صورتجلسه ( بیست و چهارم ) مورخه 99/4/29


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1- نامه شماره 99/20/5950 مورخ 99/4/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/5799 مورخ 99/4/23 فی مابین شهرداری و آقای یحیی چراغی وکیل شرکت تعاونی روستایی بهنمیر مالک پلاک ثبتی 1/4734 واقع در خیابان نخست وزیری-کوچه فرعی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2- نامه شماره 99/20/5948 مورخ 99/4/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/8215 مورخ 99/4/23 فی مابین شهرداری و آقای عباس کشتکار امیری مالک پلاک ثبتی 1/1631/9137/6748 واقع در شهرک آزادگان مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص پیگیری طرح تحقیق و تفحص شهرداری محترم که تا به حال هیچ پاسخی از سوی شهرداری ارائه نگردیده است قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص مساعدت مالی جهت ساخت فیلم سرداران شهید نوبخت که بمبلغ 5/000/000/000 ریال که در ردیف بودجه سال 99 شهرداری محترم گنجانده نشده است و درخواست تصویب این مبلغ و در متمم بودجه سال 99 شهرداری قرائت و مقرر گردید جهت پیش بینی در بودجه با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه جمعی از رانندگان بی سیم درون شهری شهرستان بابلسر درخصوص ساماندهی تاکسی های افزایشی با پلاک عمومی قرائت و جهت بررسی و جلسه مشترک با رانندگان تاکسی بی سیم به آقای خسروی نماینده محترم شورا در سازمان حمل و نقل ارجاع گردید.

6- نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص برگزاری جلسه با مسئولین مختلف جهت کمک به اقشار آسیب پذیر در ایام شیوع ویروس کرونا قرائت و مقرر گردید کمیسیون فرهنگی ابتدا با اتحادیه پلاژداران نشست مشترکی داشته باشند.

7- نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص درخواست چاپ و نصب بنر در سطح برای آقای دکتر پژمان لطیفی که بعنوان عضو هیئت رئیسه هلال احمر استان مازندران منتصب گردیده است قرائت و موافقت گردید.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 6002/20/99 مورخ 99/4/25 شهرداری محترم درخصوص واگذاری(فروش) مازاد معبر به مساحت 18 متر مربع، مجاور حسینیه امام حسن مجتبی(ع) به پلاک ثبتی 27758/1 واقع در خیابان پاسداران خیابان شهید نورانی، پیرو درخواست اعضای هیات امنای حسینیه از آنجاییکه زمین مذکور النهایه تحت مالکیت حسینیه قرار خواهد گرفت شهرداری در نظر دارد مطابق با نظریه کارشناس محترم دادگستری از محل ماده 15 به حسینیه مذکور جهت تملک زمین فوق الذکر مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره6003/20/99 مورخ 99/4/25 شهرداری محترم درخصوص دادنامه صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بابلسر مبنی بر قرار رد دعوی محمد فضل اله پور به طریفیت این شهرداری به خواسته صدور حکم بر الزام به تحویل ملک معوض به مساحت 232 متر مربع به انضمام خسارات قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/5835 مورخ 99/4/24 شهرداری محترم درخصوص خرید ماشین آتش نشانی مجهز به نردبان بلند مرتبه، با توجه به احداث ساختمان ساختمان های بلند مرتبه در شهر بابلسر بمنظور جلوگیری از ایجاد خسارتهای بیشتر در زمان بروز حوادث غیر مرقبه و آتش سوزی و… به ساختمان ها و اماکن موجود در شهر (خصوصاً ساختمانهای بلند مرتبه)، تجهیز شهرداری بابلسر به خودروی موصوف کاملاً مورد نیاز و ملموس می باشد.لیکن امکان خرید آن در سال جاری با توجه به هزینه تامین آن که بیش از یکصد و پنجاه میلیارد ریال برآورد می شود از محل منابع محدود داخلی شهرداری میسور نمی باشد و از طرفی اعتبارات بخش بخش عمرانی شهرداری نیز جهت اجرایی پروژه های مصوب در بودجه سال 1399 که به تصویب آن شورای محترم رسیده تخصیص یافته است. مع الوصف این شهرداری در صدد است با حمایتهای همه جانبه و راهنماییهای ارشادی نسبت به تامین منابع مورد نیاز برای خرید آن از طریق اعتبارات سازمان شهرداری ها و دهیاری ها کشور اقدام لازم معمول گردد قرائت و با دریافت وام موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

باتوجه به شیوع مجدد ویروس کرونا و بنا به درخواست اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر جلسه رسمی شورا سه شنبه مورخ 99/4/31 با اکثریت آرا تعطیل و جلسه بعدی یکشنبه مورخ 99/5/5 می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *