صورتجلسه بیست وپنجم 1400/9/6

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ1400/9/6 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و هیئت امناء مسجد حضرت ابوالفضل (ع)

2- لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و خانم صدیقه حاجی زاده 

3- لایحه شهرداری درخصوص پروژه فرش موزائیک و بتن ریزی پیاده رو های سطح شهر جاده دریاکنار

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به ستاد پشتیبانی و بازسازی عتبات عالیات بابلسر

5- لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و خانم سودابه ولی نژاد

6- لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و آقای صابر پور مهدی 

7- لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و آقای نصیر پورشریف

8- لایحه شهرداری درخصوص متمم و اصلاح بودجه شهرداری بابلسر

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 10030/20/1400 مورخ 1400/9/3 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 9997/20/1400 مورخ 1400/9/3 فی ما بین شهرداری و هیئت امناء مسجد حضرت ابوالفضل (ع) واقع در خیابان شهید حاجی زاده مشتمل بر 6 بند قرائت و با توجه به اینکه امورات مساجد به عهده اداره اوقاف می باشد مقرر گردید جهت بررسی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه شماره 10026/20/1400 مورخ 1400/9/3 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 9992/20/1400 مورخ 1400/9/3 فی ما بین شهرداری و خانم صدیقه حاجی زاده  مالک پلاک ثبتی 2148/3(مشاع) واقع در میدان امام حسین-ضلع جنوبی ترمینال مشتمل بر 6 بند قرائت و مقرر گردید ابتدا کارشناسی انجام و به شورا ارسال سپس اتخاذ تصمیم گردد.

3-نامه اداره شیلات شهرستان بابلسر به آقای مهندس صیادیان شهردار محترم درخصوص قطعی تلفن این اداره بوسیله بیل مکانیکی زیر پل چهارم قرائت گردید.

4-نامه آقای فرزین تیرگر درخصوص درخواست برق تک فاز برای محل کسب ایشان واقع در محله میاندشت جنب کوچه شهید کمال خرمیان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با اداره محترم برق مکاتبه گردد.

5-نامه ستاد یادواره شهدای مسجد مهدیه درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری یادواره شهدای سرداران مدافعان حرم و شهدای دفاع مقدس قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

6-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای مهدی خسروشاهی از قهرمانان پرورش اندام کشور جهت اعزام ایشان  به مسابقات پاورلیفتینگ قهرمانی جهان در کشور روسیه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

7-نامه شورای سلامی شهر درخصوص استناد به ماده ۷۵ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(۲)، ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۴۰۰ و بند ۴ ضوابط حقوق و‌دستمزد از فصل سوم بخشنامه بودجه سال موصوف مقرر گردید جهت جبران بخشی از هزینه های ضروری از محل ردیف های اعتباری ۱۱۰۲۰۱ و ۱۶۰۲۹۰   تا هشتاد درصد حقوق مزایا ماهیانه تحت عنوان عنوان کمک هزینه رفاهی و سایر کمک ها مندرج در بخشنامه بودجه به شهردار پرداخت گردد قرائت و موافقت گردید.

8-نامه کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص معرفی یک نماینده به دفتر خدمات الکترونیک قضایی نسبت به تغییر اطلاعات ورود به سامانه ثنا قرائت  و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدامات قانونی بعمل آید.

مصوبات جلسه

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 10047/20/1400 مورخ1400/9/4شهرداری محترم درخصوص متمم و اصلاح بودجه شهرداری بابلسر به مبلغ 2/500/000/000/000ریال معادل دویست و پنجاه میلیارد تومان قرائت و پس از بررسی مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 10130/20/1400 مورخ 1400/9/6 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به ستاد پشتیبانی و بازسازی عتبات عالیات بابلسر از محل ماده 15 مبلغ 20/000/000ریال قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 10029/20/1400 مورخ1400/9/3 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 9998/20/1400 مورخ 1400/9/3 فی ما بین شهرداری و خانم سودابه ولی نژاد مالک پلاک ثبتی 19022/1 واقع در بلوار بسیج-نبش بسیج 1 مشتمل بر 6 بند قرائت و در صورت تامین پارکینگ و تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5  موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 10027/20/1400 مورخ 1400/9/3 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 9991/20/1400 مورخ 1400/9/3 فی ما بین شهرداری و آقای صابر پور مهدی  مالک پلاک ثبتی 33270/1 واقع در خیابان آزادگان-نبش حافظیه 10 مشتمل بر 6 بند قرائت و در صورت تامین پارکینگ و تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5  موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 10028/20/1400 مورخ 1400/9/3 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 9996/20/1400 مورخ 1400/9/3 فی ما بین شهرداری و آقای نصیر پورشریف  مالک پلاک ثبتی 12931/2584/1 واقع در خیابان شهید طالبی-قطعات تفکیکی نیروی انتظامی مشتمل بر 6 بند قرائت و در صورت تامین پارکینگ و تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 10046/20/1400 مورخ 1400/9/4 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیئت محبان الجواد(ع) جهت برپایی همایش روز اربعین و پیاده روی نمادین اربعین حسینی و همچنین هزینه برپایی موکب و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 200/000/000 ریال به این هئیت مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *