صورتجلسه ( دوازدهم ) مورخ 99/3/11

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر،ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/3/11 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-پیشنهاد گردید درخصوص زمینهای واگذار شده به اداره گذرنامه (اماکن) کلیه اسناد و مدارک را جهت بررسی و گزارش به آقای نوعی ارجاع و اقدام فرمایند.

2-پیشنهاد گردید پیرو مکاتبات عدیده شورا اسلامی مبنی بر انتقال خطوط ویژه سواری بابل-فریدونکنار و بهنمیر و با توجه به مهیا نمودن مکان در داخل ترمینال از سوی فرماندار محترم در جلسه شورای ترافیک اقدام مساعد مبذول فرمایند.

3-نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص همکاری نیروی محترم انتظامی با شهرداری در امر جمع آوری چادر خوابها و داشتن لباس فرم مخصوص برای پرسنل شهرداری در این واحد قرائت و مقرر گردید جهت اقدام مساعد با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه شماره 99/20/2874 مورخ 99/3/7 شهرداری محترم درخصوص استعلام خیابان طالقانی 3(عبدالله موحد) جهت اجرای موزاییک قرائت گردید.

5-نامه شماره 99/20/2803 مورخ 99/3/6 شهرداری محترم درخصوص درخواست خرید مازاد معبر مالک پلاک ثبتی 1/3984/8706/5705/16421 بمساحت 51 متر مربع واقع در خیابان شهید محبوبی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه شماره 99/20/2811 مورخ 99/3/6 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه کمیسیون توافقات شماره 97/20/23043 مورخ 97/8/12 فی ما بین شهرداری با وراث مرحوم سید ابوحسن متولی مالک پلاک ثبتی 1/3523 واقع در خیابان شهید بهشتی مشتمل بر 6 بند و جهت بررسی به کمیسیون عمران اجاع گردید.

7-شماره 99/20/2807 مورخ 99/3/6 شهرداری محترم درخصوص درخواست خرید مازاد معبر آقای احمد علم روشن مالک پلاک ثبتی 1/12623 به مساحت کلی 235/63 واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 22 که از این مقدار به مساحت 72 متر مربع از آن دارای کاربری باغ می باشد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

8-نامه شماره 99/20/2810 مورخ 99/3/6 شهرداری محترم درخصوص درخواست خرید مازاد معبر مالک پلاک ثبتی 1/785/16422 واقع خیابان پاسداران-خیابان شهید کاووسی به مساحت 23/95 متر مربع مطابق طرح تفصیلی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

9-نامه شماره 99/20/2802 مورخ 99/3/6 شهرداری محترم درخصوص درخواست تغییر کاربری ملک آقای احمد علم روشن مالک پلاک ثبتی 1/14529 واقع درخیابان شریعتی-شریعتی22 بمساحت 329/67 متر مربع که برابر طرح تفصیلی دارای کاربری باغ می باشد و با عنایت به بند 39 صورتجلسه مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 90/8/9 برای زمینهای زیر 500 متر مربع تقاضای تغییر کاربری آن به مسکونی را دارد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

10-نامه شماره 99/20/2806 مورخ 99/3/6 شهرداری محترم درخصوص درخواست خانم علم روشن به وکالت آقای احمد علم روشن مالک پلاک ثبتی 1/10859 واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 22 به مساحت 254/45 متر مربع که برابر طرح تفصیلی دارای کاربری باغ می باشد و با عنایت به بند 39 صورتجلسه مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 90/8/9 برای زمینهای زیر 500 متر مربع تقاضای تغییر کاربری آن به مسکونی را دارد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

11-نامه شماره 99/20/2813 مورخ 99/3/6 شهرداری محترم درخصوص درخواست خانم شهربانو قلی زاده مالک پلاک ثبتی 2/789 بمساحت کلی 448/38 متر مربع واقع در خیابان امام-امام 35 که برابر با نقشه بافت فرسوده به مساحت 220 متر مربع از آن در کاربری باغ قرار دارد لذا مالک و با عنایت به بند 39 صورتجلسه مصوبه کمیسیون ماده پنج مورخ 90/8/9 برای زمینهای زیر 500 متر مربع تقاضای تغییر کاربری آن به مسکونی را دارد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

12-نامه شماره 99/20/2808 مورخ 99/3/6 شهرداری محترم درخصوص درخواست خانم معصومه پورعلیجان امیری بشماره 97/10/9709 مورخ 98/4/18 مبنی بر خرید مازاد معبر واقع در خیابان شهید سالاریه بمساحت 82 متر مربع از شارع متروکه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

13-نامه شورایاری محله مهدی نسب درخصوص پیگیری زمین شهرداری که بلا تکلیف رها شده و موجب نارضایتی ایجاد مشکلات برای اهالی گردیده است قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

14-نامه هیئت امناء آستان مقدس امامزاده ابراهیم(ع) درخصوص صورتجلسه مورخ 99/2/30 قرائت و جهت بررسی و ارائه پیشنهاد به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

15-نامه هیئت رزمندگان اسلام شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تهیه سبد کالا برای نیازمندان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

16-نامه دفتر حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت ساخت فیلم سرداران شهیدان نوبخت قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

17-نامه آقای محمود رضایی درخصوص درخواست باز پس گیری عقب نشینی انجام شده در سال 57 بابت احداث خیابان بلوار شریفی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

18-نامه آقای محمد استاد شریف پور درخصوص درخواست مجوز یک دستگاه تاکسی بی سیم قرائت و جهت بررسی به آقای خسروی ارجاع گردید.

19-با توجه به پیشنهاد کمیسیون فرهنگی شورا بمناسبت فرا رسیدن روز جهانی محیط زیست مقرر گردید نشستی با ریاست محترم اداره محیط زیست در تاریخ 99/3/17 برگزار گردد.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/516 مورخ 99/1/28 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه توافقات شماره 98/20/17931 مورخ 98/11/27 فی مابین شهرداری و آقای رمضان کردیان قرائت و موافقت گردید.

∗این ماده واحده با چهار رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *