صورتجلسه ( بیست و سوم ) مورخه 99/4/24


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 8625991034 مورخ 99/4/18 فرمانداری محترم درخصوص صورتجلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان مورخه 99/4/14 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

2-نامه ساکنین خیابان شهید قصابیان درخصوص درخواست مجوز رایگان حفاری مبنی بر تجهیز نمودن امکانات مخابراتی خیابان مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه شماره 8625991065 مورخ 99/4/21 فرمانداری محترم درخصوص صورتجلسه کارگروه ارتقا وضعیت امور اجتماعی، فرهنگی و سلامت شهرستان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و بهداشت ارجاع گردید.

4-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص دیدار با رئیس محترم اداره تامین اجتماعی بمناسبت روز بهزیستی و تامین اجتماعی قرائت و بعلت وضعیت نامناسب بیماری کرونا به زمان دیگری موکول گردید.

5-نامه معاون قضایی رئیس کل و رئیس دادگاه ویژه اصل 49 استان مازندران درخصوص رای معافیت پرداخت حق الثبت جهت اخذ کاربری و غیره املاک مربوط به ستاد اجرایی فرمان امام(ره) قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه شماره 150/17502 مورخ 99/4/19 اداره راه و شهرسازی استان مازندران درخصوص مصوبات کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران قرائت و به آقای پروین ارجاع گردید.

7-نامه شماره 86/22/34016 مورخ 99/4/22 استانداری محترم درخصوص صورتجلسه مورخ 99/4/18 مبنی بر ایجاد یک طرح دریا ویژه بانوان در سواحل بابلسر قرائت و جهت بررسی به آقای پروین ارجاع گردید.

8-نامه شماره 99/208/08 مورخ 99/4/22 شرکت پارس علم و صنعت بین الملل درخصوص تعطیلی 3 الی 4 روزه جایگاه CNG شهرداری بابلسر جهت تست مخازن و پیاده سازی الزامات استانداردهای جایگاه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع و مقرر گردید قبل از تعطیلی از سوی شهرداری اطلاع رسانی گردد.

9- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص جذب و بکارگیری آقایان پویا صمدی، سید حسن شاکری، سید محمد صادق ساداتی، محسن صالحیان و خانم مرسا رمضانپور در شهرداری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع و مقرر گردید در الویت قرار گیرد.

10- نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص ارتقای نمای شهری و ساماندهی در سیما و منظر شهر و با توجه به مصوبات و بخشنامه های قانونی و اجرایی موجود، کمیته نما در شهرداری بابلسر تشکیل گردد تا براساس یک برنامه ریزی و هدفگذاری مشخص در این حوزه ساماندهی و مدیریت مطلوب به انجام برسد قرائت و مقرر گردید هماهنگی های لازم انجام تا اعضای محترم شورا درجلسه حضور داشته باشند.

11- نامه آقای شکوهی مالک زمین واقع در بسیج 1 انتهای خیابان 18 متری درخصوص اعتراض به ساخت و ساز ملک مجاور کوچه مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

12-با توجه به هماهنگی های قبلی جلسه ای با آقای مهندس مصلح مشاور شهرداری در امور ترافیک خاصه میادین امام حسین (ع) و میدان معلم با اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر در دفتر کار شورا تشکیل گردید و آقای مصلح در خصوص میدان معلم گزارشی به اعضا ارائه دادند و پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید جلسه دیگری در رابطه طرح و بهره برداری از مجموع میادین نیز طرح و نظر خود را ارئه دهند.

13-نامه شماره 99/20/5836 مورخ 99/4/24 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/5761 مورخ 99/4/23 فی ما بین شهرداری و خانم اکرم سادات باقری مالک پلاک ثبتی 1/12199 واقع در خیابان ولی عصر-ولیعصر 2 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

14- نامه شماره 99/20/5911 مورخ 99/4/24 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/3788 مورخ 99/4/24 فی ما بین شهرداری و آقای رجبعلی قضایی باقری مالک پلاک ثبتی 4/1/549 واقع در بلوار دانشگاه-کوچه شهید میرزایی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

15-نامه حوزه مقاومت بسیج شهری صاحب الزمان(عج) درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت ساخت و تعمیر منازل برای نیازمندان واقع در انتهای خیابان بسیج هفتم کوچه شهید باباپور قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید جهت تهیه مصالح و مساعدت شهرداری محترم مکاتبه گردد.

16- نامه شماره 99/20/5483 مورخ 99/4/18 شهرداری محترم درخصوص درخواست خرید مازاد معبر ساکنین آپارتمان نگین 5 واقع در خیابان شهید باهنر-خیابان شهید پولایی بمساحت 7/4 متر مربع مطابق طرح تفصیلی با استناد ماده 19 قانون نوسازی با قیمت کارشناسی روز قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مخالفت گردید.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/5466 مورخ 99/4/17 شهرداری محترم درخصوص وصول بخشی از مطالبات شهرداری براساس آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صد و عوارضات متعلق اضافه بنا بابت پروژه اروپا واقع در میدان مطهری برابر ابلاغیه 99/20/1601 مورخ 99/2/16 قصد تهاتر تعداد 6 واحد تجاری به مبلغ 50/500/000/000 ریال قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با قیمت کارشناسی موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *