صورتجلسه دهم 1401/2/18

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/2/18 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص ملاحظات ابلاغی بازرسی کل استان مازندران                                                        2- لایحه شهرداری درخصوص اعلام قیمت پایه کارشناس واگذاری پارکینگ نه گانه

3- لایحه شهرداری درخصوص شناسایی دقیق پرداختی مازاد به پرسنل در قالب حق الجسه                                    4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج بابلسر

5- لایحه شهرداری درخصوص مشخصات کلی پروژه و نحوه تامین مالی ایستگاه شماره 4 آتشنشانی بابلسر                  6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع)

7- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری کلیه امورات مربوط به ساماندهی سواحل شهر به آقای رضا شیر محمدی           8- لایحه شهرداری درخصوص درخواست انتقال زباله به زباله سوز نوشهر و یا کارخانه کمپوست نور

9- لایحه شهرداری درخصوص تعمیر جایگاه CNG شهرستان                                                                       10- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای حسین میرسلیم مالک ملک واقع در شهرک میرزایی

11- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای محمد اسماعیل رمضانی مالک ملک واقع در خیابان شریعتی                 12- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای مجید جانی نژاد مالک ملک واقع در خیابان شریعتی

13- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای حسین عسگری مالک ملک واقع در خیابان شهید بهشتی                    14- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای صابر تقی زاده مالک ملک واقع در خیابان طالقانی

15- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقایان امین بوداغی-محمد بنی رضایی                                      16- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری(اجاره) بوفه و کافی شاپ معروف به کافه آرامش

خلاصه مذاکرات

1-با عنایت به مکاتبات قبلی درخصوص ارسال کلیه قرارداد بیلبورد ها و تابلوهای تبلیغاتی، متاسفانه تا کنون هیچ اقدامی در این خصوص صورت نپذیرفته، لذا مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا ظرف مدت یک هفته نسبت به ارسال موارد فوق طبق جدول پیوستی اقدام نماید.

2- نامه شماره 1384/20/1401 مورخ 1401/2/12 شهرداری محترم درخصوص ملاحظات ابلاغی بازرسی کل استان مازندران به شماره 23911/43 مورخ 1401/2/1پیرامون بازرسی صورت گرفته از عملکرد شهرداری بابلسر و اینکه به واحدهای مربوطه ابلاغ گردیده تا راهکارهای قانونی لازم جهت رفع بندهای مندرج در اهم یافته ها  و نیز بهر برداری از پیشنهاد های قید شده ارائه گردد قرائت گردید.

3- نامه شماره 1567/20/1401 مورخ 18/2/1401 شهرداری محترم درخصوص اعلام قیمت پایه کارشناس واگذاری پارکینگ نه گانه به منظور اجرای طرح پارکبان جهت استقرار وسائط نقلیه سبک و سنگین و طرح سالمسازی دریا جهت برگزاری تشریفات مزایده، مراتب به شرح ذیل با تغییراتی در لایحه شماره 591/20/1400 مورخ 14011/1/23 شهرداری اعلام می گردد.

1)قیمت کارشناسی طرح های مذکور جهت برگزاری تشریفات مزایده، 12/000/000/000 ریال بوده

2)تاریخ شروع طرح 1401/3/1 لغایت 1401/7/5

3)تعداد طرح های سالمسازی دریا 5 طرح می باشد

4)به استناد بند 9 صورتجلسه ستاد ساماندهی سواحل و دریا استان مورخ 27/1/1401 مسئولیت اجرای طرح به عهده شهرداری می باشد.

4-نامه شماره 1506/20/1401 مورخ1401/2/17شهرداری محترم درخصوص عطف نامه شماره 193 مورخ 1401/2/7منضم به نامه شماره 23911/43 مورخ 1401/2/1 سازمان محترم بازرسی کل استان مازندران بدینوسیله با توجه به پیشنهادات ارائه شده در بند(ب) نامه یاد شده به استحضار می رسد پیرامون ردیف(1) بند(ب) مبنی بر شناسایی دقیق پرداختی مازاد به پرسنل در قالب حق الجسه لازم به توضیح است پرداخت حق الجلسات به پرسنل مشمول براساس ماده 3 بخشنامه شماره 128225 مورخ 17/7/1397 مقام عالی وزارت به مستخدمان مشمول شهرداری در کمیسیون های شهرداری که در قالب جدول پیوست بخشنامه ذکر گردیده بود طبق گزارش دبیر جلسات صورت پذیرفت، علی ایحال با عنایت به گزارش بازرسان محترم سازمان موضوع در دستور کار قرار گرفته  و به دبیران جلسه ابلاغ تا در صورت روشن شدن موضوع تمهیدات لازم جهت استرداد دریافتی صورت پذیرد و پیرامون ردیف (3) بند (ب) درخصوص بررسی لیست های ارسالی پیمانکاران قراردادهای حجمی از حیث تعداد نیروی انسانی و آیتم های مشمول حق بیمه مراتب واحدهای ذیربط(امور قراردادها و حسابداری) قرائت گردید.

5-نامه هیات تیراندازی بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت اعزام منتخبین به مسابقات لیگ استانی و کشوری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

6-نامه مجمع بسیج پیشکسوتان جهاد و شهادت سپاه بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری برنامه های فرهنگی و ورزشی و اردوئی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

7- نامه شماره 1460/01/42/86 مورخ 1400/1/22 معاونت هماهنگی امور عمرانی اداره کل شهری و امور شوراها استانداری محترم درخصوص اجرای طرح توسعه و تحول اجتماع محور محلات کم برخوردار(جوادیه و بی بی سرروضه) قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا باتوجه به اینکه محله بی بی سروضه و جوادیه بعنوان محلات هدف و بافت فرسوده قرار دارند نسبت به اخذ مشاور ذیصلاح جهت تهیه طرح برای بازآفرینی اقدام نماید.

8- نامه هیئت امناء مسجد محله کاظم آباد درخصوص درخواست رختکن و سرویس بهداشتی برای زمین ورزشی و یادمان شهدای گمنام محله مذکور قرائت و پس از بررسی مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به ایجاد رختکن با سازه سبک اقدام و ضمن اینکه هزینه های زیادی شهرداری برای احداث چمن مصنوعی و زمین ورزشی والیبال و هزینه های زیاد نگهداری، این اماکن در اختیار محلات و یا هیئت امنای مساجد و یا پایگاه قرار گیرد تا از مبالغ دریافتی نسبت به نگهداری   زمین های ورزشی اقدام نمایند.

9- نامه دبیرستان سرکار خانم زهرا سروری درخصوص درخواست بازسازی آسفالت حیاط مدرسه قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر قانون و بخشنامه بودجه 1401 اقدام گردد.

10- نامه اهالی و ساکنین محلات نخست وزیری-امیرمازندرانی و سادات محله درخصوص تخلف صورت گرفته مجتمع آموزشی رفاهی بانک رفاه کارگران مبنی بر تملک کوچه منتهی به دریا جهت ویلاسازی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا طرفین را دعوت و موضوع در جلسه کمیسیون توافقات مطرح گردد.

11- نامه شماره 174/1401/8625 مورخ 1401/1/30فرمانداری محترم درخصوص سند راهبردی گردشگری جهت اجرای بند (ب) ردیف 4 بخش احکام مربوط به حوزه وزارت کشور قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه، تا با اخذ مشاور صلاحیت دار اقدامات لازم را در این خصوص انجام نماید.

12- باتوجه به بازدید به عمل آمده توسط اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر از گذر پیاده راه پل چهارم پیشنهاد گردید شهرداری نسبت به زیباسازی، ساماندهی، نورپردازی و ایمن سازی مکان فوق اقدام لازم را به عمل آورد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1340/20/1401 مورخ 1401/2/11 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به فرماندهی محترم ناحیه مقاومت بسیج بابلسر جهت اجرای برنامه اردیبهشت مقاومت با گرامیداشت حماسه خانطمان با محوریت شهید علیرضا بریری و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای ماده 15 بودجه سال جاری به مبلغ75/000/000ریال (1-هزینه چاپ بنر تبلیغاتی 5 عدد مبلغ 30/000/000 ریال2-صندلی 1500 عدد مبلغ 45/000/000 ریال) به آن ستاد مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1543/2/1401 مورخ 1401/2/18 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع)، بابت اطعام دهی در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 120/000/000 ریال به این آستان مساعدت مالی نماید قرائت و با مبلغ 50/000/000 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1428/20/1401 مورخ1401/2/15 شهرداری محترم درخصوص مشخصات کلی پروژه و نحوه تامین مالی ایستگاه شماره 4 آتشنشانی بابلسر 1)شهرداری متعهد می گردد تمامی مراحل پروژه را مطابق با طرح ها و نقشه های مصوب انجام دهد.2)بررسی و تایید الزامات مندرج در پیوست شماره (1) این دستورالعمل  برای هر یک از پروژه ها و نظارت بر مراحل اجرایی و تایید پیشرفت فیزیکی آن بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی استان می باشد3)درخصوص پروژه توسعه خدمات الکترونیک، شهرداری متعهد می گردد اطلاعات مورد نیاز سازمان را به صورت وب سرویس و از طریق پیمانکار منتخب اجرای پروژه، به سازمان ارسال نماید4)اعتبار پرداختی صرفا جهت اجرای پروژه مصوب پیشنهادی بوده و جابجایی یا عدم هزینه کرد آن توسط شهرداری ممنوع می باشد نظارت بر این امر بر عهده معاونت هماهنگی امور عمرانی استان می باشد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 1453/20/1401 مورخ 1401/2/17 شهرداری محترم درخصوص درخواست انتقال زباله بابلسر به زباله سوز نوشهر و یا کارخانه کمپوست نور تا زمان اجرای برنامه انتقال به تاسیسات آمل یا هر پروژه مناسب دیگری قرائت و با انتقال زباله موافقت گردید ضمناً شهرداری محترم مکلف به تهیه طرح مطالعات پسماند با شرح خدنات مشخص از طریق فراخوان و با استفاده از شرکتهای صلاحیت دار و معتبر اقدام نماید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 1541/2/1401 مورخ 1401/2/18 شهرداری محترم درخصوص اینکه جایگاه CNG شهرستان به دلیل نیاز به تعمیرات اساسی موقتاً تعطیل می باشد و از آنجاییکه تعمیرات اساسی(تعمیرات تیپ ج و د) اساساً بر عهده مالک می باشد، شهرداری در نظر دارد تعمیرات اساسی را که تقریباً سه میلیارد ریال هزینه در بر خواهد داشت بر عهده پیمانکار فعلی گذارده و در مقابل بهره برداری از جایگاه را به مدت حدوداً 6 ماه مازاد بر قرارداد حاضر در اختیار شرکت پارسی سامانه بهار قرار دهد، این مدت بنا بر میزان هزینه، مبلغ اجاره بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری متغیر است قرائت و با توجه به تامین هزینه در ابتدای سال مالی برای شهرداری مقدور نمی باشد و همچنین به دلیل اعتراضات شهروندان بدلیل تعطیل بودن جایگاه برای جلوگیری از تنش اجتماعی با طرح موضوع موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 1345/20/1401 مورخ 1401/2/11 شهرداری محترم درخصوص واگذاری کلیه امورات مربوط به ساماندهی سواحل شهر به آقای رضا شیر محمدی سرپرست محترم معاونت خدمات شهری قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 1525/20/1401 مورخ 1401/2/18 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 998/20/1401 مورخ 1401/2/1فی ما بین شهرداری و آقای حسین میرسلیم مالک پلاک ثبتی 7643/5362/5386/1 واقع در خیابان شهرک میرزایی مشتمل بر 6 بند قرائت و با رعایت موازین بندهای صورتجلسه موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 1530/20/1401 مورخ 1401/2/18 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1161/20/1401 مورخ 1401/2/7فی ما بین شهرداری و آقای محمد اسماعیل رمضانی فوکلایی مالک پلاک ثبتی 32366/3430/1 واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 16 مشتمل بر 6 بند قرائت موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 1526/20/1401 مورخ 1401/2/18 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 985/20/1401 مورخ 1/2/1401 فی ما بین شهرداری و آقای مجید جانی نژاد مالک پلاک ثبتی 8597/1494/1 واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 8 مشتمل بر 6 بند قرائت موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 1528/20/1401 مورخ 1401/2/18شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 987/20/1401 مورخ 1401/2/1 فی ما بین شهرداری و آقای حسین عسگری مالک پلاک ثبتی 34829/1 واقع در خیابان شهید بهشتی-بهشتی 12 مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 1527/20/1401 مورخ 1401/2/18 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 986/20/1401 مورخ 1401/2/1 فی ما بین شهرداری و آقای صابر تقی زاده شیخرجه مالک پلاک ثبتی 12705/5990/1 واقع در خیابان طالقانی-نخست وزیری-خیابان 35 متری مشتمل بر 6 بند قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 12-ماده واحده

نامه شماره 1578/20/1401 مورخ 18/2/1401 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقایان امین بوداغی-محمد بنی رضایی از قهرمانان رشته قایقرانی و آقای ایمان پور عزیز بعنوان سرمربی تیم قایقرانی جهت اعزام به بازی های آسیایی کشور تایلند و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 000/000/90 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 13-ماده واحده

نامه شماره 1577/20/1401 مورخ 1401/2/18 شهرداری محترم درخصوص اینکه در تاریخ1400/11/1قرارداد واگذاری(اجاره) بوفه و کافی شاپ معروف به کافه آرامش واقع در حدفاصل پارکینگ دو و سه به اتمام رسیده و اینکه شهرداری در نظر دارد مکان فوق را به مرکز جامع خانواده شهرستان بابلسر(بنیاد ملی خانواده) به نمایندگی آقای صادق غریب به مدت یکسال بصورت رایگان واگذار نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 14-ماده واحده

نامه شماره 14758/20/1400 مورخ1400/12/14شهرداری محترم درخصوص درخواست آقای عادل میرزایی صاحب شناور تفریحی دنیز مبنی بر ارائه مجوز استقرار کیوسک ارائه بلیط در پیاده رو خیابان فلسطین در ایستگاه شناورهای تفریحی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران به صورت سازه سبک و قابل حمل و با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 15-ماده واحده

نامه شماره 871/20/1401 مورخ 1401/1/30 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان شهید آقاباباپور-پشت امامزاده ابراهیم قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با رعایت ضوابط شهرسازی و طرح تفصیلی موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 16-ماده واحده

نامه شماره 862/20/1401 مورخ 1401/1/29 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان شهید کاشانی-بسیج 1 قرائت و بعد از بررسی در کمیسیون عمران پس از تائید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *