صورتجلسه بیست و یکم 1400/8/23

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/8/23 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص سر پوشیده کردن بازار خیابان شهید بهشتی

2- لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای محسن احمدنژاد بعنوان ریاست هیات مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری

3- لایحه شهرداری درخصوص اخذ مجوز پرداخت هزینه جابجایی اگو قدیمی ملک آقای انوشیروان شجاعی کاوه

4- لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای رضا شیرمحمدی بعنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری

5- لایحه شهرداری درخصوص انتقال دائم آقای سید علی حسین زاده از سازمان همیاری و شهرداری های استان به شهرداری بابلسر

6- لایحه شهرداری درخصوص خرید ماشین آلات عمرانی برای شهرداری

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 9173/20/1400 مورخ 17/8/1400 شهرداری محترم درخصوص ساماندهی خیابان شهید بهشتی و اینکه شهرداری در نظر دارد جهت اجرای پروژه سرپوشیده کردن بازار خیابان مذکور، مبلغ 000/000/000/6 ریال از طریق فرآیند تشریفات مناقصه، با طراحی به صورت سازه فلزی سبک قوسی به همراه پلی کربنات جهت تامین نور مناسب بازار با ارتفاع 4 متر در کناره و 6 متر در وسط خیابان، هزینه نماید و در ادامه در اولین متمم بعدی پایدار گردد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

2-نامه شماره 9269/20/1400 مورخ 23/8/1400 شهرداری محترم به آقای محسن احمدنژاد درخصوص انتصاب ایشان بعنوان ریاست هیات مدیره سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری قرائت گردید.

3-نامه شماره 9360/20/1400 مورخ 22/8/1400 شهرداری محترم درخصوص اخذ مجوز پرداخت هزینه جابجایی اگو قدیمی ملک آقای انوشیروان شجاعی کاوه قرائت  و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

4-نامه شماره 9395/20/1400 مورخ 22/8/1400 شهرداری محترم به آقای رضا شیرمحمدی درخصوص انتصاب ایشان بعنوان سرپرست معاونت خدمات شهری شهرداری قرائت گردید.

5-نامه اداره آموزش و پرورش شهرستان بابلسر درخصوص درخواست ترمیم آسفالت حیاط، گل خانه و اصلاح درختان پالم مدرسه شهید شفیعی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6-نامه آقای داود پاشنا درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری جشن نخبگان و تهیه لوح تقدیر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

7-نامه هیئت امناء مسجد الرضا(ع) درخصوص درخواست جلسه ای مشترک بین شورای اسلامی شهر با هیئت امناء مسجد مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

8-نامه شرکت بهینه ساز تولید و خدمات اندیشه سبز درخصوص پیشنهاد پروژه سطل های زباله زیرزمینی قرائت و ضمن بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با شهرداری مکاتبه گردد.

9-نامه کانون بازنشستگان فرهنگیان بابلسر درخصوص درخواست ساخت و بنای سرای مهر قرائت و جهت بررسی و جانمایی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

10-نامه آقای محمدعلی بخشی ساکن بلوار دانشگاه جنب خوابگاه شقایق درخصوص درخواست پیگیری تجمع آب های سطحی به سمت ملک ایشان قرائت و ضمن بررسی در کمیسیون عمران و برنامه و بودجه مقرر گردید با مراجع ذیصلاح مکاتبه گردد.

11-نامه مدیر عامل باشگاه فرهنگی ورزشی شهدا بابلسر درخصوص درخواست جلسه مشترک جهت همفکری و مساعدت با اعضای شورای اسلامی شهر قرائت و جهت هماهنگی به آقای رشید احمدپور ارجاع گردید.

12-نامه دفتر نمایندگی ولی فقیه در سپاه کربلا درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری جشنواره ورزشی تحت عنوان جام سردار دل ها به میزبانی شهرستان بابلسر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

13-نامه رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت فیلمسازی راسخ فیلم درخصوص درخواست نصب سه بیلبورد در مسیرهای خیابان پاسداران، خیابان امام(ره) و بلوار شهید شریفی قرائت و ضمن ارجاع به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.

-نامه مرکز کارآفرینی و ارتباط با جامعه دانشگاه درخصوص درخواست دراختیار قرار گرفتن فضای تبلیغاتی مناسب جهت اطلاع رسانی برای برگزاری طرح کوآپ (کار و آموزش پایدار دانشجویان در صنعت و جامعه) بمدت دوهفته ای قرائت و مقرر گردید جهت پیگیری با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

15-نامه آقای علی ولی پور درخصوص درخواست کارشناسی ملک ایشان قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

16-نامه خانم سیده ماجده فلاح نژاد درخصوص درخواست اشتغال در شهرداری بابلسر بصورت کارآموزی قرائت و مقرر گردید جهت بکار گیری ایشان بصورت کارآموزی  با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

17- نامه کمیسیون عمران و برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص اجرای بند 10 ماده 80 قانون تشکیلات، وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و ماده 71قانون، شهرداریها مکلف هستند هر شش ماه یکبار تا پانزدهم ماه بعد صورت جامعی از درآمدها و هزینه های شهرداری را پس از تصویب شورا به اطلاع شهروندان برساند قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

18-مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به آمار بیلبوردهای تبلیغاتی سطح شهر و طرف قرارداد با شهرداری را جهت بررسی ظرف مدت یک هفته به شورای اسلامی ارسال فرمایند.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 9401/20/1400 مورخ 22/8/1400 شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای سید علی حسین زاده مبنی بر انتقال دائم ایشان از سازمان همیاری و شهرداری های استان به شهرداری بابلسر قرائت و با توجه به اینکه نامه سازمان مذکور پیوست نمی باشد مورد مخالفت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی مورد مخالفت قرار گرفت.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 9416/20/1400 مورخ 23/8/1400 شهرداری محترم درخصوص خرید سه دستگاه کمپرسی و یک دستگاه لودر(ردیف هزینه ای شماره 5030102 با عنوان خرید ماشین آلات عمرانی از بودجه سال جاری) از محل اعتبارات تفاهم نامه بانک ملی با اقساط 60 ماهه و تنفس 6 ماهه با هشت درصد کارمزد با هزینه تقریبی 65/000/000/000 ریال اقدام نماید تا در ادامه هزینه فوق الذکر در اولین متمم پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 7197/20/1400 مورخ 30/6/1400 شهرداری محترم درخصوص نظریه کارشناسی بشماره 15848/10/1400 مورخ 28/6/1400 متعلق به ملک آقای نعمت علیزاده به پلاک ثبتی 1446/1 واقع در بلوار طالقانی قرائت ضمن موافقت مقرر گردید صورتجلسه توافقات به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 9050/20/1400 مورخ 13/8/1400 شهرداری محترم بمنظور جلوگیری از رکود عملیات جاری و عمرانی و رضایتمندی شهروندان، اعتبار ردیف های مشروحه طبق جدول ذیل را مازاد برعملکرد ردیف های مورد اشاره تا یوم جاری، تا در ادامه، ردیف های اعتباری ذیل در لایحه متمم بعدی پایدار گردد قرائت و موافقت گردید.

 

ادامه بند 4 ماده واحده

ردیفردیف اعتباریعنوان پروژه اعتبار(ریال)
16060302پروژه احداث استخر دوقلو 15/000/000/000
24010401پروژه زیرسازی و آسفالت خیابان های سطح شهر 4/000/000/000
3121106لوازم یدکی ماشین آلات 8/000/000/000
4160201بن ها و کمک های غیرنقدی4/000/000/000
5120801حق الوکاله و حق المشاوره 6/000/000/000
6121102ابزار و یراق2/000/000/000
7120201خدمات قراردادی اشخاص2/000/000/000
8120408رایانه 2/000/000/000
9121104لوازم تنظیف و مواد شوینده1/000/000/000
10120206حق الجلسه و حق الوکاله 1/000/000/000
11150208کمک به بخش عمومی2/000/000/000
12120501چاپ و خرید نشریات و مطبوعات 1/000/000/000
13150304پرداخت تشویقی2/000/000/000
14150302ساماندهی و کمک به اقشار آسیب پذیر 500/000/000/000
15121003آب های پارک ها و میادین
1/000/000/000

 این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *