صورتجلسه نهم 1401/2/10

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/2/10 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:-خلاصه مذاکرات

1-نامه بنیاد ملی خانواده شهرستان بابلسر درخصوص درخواست تخصیص مکانی جهت انجام فعالیت این بنیاد قرائت و مقرر گردید با شهرداری جهت مساعدت مکاتبه گردد.

2-نامه آموزش و پرورش شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مراسم تجلیل از معلمین نمونه بازنشسته قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

3-نامه هیئت امناء مسجد النبی(ص) شهرک شهید میرزایی و دانشگاه درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برپایی مراسمات لیالی شب های قدر قرائت و مقرر گردید     جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه پایگاه محله ولیعصر(عج) درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مراسم گرامیداشت یادواره شهدا قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه هیات قایقرانی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تجهیز نمودن ناوگان شناورهای هیات مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی   ارجاع گردید.

6-نامه هیات قایقرانی شهرستان بابلسر درخصوص ایجاد هماهنگی بین ورزشکاران و این هیات جهت انجام مساعدت از سوی شورای اسلامی شهر قرائت و جهت بررسی  به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

7- نامه هیات قایقرانی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست دراختیار قرار دادن یک دستگاه مینی باس جهت ایاب و ذهاب در دور برگشت لیگ قهرمانی کشور تیم  دراگون بوت شهرستان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

8-نامه اداره فرهنگی و ارشاد اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی برای آقای پرویز باباییان که از پیشکسوتان عرصه تئاتر و فرهنگی می باشد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

9-نامه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر درخصوص ارائه موضوعات پیشنهادی مرتبط با سلامت در حوزه کاری هر دستگاه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

10-نامه شماره 238/1401/8625 مورخ 1401/2/7 فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص مصوبات شورای ترافیک شهرستان مورخه 1401/1/27قرائت و جهت بررسی  به آقای خسروی ارجاع گردید.

11-نامه شماره 243/1401/8625 مورخ 1401/2/7 فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص دادنامه قطعی و لازم الاجرا شماره 88 مورخ 1400/10/21هیات عمومی دیوان عدالت اداری که موجب آن بند(د) ماده 2 بند(چ) ماده 3 و بند(ت) ماده 4 آئین نامه اجرایی هیات های حل اختلاف و نحوه رسیدگی به شکایات از شوراهای اسلامی مصوب سال 1395 هیات محترم وزیران ابطال گردیده است قرائت و مقرر گردید به اعضای شورای اسلامی اطلاع رسانی گردد.

12-نامه جمعی از شهروندان خیابان پاسداران درخصوص درخواست جلوگیری از تخلف ساختمانی پلاک ثبتی 3027/1 واقع در خیابان فرعی پاسداران 8 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

13- نامه انجمن نویسندگان برتر ایران درخصوص درخواست مساعدت جهت حمایت این انجمن قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

عطف نامه شماره 249/1401/8625 مورخ 1401/2/10کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 2 صورتجلسه شماره 6 مورخ 1401/1/30 شورای اسلامی شهر که به دلیل عدم ارسال اسناد و مدارک مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و مقرر گردید مدارک مربوطه به فرمانداری ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

عطف نامه شماره 224/1401/8625 مورخ 1401/2/7 کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 3 صورتجلسه شماره 2 مورخ 16/1/1401 شورای اسلامی شهر که به دلیل عدم ارسال اسناد و مدارک مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و مقرر گردید مدارک مربوطه به فرمانداری ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

عطف نامه شماره 224/1401/8625 مورخ 1401/2/7سرپرست محترم فرمانداری شهرستان بابلسر مبنی بر عدم تائید بند 4 صورتجلسه شماره 2 مورخ 16/1/1401 این شورا پیرامون اصلاح بند 9 و 10 ص 26 تعرفه سال 1401 شهرداری بابلسر مطرح و باعنایت به اینکه اصلاح بندهای اشاره شده از تعرفه مستند به ماده 9 آیین نامه وضع و وصول عوارض و همچنین بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشکیلات  وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مستند به نظریه مشورتی مرکز مدیریت عملکرد، بازرسی و امور حقوقی وزارت کشور بوده است لذا شورا به مصوبه یاد شده اصرار دارد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

عطف نامه شماره 233/1401/8625 مورخ1401/2/7کمیته انطباق فرمانداری محترم شهرستان بابلسر درخصوص بند 2 صورتجلسه شماره 43 مورخ 1400/12/1 شورای اسلامی شهر که به دلیل عدم ارسال اسناد و مدارک مصوبه فوق الذکر رای عدم تایید را گرفته قرائت و مقرر گردید مدارک مربوطه به فرمانداری ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *