صورتجلسه بیست و ششم 1401/4/28

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/4/28 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به مجمع بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه بابلسر

خلاصه مذاکرات

1نامه هیات امناء مجتمع مسکونی فرهنگیان بابلسر درخصوص درخواست زیرسازی و آسفالت معابر مجتمع مذکور قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه مالکین زمین های تفکیکی واقع در محمدزاده 31 انتهای کوچه درخصوص درخواست پیگیری مشکل ایجاد شده بابت تعریض کوچه مذکور از 6 متری به 12 متری قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص صورتجلسه و مصوبات ستاد ساماندهی شئون فرهنگی با موضوع غدیر قرائت گردید.

4-نامه شماره 2548/20/1401 مورخ 1401/3/8شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه اردیبهشت 1401 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.

5-نامه شماره 1358/1401/8625 مورخ1401/4/26 فرمانداری محترم درخصوص صورتجلسه شورای اداری شهرستان بابلسر قرائت گردید.

6- نامه شماره 4394/20/1401 مورخ1401/4/13 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه خرداد 1401 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 5019/20/1401 مورخ1401/4/28 شهرداری محترم درخصوص نامه مجمع بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری برنامه های فرهنگی-ورزشی-اردویی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری مبلغ 100/000/000 ریال به مجمع مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 5025/20/1401 مورخ 1401/4/28 شهرداری محترم درخصوص استناد به بند الف ماده 4 آیین نامه مالی شهرداری ها و پیرو مصوبه شماره 17809/ت 85769 هـ مورخ 1400/2/21هئیت محترم وزیران در راستای اجرای عملیات عمرانی و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به انعقاد قراردادهایی با موضوع های ذیل با برآورد هزینه 33/000/000/000 ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از محل ردیف هزینه ای شماره 4010401 بودجه سال جاری اقدام نماید قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید  به کمیته محترم انطباق ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

1)اجرای عملیات زیرسازی خیابان 20 متری ضلع غربی شازده رود، خیابان امام و خیابان شریفی(شرکت ماسه سازان نکا)

2-اجرای آسفالت ضلع جنوب خیابان پاسداران و خیابان بهشتی(شرکت دژگام شمال)

3- اجرای آسفالت خیابان امام، خیابان شریفی(شرکت آذین سازه خزر)

4-اجرای عملیات زیرسازی خیابان 24 متری شهرک گلها و خیابان شهرک مخابرات(شرکت ساورز شفق سام)

5-اجرای زیرسازی و بتن ریزی ساحل محوطه بهزیستی واقع در شهرک مخابرات(شرکت ساورز شفق سام)

لازم به توضیح است که با توجه به تقاضا و درخواست های متعدد مردمی و محدودیت زمانی و لزوم تسریع در اجرای پروژه، شهرداری مترصد انعقاد قراردادهایی  با شرکت های مذکور می باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *