صورتجلسه ( بیست و هفتم ) مورخه 99/5/28

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/5/28 با قرائت قرآن کریم به جهت انتخابات هیئت رئیسه با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

انتخابات هیئت رئیسه شورای اسلامی

  • مصوبات جلسه:

نامه شماره 43042 مورخ 99/5/13 استانداری محترم و نامه 8625991355 مورخ 99/5/19 فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص تعیین هیئت رئیسه جدید شوراهای اسلامی به استناد تبصره 2 ماده 2 دستورالعمل شرح وظایف، شورا های اسلامی و همچنین نامه کتبی شماره 866 مورخ 99/5/26 شورا که به اعضای محترم تحویل گردید امروز سه شنبه مورخ 99/5/28 راس ساعت 15 جلسه شورا برگزار و انتخاب هیئت رئیسه انجام و رئیس، نائب رئیس، خزانه دار، منشی اول، منشی دوم به شرح ذیل انتخاب گردیدند.

1-آقای شعبانعلی رمضان نژاد به سمت ریاست شورا با 4 رای انتخاب شدند.

2-آقای هوشیار خسروی به سمت نائب رئیس با 5 رای انتخاب شدند.

3-آقای مسلم حسین زاده به سمت منشی اول با 6 رای انتخاب شدند.

4-آقای اکبر نوعی به سمت منشی دوم با 5 رای انتخاب شدند.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *