صورتجلسه بیست وششم 1400/9/10

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1400/9/10 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص تهیه برنامه راهبردی شهرداری بابلسر

2- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به آقای عبدالکریم شربتی به دلیل نگهداری و سرایداری نمازخانه پارک شورا

3- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری قبور رایگان به افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد

4- لایحه شهرداری درخصوص برگزاری جشن روز پرستار

5- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری به صورت اجاره بوفه و کافی شاپ حدفاصل پارکینگ 2و3(معروف به کلبه آرامش)

6- لایحه شهرداری درخصوص اهدا کارت هدیه به اعضای تیم والیبال شهدای بابلسر

7- لایحه شهرداری درخصوص درخصوص واگذاری قسمتی از وظائف و اختیارات فردی عنداللزوم به معاونین و متناسب با ماموریت سایر مسئولان این شهرداری

8- لایحه شهرداری درخصوص ترمیم و بهسازی بنای ساختمان شهربانی سابق واقع در میدان بسیج

9- لایحه شهرداری درخصوص تعریض خیابان و تملک یک قطعه زمین واقع در بلوار شریفی-پشت مصلی

10- لایحه شهرداری درخصوص برگزاری نمایشگاه تجسمی، نمایش آئینی یاس نیلی و موکب پذیرایی

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 10170/20/1400 مورخ 1400/9/7 شهرداری محترم درخصوص تهیه برنامه راهبردی شهرداری بابلسر با توجه به مفاد نامه صدرالاشاره و همچنین با عنایت به دستور استاندار محترم مازندران مبنی بر تدوین برنامه راهبردی در راستای ماده 15 قانون نوسازی و عمران شهری به منظور انطباق برنامه یاد شده با ظرفیت های شهر با استفاده از روش های نوین و کارآمد در نظر دارد جهت انتخاب مشاور ذیصلاح از طریق فراخوان(دو مرحله ای) اقدام نماید قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

2-نامه مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) درخصوص درخواست مساعدت جهت بهبود خدمات رسانی به زائرین و گردشگران این آستان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

3-نامه فرمانده انتظامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست حذف تابلو های فرسوده و نصب تابلو جدید قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت  مکاتبه گردد.

4-نامه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج نبی اکرم(ص) درخصوص درخواست اجرای آسفالت یا بتن ریزی محوطه سالن ورزشی محله شهید مطهری به مساحت تقریبی 170 متر مربع قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

5-نامه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج نبی اکرم(ص) درخصوص درخواست مساعدت جهت تهیه اقلام ورزشی برای تیم والیبال جوانان پایگاه مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی اجاع گردید.

6-نامه هیئت امناء محله شهید مطهری درخصوص درخواست 20 کامیون نخاله و 15 کامیون ماسه بادی جهت محوطه سازی حیاط مسجد نبی اکرم(ص) قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

7-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای رضا دلروز از ورزشکاران رزمی شهرستان جهت اعزام به مسابقات گراپلینگ کیک بوکسینگ در کشور ارمنستان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

8-نامه خانم سیده منصوره ابراهیم زاده کارمند پیمانی شهرداری کیاکلا درخصوص درخواست انتقال ایشان از شهرداری کیاکلا به شهرداری بابلسر قرائت و مخالفت گردید.

9-نامه معاون شهرسازی و معماری اداره کل راه و شهرسازی استان مازندران درخصوص شکایت هیات مدیره و ساکنین مجتمع مسکونی علی آباد میر در اعتراض بع شروع احداث بنای بدون مجوز و پروانه ساختمانی در مجتمع مذکور قرائت و جهت بررسی به آقای نوعی ارجاع گردید.


مصوبات جلسه

بند 1-ماده واحده

 نامه شماره 10162/20/1400 مورخ 1400/9/7 شهرداری محترم درخصوص مساعدت به آقای عبدالکریم شربتی به دلیل نگهداری و سرایداری نمازخانه پارک شورا و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 000/000/15 ریال به ایشان مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید ضمناً پیشنهاد می گردد یکی از نیروهای خدماتی شهرداری در مکان مورد نظر استفاده شود.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 10165/20/1400 مورخ 1400/9/7 شهرداری محترم درخصوص واگذاری قبور رایگان به افراد نیازمند تحت پوشش کمیته امداد و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 25/000/000 ریال به مدیریت اجرایی آستان مقدس امامزاده ابراهیم مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 10331/20/1400 مورخ 1400/9/10 شهرداری محترم درخصوص فرارسیدن ولایت حضرت زینب(س) و روز پرستار به منظور تشکر و قدردانی از زحمات پرستان در ایام کرونا و ایجاد فضای شاد و مفرح برای شهروندان و اینکه شهرداری در نظر دارد جشن با شکوهی با هزینه تقریبی 500/000/000 ریال از محل ماده 150340 بودجه سال جاری 1400 اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 10194/20/1400 مورخ1400/9/8 شهرداری محترم درخصوص اینکه در نظر است تا نسبت به واگذاری به صورت اجاره بوفه و کافی شاپ حدفاصل پارکینگ 2و3(معروف به کلبه آرامش) به متراژ تقریبی 140 متر مربع طی فرآیند تشریفات مزایده اقدام گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 10256/20/1400 مورخ 1400/9/9 شهرداری محترم درخصوص اینکه تیم والیبال شهدای شهرداری بابلسر در مسابقات والیبال ادارات شهرستان به مقام نخست فائق گردیده به همین منظور در نظر دارد از محل ردیف هزیه ای شماره 150304متمم بودجه سال جاری مبلغ یکصد میلیون ریال به اعضای تیم مذبور به ازای هر نفر مبلغ ده میلیون ریال کارت هدیه اهدا گردد قرائت و با مبلغ 5/000/000 ریال به هر نفر موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 10247/20/1400 مورخ 1400/9/9 شهرداری محترم درخصوص واگذاری قسمتی از وظائف و اختیارات فردی عنداللزوم به معاونین و متناسب با ماموریت سایر مسئولان این شهرداری به ایشان قرائت و مخالفت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی مخالف، مخالفت گردید.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 10289/20/1400 مورخ1400/9/9شهرداری محترم درخصوص اینکه در نظر است شهرداری با ترمیم و بهسازی بنای ساختمان شهربانی سابق واقع در میدان بسیج ضمن رفع نگرانی اقشار فرهنگی و شهروندان دلسوز، قصد بهره برداری بهینه از این اثر با ارزش معماری سنتی را درقالب مجتمع فرهنگی دارد قرائت و با اولویت تملک موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 9721/20/1400 مورخ 1400/8/29 شهرداری محترم درخصوص اهمیت تعریض،بازگشایی، بهسازی و نوسازی معابر شهری برای پویایی و سهولت در امر جابجایی و حمل و نقل شهری و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای 4080303(پروژه تملک و بازگشایی معابر سطح شهر)بودجه سال جاری مبلغ 8/000/000/000 ریال مازاد بر اعتبارات مصوب، به منظور تعریض خیابان و تملک یک قطعه زمین واقع در بلوار شریفی-پشت مصلی به مساحت 5/230 متر مربع را از طریق توافق با شهرداری هزینه نموده تا در اولین متمم بودجه پایدار گردد قرائت و در صورت احراز سند مالکیت موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 10341/20/1400 مورخ 1400/9/10 شهرداری محترم درخصوص برگزاری نمایشگاه تجسمی، نمایش آئینی یاس نیلی و موکب پذیرایی از محل ردیف هزینه ای شماره 120205 متمم بودجه سال جاری با هزینه تقریبی 1/000/000/000 ریال بمنظور گرامیداشت ایام فاطمیه اقدام نماید قرائت و با نظارت کمیسیون فرهنگی موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه خزانه دار شورای اسلامی شهر بابلسر بمنظور جبران زحمات شبانه روزی مشاورین مالی و کارکنان شورا در بررسی متمم بودجه 1400 پیشنهاد گردید که از محل ماده 15 مبلغ یکصد و بیست میلیون ریال به شورا تخصیص داده شود قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *