صورتجلسه بیست و پنجم 1401/4/26

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/4/26با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به کانون بازنشستگان شهرستان بابلسر

2- لایحه شهرداری درخصوص برپایی جشن عید بزرگ سعید غدیر خم

3- لایحه شهرداری درخصوص تفاهم نامه سازمان با صندوق نوآوری و شکوفایی بابت اجرای پروژه حمل و نقل هوشمند

خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 4976/20/1401 مورخ 1401/4/26 شهرداری محترم درخصوص پلاک ثبتی 862/1 متعلق به آقای کاوه حدادیان با کاربری مسکونی واقع در میدان معلم-ضلع شمالی مجتمع بزرگمهر به مساحت عرصه 6100 متر مربع که براساس درخواست شماره 14121مورخ95/6/13 مبنی بر تفکیک پلاک فوق به 18 قطعه برابر با صورتجلسه تحویل مورخ 96/2/2 شماره 22210، قطعه 11 تفکیکی به مساحت 553 متر مربع با کاربری مسکونی تحت پلاک ثبتی 9175/862/1 تحویل شهرداری گردید. لیکن  بعد از گذشت چندین سال بعلت مشکلات حقوقی پیش آمده برای پلاک فوق و پلاک های همجوار و بازداشت کلیه اسناد در منطقه فوق توسط دادگاه احکام مدنی و عدم آزادسازی آن و با عنایت به پیگیری صورت گرفته درخصوص تعیین تکلیف نهایی پلاک فوق و تماس های متعدد با آقای حدادیان درمورد رفع مشکلات پیش آمده، نامبرده درخواست عودت پلاک تفکیکی به ایشان و محاسبه و پرداخت نقدی آن طبق نظریه کارشناسی به حساب شهرداری را دارد قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نظریه کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم نهایی به شورا ارسال گردد.

2-نامه شرکت تعاونی سوارکاران ساحل بابلسر درخصوص اعلام آمادگی جهت انعقاد قرارداد به صورت اجاره برای پیست سوارکاری و ارائه خدمات مرتبط در سواحل قرائت و مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا نسبت به فسخ قرارداد قبلی به جهت اینکه مالکیت و حق انتفاع از ساحل در اختیار شهرداری نیست، اقدام نماید و همچنین شهرداری مکاتبات و اقدامات لازم را جهت ساماندهی سوارکاران با مراجع ذیربط بعمل آورند.

3-نامه آقای ولی نتاج درخصوص درخواست تقلیل عرض خیابان بسیج 4 کوی شهید مدانلو از 12 متری به 8 متری قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه شرکت ماشین سازی اراک درخصوص درخواست مطالبات عدم پرداخت به این شرکت توسط شهرداری بابت قرارداد تکمیل پل چهارم بابلسر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص طرح موضوع اصلاح هندسی میدان معلم در شورای ترافیک که متاسفانه تاکنون هیچگونه اقدامی نشده است قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6- نامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری دومین المپیاد آبی ساحلی بسیج قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت همکاری در راستای تامین وسایل لجستیکی، داربست و نیروی کار با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7- نامه اداره بهزیستی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست تخصیص یک تابلو عابر پیاده و یک استند شهری جهت شناسایی اورژانس اجتماعی و آگاه سازی شهروندان از نوع خدمات آن قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید جهت اقدام مساعد بدون هزینه چاپ بنر با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

8- نامه آقای غلامعلی شیخی معاون ارتباطات دفتر امام جمعه ساری درخصوص نامگذاری حداقل یک خیابان، بلوار و یا میدان اصلی شهر به نام (حضرت معصومه(س)) و یا (معصومیه) اقدام گردد قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی و ورزشی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا میدان شهرک آزادگان به نام حضرت معصومه (س) نامگذاری گردد.


 

مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

عطف نامه شماره 1334/1401/8625 مورخ 1401/4/25 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 6 صورتجلسه شماره 22 مورخ 1401/4/5شورای اسلامی شهر که به دلیل عدم ارسال اسناد و مدارک مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و مقرر گردید مدارک مربوطه به فرمانداری ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 4977/20/1401 مورخ 1401/4/26 شهرداری محترم درخصوص نامه کانون بازنشستگان شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت جهت برگزاری مراسم تجلیل از معلمین نمونه بازنشسته و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 ردیف شماره 150304 بودجه سال جاری تعداد 40 عدد کارت هدیه 500 هزار تومانی   به این کانون مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 4771/20/1401 مورخ 1401/4/22شهرداری محترم درخصوص فرا رسیدن دهه امامت و ولایت و عید بزرگ سعید غدیر خم و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل هزینه ای شماره 120205 بودجه سال جاری مبلغ700/000/000 ریال به منظور برپایی جشن با تخمین جمعیت قریب به 2000 نفر واقع در پارکینک صفر اقدام نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

عطف نامه شماره 961/1401/8625 مورخ 23/3/1401 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بندهای 2، 3، 5 و 6 صورتجلسه شماره 17 مورخ 1401/3/10 شورای اسلامی شهر که به دلیل عدم ارسال اسناد و مدارک مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و مقرر گردید مدارک مربوطه به فرمانداری ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحدهامه شماره 4913/20/1401 مورخ 1401/4/25 شهرداری محترم درخصوص بند 3 صورتجلسه 19 مورخ 1401/3/19 درمورد دریافت تسهیلات از محل تفاهم نامه سازمان   با صندوق نوآوری و شکوفایی بابت اجرای پروژه حمل و نقل هوشمند با شرط انعقاد قرارداد با شرکت های دانش بنیان، با توجه به ابهامات مطرح شده قرائت و مقرر گردید به شرح ذیل به کمیته محترم انطباق ارسال گردد.

1)مبلغ وام حدوداً به اندازه 50 الی 70 درصد از مبلغ کل قرارداد برای محصولات دانش بنیان است.

2)شرایط تسهیلات به شرح جدول ذیل می باشد که با توجه به مبلغ قرارداد 21/600/000/000ریال 10 درصد خواهد بود.

ردیف مبلغ وام(ریال)درصدمدت بازپرداخت
1تا 100/000/000/00010مدت باز پرداخت وام معمولاً بین 24 تا 33 ماه +3 ماه تنفس می باشد.
2از100/000/000/000 تا 200/000/000/00014
3از 200/000/000/000 تا 500/000/000/00018

**کلیه موارد فوق در کمیسیون نهایی صندوق و با توجه به قرارداد فی ما بین پیمانکار و کارفرما تضامین ارائه شده و توان مالی کارفرما، با توجه به ترازهای مالی سال های گذشته تعیین می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نظر به اینکه ساختمان ((شهربانی سابق)) بابلسر واقع در میدان بسیج که یکی از میادین اصلی و پرتردد شهر می باشد، باعنایت به اینکه بنای مذکور ثبت میراث فرهنگی می باشد به مدت چندین سال به صورت متروکه بوده و متاسفانه سیمای بصری شهر را مخدوش نموده و موجبات نارضایتی شهروندان و گردشگران را فراهم آورده است باتوجه به مکاتبات فراوان با مالکین محترم ساختمان فوق الذکر متاسفانه هیچ اقدامی نشده، لذا شهرداری فرصت یک ماهه به مالک جهت تعیین و تکلیف بدهد          و درغیراینصورت شهرداری مطابق ماده 110 قانون شهرداریها نسبت به بازسازی آن اقدام و به انضمام هزینه بالاسری و به استناد رای کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها و صدور اجرای ثبت نسبت به وصول مطالبات خود اقدام نماید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *