صورتجلسه دهم(1400/3/7)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 2/3/1400 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضابرگزار گردید.

 

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 1400/20/2286 مورخ 1400/3/1 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/2127 مورخ 1400/2/28 فی ما بین شهرداری و خانم مهین رجب زاده مالک پلاک ثبتی 1/9021 واقع در خیابان پاسداران-خیابان شهید نورانی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2-نامه شماره 1400/20/2284 مورخ 1400/3/1 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/2128 مورخ 1400/2/28 فی ما بین شهرداری و آقای میثم محمدی برنجستانکی مالک پلاک ثبتی 1/1707 واقع در انتهای خیابان طالقانی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه شورایاری محله کاظم آباد درخصوص اخطاریه به تعدادی از اشخاصی که مبادرت به احداث اعیانی، دیوار و فنس کشی وتجاوز به بستر رودخانه حد فاصل پشت دبستان شهید قزوینی تا سد لاستیکی تصرف نموده اند قرائت و مقررگردید با شهرداری مکاتبه برابر قانون و مقررات اعلام نظر منابع آب بابلسر برابر ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب تا نسبت رفع تصرف اقدام نمائید.

4-نامه سرپرست اورژانس 115 شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت تجهیز نمودن پایگاه شماره 2 اورژانس شهری  واقع در خیابان شهید شریفی  در کمیسیون عمران و توسعه شهری قرائت و مقرر گردید جهت مسقف کردن پارکینگ با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه:

 

 بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1544مورخ 1400/2/15 شهرداری محترم درخصوص واگذاری ورودی پارکینگ های 9 گانه به منظور اجرای طرح پارکبان جهت استقرار وسائل نقلیه سبک و سنگین و طرح های سالمسازی دریا(به تعداد 5 طرح) از طریق فرآیند تشریفات مزایده از تاریخ 1400/3/11 به مدت 4 ماه اقدام نماید و اینکه به منظور وحدت رویه و انسجام بیشتر کار شهرداری مترصد واگذاری طرح های فوق به یک پیمانکار واحد از طریق تشریفات مذکور می باشد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1538 مورخ 1400/2/15 شهرداری محترم درخصوص استناد به ماده 13 آئین نامه مالی شهرداریها، و اینکه درنظر است تا نسبت به واگذاری سه قعطه زمین(بصورت اجاره) هر کدان به مساحت تقریبی 800 متر مربع واقع در در نوار ساحلی، حد فاصل پارکینگ صفر تا دو، به منظور برپایی پیست اسب سواری با هدف ساماندهی و جلوگیری از خطر برای مسافرین و شهروندان، طبق نظریه کارشناس رسمی دادگستری از طریق فرآیند تشریفات مزایده اقدام نماید قرائت و با توجه به بررسی های بعمل آمده از سوی کمیسیون های مربوطه مقرر گردید برابر استاندارد ها و رعایت موارد ایمنی و احداث نرده های حفاظتی و اجرای تمامی تعهدات مکتوب شده به جهت تامین امنیت جانی مردم و همچنین مناسب سازی در حوزه گردشگری موافقت گردید.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1937 مورخ 1400/2/22 شهرداری محترم درخصوص جدول پیشنهادی تعرفه هزینه خدمات صدور و تمدید دفترچه تاکسی و وانت بار در سال 1400 مربوط به تبصره 5 ماده 5 اصلاحیه آیین نامه اجرائی امور تاکسیرانی قرائت و پس از بررسی در کمیته حمل و نقل و با توجه به نرخ تورم با 25% افزایش سالیانه موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 4-ماده واحده

نامه کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص بیلان درآمد هزینه بودجه سال 1399 شورای اسلامی شهر به مبلغ 4/243/265/025 ریال (چهار میلیارد و دویست و شصت و پنج هزار و بیست و پنج ریال قرائت و پس از برررسی در جلسه مطرح و مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1716 شهرداری در خصوص بند 2 مصوبه جلسه شماره 32 مورخ 98/6/10 آن شورا محترم بر ارسال نظریه کارشناسی مربوط به توافق شماره 97/20/21781 مورخ 97/7/14 شهرداری و عباس عابدی در خصوص ملک متصرفی ایشان در کمیسیون عمران وتوسعه شهری قرائت و مقرر گردید با توجه به مصوبه صورتجلسه توافق شماره 21781 مورخ 97/7/14 شهرداری بابلسر در تاریخ 1400/2/19 بند 8 صوررتجلسه شورا با شهرداری مکاتبه و اقدامات مقتضی صورت پذیرد

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/2255مورخ 1400/3/1 شهرداری محترم درخصوص استناد به بند ۲۷ مصوبه پنجاه و ششمین نشست ستاد مدیریت و مقابله با شیوع ویروس کرونای مازندران از مورخه 1400/4/25تمامی طرح های سالم سازی دریا تعطیل گردیده، کلیه فعالیت های دستفروشان در سواحل ممنوع بوده و کلیه اماکن میهمان پذیر اعم از پلاژها ، متل ها و هتل ها باید از پذیرفتن مسافر خود داری کنند از سوی دیگر همان گونه که مستحضر می باشید شهرداری بابلسر ضمن رعایت کلیه دستورالعمل ها و نیز بر اساس قرار داد شماره 99/20/4644مورخه 1399/4/7 واگذاری ورودی پارکینگ های نه گانه جهت اجرای طرح پاکبان و استقرار خودروهای سبک و سنگین و همچنین پنج پارکینگ را در راستای اجرای طرح سالم سازی دریا به شرکت خدمات اقامتی ، گردشگری خانه مسافر واگذار کرده است.ناگفته پیداست با شرایط ایجاد شده و خاصه دستورالعمل های مورداشاره در ابتدای این نامه شرکت فوق  که هزینه های سنگینی برای آماده سازی پارکینگ ها متقبل شده است با ضرر و زیان قابل توجهی مواجه می باشد.اینک عطف به نامه شماره ۲۵۴ مورخه 1400/2/21 و نیز بند چهار صورتجلسه شماره ۹ مورخه 1400/2/26 و بند پانزدهم خلاصه مذاکرات صورت جلسه شماره چهل و یکم مورخه 1399/8/11 آن شورای محترم و همچنین با عنایت به مذاکرات شفاهی اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر و تاکیدات فرماندار محترم شهرستان در خصوص مساعدت مالی جهت تأمین بخشی از هزینه ها و خسارت های وارده به شرکت طرف قرارداد با این شهرداری، در نظر است مبلغ یک میلیارد ریال معادل یکصد میلیون تومان از محل ردیف هزینه ایی  ۶۰۵۰۱۰۱ با عنوان اجرای طرح سالم سازی دریا در سواحل به این شرکت پرداخت گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *