صورتجلسه ( دهم ) مورخ 99/2/30

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ  99/2/30 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده


  • خلاصه مذاکرات

1- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای علی جعفری از قهرمانان عضو تیم ملی کشتی ناشنوایان کشور قرائت و پس از بررسی درکمیسیون فرهنگی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا حسب جدول مساعدت به قهرمانان اقدام گردد.

2-نامه شورایاری محله مهدی نسب درخصوص درخواست زیرسازی کوچه مهدی نسب 21 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه موسسه خدمات مالی و مدیریت پدیده محاسب پارسا درخصوص ادامه قرارداد انجام علمیات استرداد مالیات ارزش افزوده امور مالی شهرداری در سال های 1387 الی 1397 قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت پیگیری مکاتبه گردد.

4-نامه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر درخصوص درخواست برطرف شدن توقف عملیات حسابرسی سالهای مالی 1394و 1395 قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت پیگیری مکاتبه گردد.

5-نامه موسسه حفاظتی و مراقبتی قوام بابلسر درخصوص اعلام آمادگی جهت انجام امورات طرح سالمسازی دریا و غیره قرائت و مقرر گردید بررسی گردد.

6-نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص پیگیری طرح احداث کارخانه آسفالت قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7-نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص اقدامات لازم راجع به شناسایی مسیر اگوهای شهری، هدایت آب های سطحی، لایروبی و بهسازی و ترمیم اگوهای شهری قبل از شروع فصل بارندگی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

8-نامه مجتمع آبرسانی قمر بنی هاشم (ع) درخصوص مشکلات پیش آمده برای کشاورزان مبنی بر گرانی آب بهای اداره آبیاری قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

9-نامه هیئت کشتی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به آقای علی توکلی از نیروهای خدماتی این هیئت جهت درمان ایشان که از ناحیه کمر آسیب دیده است قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

10-نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص اینکه در ادوار گذشته شهرداری محترم در ساخت قبور به هیئت امناء آستانه امامزاده ابراهیم(ع) مساعدت می نمود و در عوض آن چندین قبر در اختیار شهرداری و شورا قرار می گرفت و از این طریق به صورت رایگان به افراد بی بضاعت اهدا می گردید و اینکه مدتی است این رویه تغییر یافته قرائت و جهت پیگیری به آقای خسروی ارجاع گردید.

11-نامه موسسه حسابرسی کارای پارس درخصوص اعلام آمادگی این موسسه جهت انجام حسابرسی سال مالی منتهی به 29 اسفند 1399 قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت بررسی مکاتبه گردد.

12-نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص پیگیری های نظارتی راجع به اجرا و تکمیل پروژه های معطل مانده قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

13-نامه شماره 99/20/2410 مورخ 99/2/29 شهرداری محترم به سازمان آب و فاضلاب بابلسر درخصوص تعمیر و بازسازی آسفالت اطراف منهول فاضلاب در سطح شهر که موجب خسارت مالی و جانی به خودرو های شهروندان و نارضایتی عموم مردم گردیده است قرائت گردید.

14-با توجه به مراجعه بازاریان سه شنبه بازار و مشکلات معیشتی پیش آمده مقرر گردید حسب ضوابط و دستورالعمل ستاد مبارزه با کرونا شهرستان بابلسر با فرمانداری محترم و شهرداری محترم جهت برپایی سه شنبه بازار مکاتبه گردد.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/1654 مورخ 99/2/17 شهرداری محترم درخصوص واگذاری (مزایده) قطعه زمینی به مساحت 1600 مترمربع واقع در خیابان پاسداران-پاسداران 35 پشت رستوران شوکا از طریق ماده 13 آئین نامه مالی (مزایده) قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/2033 مورخ 99/2/23 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به کانون بازنشستگان اداره آموزش و پرورش جهت خرید جوایز به مناسبت هفته بزرگداشت مقام معلم بمبلغ 120/000/000 ریال از محل ماده 15 قرائت و پس از بررسی در کمیسیون فرهنگی موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/2395 مورخ 99/2/29 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به منظور مشارکت در انجام امور فرهنگی در سطح شهر برای اجاره مکانی با مبلغ 400/000/000 ریال بعنوان پیش پرداخت و اجاره بهای ماهیانه بمبلغ 30/000/000 ریال از محل ردیف ماده 15 قرائت و شورا با انعقاد قرارداد بمدت یکسال موافقت می نماید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 98/20/12086 مورخ 98/8/23 درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 98/20/12078 مورخ 98/8/23 فی مابین شهرداری و کمیته امداد امام خمینی (ره) مالک پلاک ثبتی 1/2246 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 40 مشتمل بر 4 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با رعایت کامل ماده 101 قانون شهرداریها و اخذ قدرالسهم شهرداری موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 99/20/2312 مورخ 99/2/28 شهرداری محترم در خصوص واگذاری (مزایده) ۳ قطعه زمین به مساحت های 27291/80 و 15012/53 و 2315/14 مترمربع واقع در منطقه باقرتنگه جهت تامین بخشی از نیازهای مالی خود از طریق ماده ۱۳ آیین نامه مالی (مزایده) قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 99/20/2310 مورخ 99/2/28 شهرداری محترم در خصوص واگذاری (مزایده) یک قطعه زمین به مساحت 284/38 مترمربع واقع در خیابان پاسداران-پاسداران ۳۵ از طریق ماده ۱۳ آیین نامه مالی (مزایده) قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 99/20/2340 مورخ 99/2/29 شهرداری محترم پیرو نامه شماره 99/20/1659 مورخ 99/2/17 درخصوص حق السهم شهرداری به مساحت 1300/61 مترمربع از بابت تغییر کاربری پلاک 3971/1 واقع در خیابان نخست وزیری-کوچه پوررمضان-کوچه فرعی 12 متری و از آنجاکه حسب درخواست مالک پلاک مذکور مبنی بر تغییر کاربری و حق السهم شهرداری از فضای سبز به مسکونی و پرداخت قیمت ریالی حق السهم شهرداری و موافقت کمیسیون ماده 5 برابر بند 35 مصوبه مورخه 99/1/31 به جهت تامین کاربری های خدمات رفاه عمومی در محدوده مورد نظر شهرداری قصد دریافت معادل کارشناسی روز قیمت زمین برای مساحت حق السهم درنظر گرفته شده را از طریق ماده 13 آئین نامه مالی (مزایده) را دارد قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

با توجه به تورم موجود در کشور و بمنظور همسان سازی کرایه های تاکسی نسبت به شهرهای همجوار و با توجه به نامه شماره 3-9/م229 مورخ 99/2/31 فرمانداری محترم  تا سقف افزایش 20 درصد نرخ کرایه تاکسی (چهار نفر مسافر) موافقت گردید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *