صورتجلسه ( بیست و یکم ) مورخه 99/4/17

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/4/17 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضاء برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه حوزه مقاومت بسیج شهری صاحب الزمان(عج) درخصوص درخواست مجوز نصب میله پرچم بروی تیر چراغ برقهای وسط بلوار امام(ره) در ایام شهادت و ولادت و مناسبتهای ملی مذهبی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

2-نامه شماره 862599967 مورخ 99/4/11 فرمانداری محترم درخصوص مصوبات جلسه شورای هماهنگی ترافیک شهرستان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه شورایاری محله کاظم آباد درخصوص درخواست توپ و تور جهت استفاده جوانان محل قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه شماره 86/42/30344 مورخ 99/4/12 استانداری محترم درخصوص جدول حق الجلسه شوراهای اسلامی در سال 1399 قرائت و جهت بررسی به خزانه داری و کمیسیون مالی ارجاع گردید.

5-نامه شماره 86/42/30602 مورخ 99/4/14 استانداری محترم درخصوص پایش همه جانبه مصوبات شوراهای اسلامی شهر و اجرایی شدن ماده 10 آیین نامه اجرایی ماده 90 قانون شوراها و لزوم تهیه، نصب و راه اندازی تجهیزات مربوطه به راه اندازی سامانه ملی پایش مصوبات قرائت و به آقای پروین ارجاع گردید.

6-پیشنهاد یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص مقررات مربوط به ساخت و ساز-پروانه ساختمانی-خدمات شهری-ماده صد-سد معبر و… که در حیطه وظیفه مدیریت شهری می باشد به نحوی به اطلاع مردم شریف بابلسر رسانده شود قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا با نصب بنر و یا قوانین مربوطه به اطلاع و آگاهی عموم برسد.

7-نامه شماره 5078 مورخ 99/4/17 اداره شیلات شهرستان بابلسر درخصوص صورتجلسه تعیین تکلیف فعالیت کمیته ماهیگیران با قلاب بر روی موج شکن غربی بندر صیادی بابلسر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

8-نامه هیات قایقرانی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت آماده سازی بستر مناسب با هدف رفع نقایص موجود قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

9-نامه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر درخصوص ارسال پوسترهای آگاهی مبنی بر کووید 19 از سوی سازمان FAO جهت بهره برداری کارکنان و مراجعه کنندگان قرائت گردید.

10-نامه هیات مدیره و مدیر عامل شرکت راسخ فیلم درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت ساخت دو فیلم برای شهدای بابلسر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

11-نامه حوزه مقاومت بسیج شهری صاحب الزمان(عج) درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت ساخت و تعمیر منازل برای نیازمندان واقع در انتهای خیابان بسیج هفتم کوچه شهید باباپور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

12-نامه گروه شرکت های ره آورد درخصوص روش جدید درآمد با تضمین قرارداد در کمترین زمان ممکن باستناد بند 7 ماده 17 قانون ارزش افزوده بهره می برند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و مالی ارجاع گردید.

13-نامه خانم مونا غفوری درخصوص درخواست یک عدد کانکس جهت تامین امرار معاش قرائت و مخالفت گردید.

14-نامه شماره 86/2/30352 مورخ 99/4/12 معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری محترم درخصوص ضدعفونی روزانه کلیه مراکز تجمعی قرائت گردید.

15-نامه شماره 862599994 مورخ 99/4/15 فرمانداری محترم درخصوص ضدعفونی روزانه مراکز تجمعی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

16-نامه ستاد بازسازی عتبات عالیات شهرستان بابلسر درخصوص گزارش خرداد ماه و 3 ماه 99 کمیته اجرایی بازسازی قرائت گردید.

17-نامه شماره 99/20/5466 مورخ 99/4/17 شهرداری محترم درخصوص وصول بخشی از مطالبات شهرداری براساس آرای صادره از سوی کمیسیون ماده صد و عوارضات متعلق درخصوص اضافه بنا بابت پروژه اروپا واقع در میدان مطهری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

18-نامه آقای اسفندیار نیکخو درخصوص درخواست یک نسخه از قرارداد بازارچه جهت شروع فعالیت اقتصادی قرائت و جهت بررسی به آقای پروین ارجاع گردید.

19- نامه آموزش و پرورش شهرستان بابلسر درخصوص درخواست اعزام یک دستگاه لودر جهت تسطیح محوطه سالن ورزشی کانون دانش آموزی واقع در خیابان پاسداران قرائت و پس از بازدید اعضا در کمیسیون عمران مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

20- نامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مجوزات لازم جهت ساماندهی بستر رودخانه بابلرود و احداث پارک ساحلی بانوان قرائت و با رعایت آیین نامه مالی شهرداری ها و ماده 13 قانون مربوطه با شش رای موافق و یک رای مخالف موافقت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

 21- نامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بابلسر درخصوص طرح پیشنهادی شرکت مذکور مبنی بر ایجاد فضای ورزشی ساحلی، تفریحی، پارک بانوان در محل پارکینگ صفر قرائت و و باتوجه با اینکه سابقاً محل مذبور برای ایجاد کمپ ساحلی با یکی از سرمایه گذاران موافقت شده بود با فضای دیگری در صورت تایید شورای اسلامی شهر و شهرداری و کمیته سه نفره استان با یک رای مخالف و شش رای موافق موافقت می گردد.

22- نامه اهالی خیابان پاسداران 27 درخصوص گزارش تجاوز به حریم و ساخت و ساز غیر مجاز ضلع غربی خیابان قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید

زمان اخذ پروانه ملک متعلق با آقای نورانی و همچنین طرح و عرض خیابان مذبور در آن زمان به شورا ارسال گردد.

23- نامه شماره 99/20/4583 مورخ 99/4/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/5624 مورخ 99/3/12 فی ما بین شهرداری و آقای رجبعلی قضایی باقری مالک پلاک ثبتی 4/1/549 واقع در بلوار دانشگاه-کوچه شهید میرزایی مشتمل بر 6 بند قرائت و بعلت پیدا نشدن آدرس جهت بازدید مخالفت شد.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/4642 مورخ 99/4/7 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/4568 مورخ 99/4/5 فی ما بین شهرداری و آقای مهدی پولایی  مالک پلاک ثبتی 1/8427/9576 واقع در شهرک ساحلی-20متری سوم مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مشروط بر تک واحدی بودن و تامین پارکینگ در محل پس از تایید کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و با رعایت مقررات ملی ساختمان موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/4661 مورخ 99/4/7 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/4557 مورخ 99/4/5 فی ما بین شهرداری و آقای سید مصطفی هاشمی و شرکا مالک پلاک ثبتی 7070 و 1/4143/7071 واقع در خیابان چمران-شهید طالعی مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با رعایت و تامین پارکینگ در محل پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 و با رعایت مقررات ملی ساختمان موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/4558 مورخ 99/4/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/4503 مورخ 99/4/4 فی ما بین شهرداری و آقای محمد سالاریان مالک پلاک ثبتی 1/11812 واقع در خیابان پاسداران-خیابان شهید نورانی مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با تامین پارکینگ در محل و پس از تایید کمیسیون ماده 5 و کمیته فنی و رعایت مقررات ملی ساختمان موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/4555 مورخ 99/4/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/4511 مورخ 99/4/4 فی ما بین شهرداری و آقای سید مصطفی هاشمی مالک پلاک ثبتی 1/7833 واقع در خیابان چمران-شهید طالعی مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با تامین پارکینگ در محل و پس از تایید کمیسیون ماده 5 و کمیته فنی و رعایت مقررات ملی ساختمان موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/4585 مورخ 99/4/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/4023 مورخ 99/3/26 فی ما بین شهرداری و خانم زینب علی نژاد  مالک پلاک ثبتی 1/28269 و 1/28267 واقع در خیابان 35 متری نخست وزیری مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید کمیسیون ماده 5 و کمیته فنی با 13 طبقه روی همکف و اول و 3 طبقه زیر زمین موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/4556 مورخ 99/4/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 99/20/4504 مورخ 99/4/4 فی ما بین شهرداری و خانم لیلا اسعدی مالک پلاک ثبتی 1/8211 واقع در خیابان طالقانی-روبروی متل بانک کشاورزی مشتمل بر 6 بند قرائت و با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان و پس از تایید کمیسیون ماده 5 و کمیته فنی موافقت گردید.

∗این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *