجلسه(سیزدهم)1400/4/1

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/4/1 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات

 

1-احتراماً عطف نامه شماره 1400/20/3671 مورخ 1400/3/31 شهرداری محترم درخصوص توافق شماره 6/3690 مورخ 1396/2/17 فی مابین شهرداری و آقای علی بزرگیان عربی و خانم معصومه سلیمانی قرائت و به پاس زحمات شهردار محترم متن زیر از طرف اعضای شورای اسلامی شهر به حضورتان تقدیم می گردد

جناب آقای مهندس رضا رحیمی جنابعالی در طی دو سال و نیم گذشته براساس مدیریت جهادی که شاخصه های آن تعهد، تخصص و خستگی ناپذیری می باشد همراه  با همکاران پرتلاش خویش در شهرداری بابلسر موفق شدید تحولی چشمگیر در حوزه توسعه شهر و خدمت رسانی مستمر ایجاد نمایید اما آنچه در کنار این سعی و تلاش تحسین برانگیز، ستودنی و قابل تقدیر می باشد مساعی عالی جنابعالی در حفظ بیت المال و حقوق شهروندان است که نمونه بارز و تازه آن پیگیری حقوقی پرونده جناب آقای بزرگیان بوده، این اقدام اگر از سوی شما انجام و پیگیری نمی شد شهرداری بابلسر به ناگزیر باید مبالغ قابل توجهی به عنوان ضرر و زیان پرداخت می نمود اما هوشمندی شما و احساس مسئولیتی که نسبت به حقوق شهروندان دارید موجب شد تا با یک تلاش حقوقی، شهرداری بابلسر از پرداخت خسارت فوق معاف گردد بنابراین به عنوان نمایندگان مردم شهرمان بابلسر که همواره دغدغه حقوق شهروندان را داریم از این جهت نیز از آن جناب تقدیر و تشکر می نمائیم که با اعتماد به شخص شما و همکارانتان توانسته ایم در همه عرصه ها رشد توسعه داتشه باشیم ضمناً از پیگیری های مجدانه جناب آقای آقایی ریاست محترم دادگستری شهرستان بابلسر کمال قدردانی و تشکر را داریم.

نامه شماره 568 مورخ 1400/4/1 اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به هیات کشتی بابلسر مبنی بر میزبانی مسابقات کشتی پیشکسوتان استان مازندران قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه هیات تکواندو شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری همایش بزرگ تکواندو بین باشگاه های مازندران مورخ 1400/4/3 واقع در پارکینگ صفر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

4-باعنایت به ساخت و ساز صورت گرفته در زمین هلال احمر و باتوجه به نیاز شهرداری بابلسر به کانکس های موجود در آن مکان، پیشنهاد می گردد شهرداری محترم  با آن سازمان مکاتبه جهت عودت کانکس ها اقدام گردد.

5-پیرو مذاکرات صورت گرفته در جلسه شورا مقرر گردید شهرداری بابلسر نسبت به تکمیل بخشی از نیازهای VIP زمین ورزشی (فوتبال) شهید علیزاده واقع در پارکینگ یک مساعدت لازم صورت پذیرد.

6-پیرو مکاتبات متعدد درخصوص جانمایی 40 غرفه جهت ساماندهی اسکله داران، با عنایت به بازدید بعمل آمده به همراه معاونت محترم فنی و عمرانی شهرداری بابلسر حدفاصل پارکینگ ۱ الی ۲ (ضلع جنوب قدرالسهم ۲۵ متری) جهت جانمایی غرفه ها (مساحت هر غرفه ۳۰ متر ) پیشنهاد می گردد، لازم به توضیح است طرح مورد نظر   و مصالح استفاده شده جهت احداث غرفه قبل از اجرا به تائید شورای اسلامی شهر برسد؛ درضمن شرکت تعاونی اسکله داران جهت ساخت اعلام آمادگی نموده است.

7-پیرو بند 6 مصوبه مورخ 99/9/2 صورتجلسه شماره 45 درخصوص مساعدت مالی به هیات کشتی شهرستان بابلسر جهت ساخت سالن بدنسازی با هزینه تقریبی 10/000/000/000 ریال، که در ردیف بودجه 6060307 مبلغ 7000/000/000 ریال پیش بینی گردیده و مابقی می بایست در اولین متمم پایدار گردد و مقرر گردید جهت اجرای مصوبه صدرالاشاره با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدام مساعد صورت پذیرد.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/3517 مورخ 1400/3/29 شهرداری محترم درخصوص روند رو به تزاید هزینه‌های طرح های عمرانی و خدماتی فرهنگی رفاهی به منظور ایجاد فضای مناسب شهری در جهت رفاه شهروندان که توسط شهرداری ارائه میگردد از یک سو و از سوی دیگر افزایش هزینه های جاری برای جبران قسمتی از کاهش قدرت خرید کارکنان خدوم شهرداری و همچنین پرداخت دیون ماضی باعث گردید که شهرداری با مضایق و تنگناهای مالی مواجه گردد به منظورجلب مشارکت شهروندان در پرداخت مطالبات معوقه و تشویق تولیدکنندگان ساختمان و انبوه‌سازان در اجرای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید و همچنین حسب بنده س ماده ۱۴ آیین نامه اجرایی نحوه وضع  و وصول عوارض توسط شورای های اسلامی شهر مصوبه 78/7/7 هیات محترم وزیران پیشنهاد می گردد رویه تشویقی زیر به منظور تسهیل و تسریع در مشارکت شهروندان در پرداخت به موقع مطالبات شهرداری مورد اعمال و اقدام قرار گیرد.

1-کلیه شهروندان که نسبت به پرداخت بدهی معوقه سال جاری ناشی از بهای خدمات، عوارض کسب و پیشه و بدهی مشاغل خاص به صورت نقدی و یکجا از تاریخ 1400/4/5 لغایت 1400/5/10 به مدت 30 روز کاری اقدام نمایند مشمول جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی به میزان 25 در صد قرار گیرند.

ادامه بند 1-ماده واحده

۲- کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمانی که نسبت به پرداخت بدهی‌های معوقه ناشی از عوارض ساختمانی و بهای خدمات از تاریخ 1400/4/5 لغایت 1400/5/10  به مدت 30 روز کاری  به صورت نقدی و یکجا اقدام نمایند مشمول 35 درصد جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

۳- کلیه انبوه سازان و تولیدکنندگان ساختمان که نسبت به اخذ شناسنامه ساختمان(پروانه ساختمان)احداث بنا از تاریخ 1400/4/5 لغایت 1400/5/10 به مدت 30 روز کاری  اقدام نمایند کلیه عوارض ناشی از صدور شناسنامه ساختمانی و بهای خدمات را به صورت نقد و یکجا پرداخت نمایند مشمول 45 درصد جایزه خوش حسابی پرداخت نقدی قرار خواهند گرفت.

تبصره ۱ – عوارض مازاد تراکم، ارزش افزوده، تغییر کاربری و دیگر عوارض که در زمان صدور شناسنامه ساختمان ملاک محاسبه قرار می‌گیرد مشمول مواد مذکور در بندهای ۳ و ۲ می گردد.

تبصره ۲- عوارض عدم تامین پارکینگ و جرایم ماده صد که حسب آرای کمیسیون مربوطه قطعیت یافت و همچنین عوارض نوسازی و عوارض سالیانه اتومبیل و مالیات بر ارزش افزوده، سهم آموزش و پرورش مشمول تسهیلات جایزه خوش حسابی نمی گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/3516 مورخ 1400/3/29 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/3465 مورخ 1400/3/27 فی مابین شهرداری و آقای یعقوب محمودی مالک پلاکهای ثبتی 1/7230 و 1/7231 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 26 مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/3207 مورخ 1400/3/22 شهرداری محترم درخصوص درخواست هیات وزنه برداری شهرستان بابلسر مبنی بر مساعدت مالی به آن هیات به جهت تعمیر، تجهیز و بازسازی سالن ویژه تخصصی وزنه برداری مرحوم رمضان نژاد و اینکه در نظر است از محل ردیف هزینه ای 150304 لایحه بودجه سال 1400 مبلغ 150/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1114 مورخ 1400/2/5 شهرداری محترم به استناد ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها، شهرداری درنظر دارد نسبت به واگذاری (فروش) عرصه و اعیان یک قطعه زمین به پلاک ثبتی 1/34289 واقع در خیابان پاسداران جنب هلال احمر به متراژ 83 مترمربع با مبلغ کارشناسی 9/100/000/000 ریال (توسط هیات سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری) از طریق فرآیند تشریفات مزایده اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/3515 مورخ 291400/3/29 شهرداری محترم درخصوص برگزاری تشریفات مزایده جهت واگذاری مجموعه پناهگاه حیوانات به بخش خصوصی در قالب اجاره ماهیانه در زمینی با عرصه و اعیان تقریبی 1423 متر مربع، با ظرفیت نگهداری پانصد قلاده حیوان، واقع در انتهای بلوار شهید علیزاده به مدت 3 سال به استناد ماده سیزده آئین نامه مالی شهرداریها قرائت و و با اجاره به مدت یکسال موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/3146 مورخ 1400/3/19 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/3140 مورخ 1400/3/19 فی ما بین شهرداری و خانم فاخره نوربخش وکیل آتسا و آقای مهدی کیانی مالک پلاک ثبتی 1/1909 واقع در خیابان شهید طالبی مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/3700 مورخ 1400/4/1 شهرداری محترم درخصوص انعقاد قرارداد شماره 3203 مورخ 99/3/13 اجاره شش دانگ یک واحد مسکونی به پلاک 3201 به آدرس بلوار شریفی شریفی 4 گردیده، این شهرداری درنظر دارد تا نسبت به تمدید اجاره فوق الذکر در جهت ارائه خدمات و مشاوره های فرهنگی با مدیریت خانم مشک آبادی در قالب مجموعه فرهنگی آهنگ هستی با مبلغ قرض الحسنه 400/000/000 ریال و اجاره بهای ماهیانه 30/000/000 ریال از محل ماده 15 لایحه بودجه سال 1400 این شهرداری برای مدت یکسال آتی اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *