صورتجلسه بیست وهفتم 1400/9/14

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/9/14 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای محمدامین طاهریان بعنوان سرپرست معاونت فنی و عمرانی

2-لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای امید قناعت بعنوان مشاور عالی در امور فنی و عمرانی و برنامه ریزی

3- لایحه شهرداری درخصوص انعقاد قرارداد با آقای رضا شاطری جهت آموزش و تقویت آمادگی جسمانی کارکنان آتشنشانی

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای مهدی خسروشاهی

5- لایحه شهرداری درخصوص توافق با خانم جمیله ناصر مالک پلاک ثبتی 30522/1 واقع در خیابان شهید محبوبی-محبوبی 15

6- لایحه شهرداری درخصوص نظریه کارشناسی بشماره 319-1400 متعلق به ملک آقای علی کامران

7- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای حسینعلی رضا علیزاده مالک پلاک ثبتی 14716/1 واقع در خیابان 20 متری سوم شهرک ساحلی

8- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای مظفر توکلی فسخودی و خانم فاطمه اصلاحچی مالک پلاک ثبتی 8394/8156/1 واقع در خیابان پاسداران-شهرک قائم

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 10371/20/1400 مورخ 1400/9/11 شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای محمدامین طاهریان بعنوان سرپرست معاونت فنی و عمرانی قرائت گردید.

2- نامه شماره 10372/20/1400 مورخ 1400/9/11 شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای امید قناعت ایشان بعنوان مشاور عالی در امور فنی و عمرانی و برنامه ریزی قرائت گردید.

3-نامه شماره 10469/20/1400 مورخ 1400/9/14 شهرداری محترم درخصوص اهمیت آمادگی جسمانی و روانی نیروی های آتش نشانی و اینکه شهرداری در نظر دارد قراردادی با آقای رضا شاطری، مربی متخصص در این رشته، جهت آموزش و تقویت آمادگی جسمانی کارکنان آتشنشانی، از محل ردیف اعتباری هزینه های آموزشی کارکنان-121207 با برآورد هزینه تقریبی 360/000/000 ریال به مدت یک سال منعقد نماید قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

4- نامه واحد آموزشی شهید حسن پور بابلسر به فرماندار محترم درخصوص درخواست برقراری حفاظت فیزیکی مناسب هنرستان دخترانه شهید حسن پور قرائت و مقرر گردید با شهرداری جهت اقدام مساعد مکاتبه گردد.

5- نامه آقای سید محمود میرمحمدی درخصوص درخواست فراهم نمودن شرایط سرمایه گذاری و ساخت و ساز در ملک ایشان به پلاک ثبتی 880 فرعی از اصلی یک به مساحت 4600 متر مربع در شهر بابلسر قرائت و مقرر گردید جهت تملک ملک مذکور منوط به تراکم پروانه سیال با شهرداری محترم مکاتبه تا مطابق ضوابط شهرسازی اقدام گردد.

 ——————————————————————————————————–                                          ————————————————————————————————————————————-

مصوبات جلسه

بند 1-ماده واحده

 نامه شماره 10460/20/1400 مورخ 1400/9/14 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای مهدی خسروشاهی از قهرمانان پرورش اندام کشور، به منظور اعزام ایشان به مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی جهان در کشور روسیه و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 150304 متمم بودجه سال جاری مبلغ50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و با مبلغ 30/000/000 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 10466/20/1400 مورخ 1400/9/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 10349/20/1400 مورخ 1400/9/10 فی ما بین شهرداری و خانم جمیله ناصر مالک پلاک ثبتی 30522/1 واقع در خیابان شهید محبوبی-محبوبی 15 مشتمل بر 6 قرائت و ضمن موافقت تامین پارکینگ و تاییدیه کمیته فنی و ماده 5 الزامی می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 10465/20/1400 مورخ 1400/9/14 شهرداری محترم درخصوص نظریه کارشناسی بشماره 319-1400 متعلق به ملک آقای علی کامران به پلاک ثبتی 5789/1 واقع در خیابان امام قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 10464/20/1400 مورخ 1400/9/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 10348/20/1400 مورخ 1400/9/10 فی ما بین شهرداری و آقای حسینعلی رضا علیزاده مالک پلاک ثبتی 14716/1 واقع در خیابان 20 متری سوم شهرک ساحلی مشتمل بر 6 قرائت و ضمن موافقت تامین پارکینگ و تاییدیه کمیته فنی و ماده 5 الزامی می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 10467/20/1400 مورخ 1400/9/14 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 10347/20/1400 مورخ 1400/9/10 فی ما بین شهرداری و آقای مظفر توکلی فسخودی و خانم فاطمه اصلاحچی مالک پلاک ثبتی 8394/8156/1 واقع در خیابان پاسداران-شهرک قائم مشتمل بر 6 قرائت و ضمن موافقت تامین پارکینگ و تاییدیه کمیته فنی و ماده 5 الزامی می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *