صورتجلسه(پنجاه دو)99/10/21

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/10/14 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده-خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره99/20/15274مورخ 99/10/14 شهرداری محترم درخصوص درخواست خانم فاطمه صفاری بشماره 99/10/27944مورخ 99/7/10 مبنی بر خرید مازاد معبر به مساحت 112/25 متر مربع واقع در خیابان شهید چمران و اینکه شهرداری به استناد ماده 19 قانون نوسازی و عمران شهری قصد واگذاری مساحت فوق را به قیمت کارشناسی روز را دارد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه شماره 99/20/15221مورخ 99/10/14 شهرداری محترم درخصوص سه نسخه خط پروژه خیابان شهید نوبخت واقع در محور بابلسر به فریدونکنار که در مقیاس 1/1000 ترسیم گردیده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3- نامه شماره 99/20/15182 مورخ 99/10/13 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/14975مورخ 99/10/18 فی ما بین شهرداری و آقای علی نصرالله پور مالک پلاک ثبتی 1/6412 واقع در خیابان شریعتی-کوچه احمدی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4- نامه قرارگاه جهادی امام حسن مجتبی(ع) درخصوص درخواست صدور مجوز ایستگاه فاطمیه با محوریت سلامت و مساعدت جهت تامین مالی و هماهنگی داربست و چاپ بنر به مدت دو روز 27 و 28 دی ماه در حاشیه میدان بسیج قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

5-نامه مالکان تاکسی های بی سیم درخصوص درخواست پیگیری هزینه تعمیرات دستگاه بی سیم تاکسی ها قرائت و جهت بررسی به کمیته حمل و نقل ارجاع گردید.

6-نامه هیئت وزنه برداری درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای مرتضی بیگلری از قهرمانان وزنه برداری کشور و آسیا در رده های مختلف قرائت و مقرر گردید جهت اقدام برابر جدول مساعدت به قهرمانان با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه: بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15213مورخ 99/10/14 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 86/42/95381 مورخه 99/10/8 مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری مازندران و پیرو نامه شماره 39852 مورخ 99/10/3جانشین محترم رئیس و معاون توسعه منابع و پشتیبانی سازمان شهرداریها و دهیاری های کشور و نیز تصویب نامه هیات محترم وزیران (بخشنامه شماره 91979/ت58146ه مورخ 17/8/99) با موضوع استمهال قرارداد شهرداری در دوران کرونا با بخش های خصوصی مانند قرارداد واگذاری تابلوهای تبلیغاتی، بوفه، کافی شاپ، رستوران و غیره و اینکه شهرداری در نظر دارد بسته به زمان انعقاد قرارداد و براساس مدت زمانی که قراردادهای مذکور در دوران شیوع ویروس کرونا قرار گرفته اند با تشخیص و احراز موضوع، حسب مورد و به تناسب، همه یا بخشی از اجاره بهای اماکن و اموال غیر منقول یاد شده را تا پایان اسفند ماه سال 1399 دریافت نکند و یا به همین نسبت در انتهای بازه زمانی قانونی قرارداد به مدت زمان آن اضافه نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/12984 مورخ 99/8/24شهرداری محترم درخصوص پاسخ به نامه شماره 1367 مورخ 99/8/21مبنی بر اجرای پروژه پیاده راه خیابان شهید رجایی و با توجه به اینکه این پروژه مصوبه میراث فرهنگی و گردشگری را دارد و در بودجه سال 98 در ردیف 303024 ذکر گردیده و فرآیند مناقصه انجام شده و شرکت برنده اقدام به خرید مصالح کرده و همچنین با توجه به اینکه زمان اجرای پروژه مشخص نبوده، پیش بینی بودجه سال 99 بمبلغ 11/000/000/000 ریال بودجه که بلافاصله  پس از آغاز پروژه در اولین متمم پایدار گردیده قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید جهت توسعه و زیبایی شهر هرچه زودتر، این پروژه آغاز و به جهت نزدیک بودن به ایام نوروز شبانه روزی پیگیری و درصورتیکه تا ۱۵ اسفند ماه به اتمام می رسد انجام گردد و در غیر اینصورت در فروردین ماه سال آینده اقدام گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق و یک رای ممتنع تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15354مورخ 99/10/16 شهرداری محترم درخصوص نظریه کارشناسی رسمی دادگستری پرونده آقای عباسعلی رمضانی قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15218مورخ 99/10/14 شهرداری محترم در خصوص ماموریت جناب آقای مهندس رضا رحیمی شهردار محترم شهر بابلسر از تاریخ 99/10/15 لغایت 99/10/18 قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/15209مورخ 99/10/14 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای حسین احمدی از خبرنگاران فعال شهرستان مبنی بر مساعدت مالی به منظور خرید گوشی جهت استفاده فرزند ایشان از کلاسهای آنلاین و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 به مبلغ 20/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *