صورتجلسه دوازدهم 1401/2/25

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/2/25با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات امناء مسجد و حسینیه حضرت ولیعصر(عج)

2- لایحه شهرداری درخصوص پروژه لایروبی رودخانه بابلرود

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای مرتضی بزرگی جهت تامین هزینه بیماری ایشان

5- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات امناء مسجد ولیعصر(عج) و حسینیه محله شهدا بابلسر

خلاصه مذاکرات

1-نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به هیات تیراندازی جهت اعزام ورزشکاران این رشته به مسابقات کشوری قرائت                           و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2- نامه شماره 1221/20/1401 مورخ 1401/2/10شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه فروردین 1401 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.

3-نامه شماره 451/1401/8625 مورخ 1401/2/25 فرمانداری محترم درخصوص نامه آقای رضایی مبنی بر درخواست مساعدت به قهرمان قایقرانی قرائت گردید.

4-نامه حسینیه امام حسن مجتبی آذربایجانیها مقیم بابلسر خیابان شهید نورانی درخصوص درخواست مساعدت جهت تکمیل و ساخت مسجد این محل قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه آقای ناصر شهابی درخصوص درخواست ایجاد مکانی در مجاورت رودخانه بابلرود جهت ارائه خدمات در راستای افزایش سرانه مصرف ماهی قرائت و مقرر گردید  با توجه به امکان تنش اجتماعی در محل جهت بررسی و اقدامات قانونی با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6- نامه آقای احمد نعمتی درخصوص درخواست جلوگیری از ساخت و ساز غیر مجاز ملکی به پلاک ثبتی 7370/4262/1 و عدم اجرای حکم تخریب کمیسیون ماده صد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7-نامه آقای مجتبی مهدی تبار درخصوص درخواست بررسی دقیقتر بابت عقب نشینی ملک ایشان واقع در میدان گلزار قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

8-نامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بابلسر درخصوص اعلام آمادگی جهت طراحی و اجرای سایبان خیابان شهید رجائی قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت و استفاده از ظرفیت شرکت مکاتبه گردد.

9-نامه مجتمع آموزشی معرفت درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری جشنواره مجسمه های شنی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

10-نامه نماینده پویش مردمی حمایت از حقوق مددجویان درخصوص درخواست احداث یک بوفه برای مجموعه پارک جانبازان و توانخواهان بلوار شهید علیزاده قرائت                     و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

11-نامه شرکت احداث پژوهان صنعت آذر درخصوص اعلام آمادگی جهت احداث کمپینگ در پارکینگ هفتم جهت رفاه اسکان مسافران چادر خواب قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

12-نامه اداره کتابخانه های عمومی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست و واریز حق السهم کتابخانه ها قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدامات لازم صورت پذیرد.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1896/20/1401 مورخ 1401/2/25 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات امناء مسجد و حسینیه حضرت ولیعصر(عج) و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری کمک به بخش عمومی به شماره 150208 بودجه سال 1401 مبلغ 100/000/000 ریال به این هیات مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1897/20/1401 مورخ 1401/2/25 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی جهت تکمیل ساخت یک واحد مسکونی برای خانواده نیازمند و بی سرپرست و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری کمک به بخش عمومی به شماره 150302 بودجه سال 1401 مبلغ 500/000/000 ریال به این شرکت مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1899/20/1401 مورخ 1401/2/25 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای مرتضی بزرگی جهت تامین هزینه بیماری ایشان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری ساماندهی کمک به اقشار آسیب پذیر به شماره 150302 بودجه سال 1401 مبلغ 50/000/000 ریال به این هیات مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 1903/20/1401 مورخ 1401/2/25شهرداری محترم درخصوص بند الف ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 8809هـ مورخ 1400/2/21 هیات محترم وزیران با عنایت به اهمیت پروژه لایروبی رودخانه بابلرود و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای شماره 2070201 با عنوان پروژه لایروبی نهرها،  جوب ها و رودخانه ها، قراردادی با برآورد هزینه تقریبی 21/600/000/000ریال با شرکت فرازشایا از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه منعقد نماید، لازم به توضیح است  که اجرای پروژه مذکور با استاده از بیل مکانیکی دوزیست(کاتر ساکشن) در حد فاصل دهانه رودخانه تا پل با برداشت تقریبی 14400 متر مکعب می باشد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 15089/20/1400 مورخ 1400/12/18 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای مجید قربانی جهت تهیه فیلم شهید باغبانی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری هدایا به شماره 150304 بودجه سال 1401 مبلغ 200/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 1005/20/1401 مورخ 1401/2/1 شهرداری محترم درخصوص پروژه استادیوم و زمین ورزشی شهرداری بابلسر واقع در خیابان شهید مدائنی که چند سال از آغاز آن می گذرد، به دلایل مختلف منجمله عدم اعتبار کافی و … باقیمانده و با عنایت به حساسیت موضوع فرسایش دستگاه های مکانیکی، برقی و ابنیه مرتبط، این شهرداری در نظر دارد تا جهت تکمیل پروژه فوق با مبلغ تقریبی 100/000/000/000ریال (ده میلیارد تومان) از طریق بخش خصوصی توسط فراخوان جذب سرمایه گذار واجد شرایط اقدام نماید قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با کلیات موضوع مشروط   بر ارائه طرح توجیهی، نحوه سرمایه گذاری، ارائه پیش نویس قرارداد و بررسی مجدد آن در شورا جهت اجرای فراخوان عمومی و جذب سرمایه گذار واجد شرایط با رعایت آیین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 1743/20/1400 مورخ 1401/2/21 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیئت امناء مسجد ولیعصر(عج) و حسینیه محله شهدا بابلسر جهت انجام برنامه های فرهنگی و مناسبتی در ایام ماه مبارک رمضان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف اعتباری کمک به بخش عمومی به شماره 150208 بودجه سال 1401 مبلغ 50/000/000 ریال به این هیئت مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 13398/20/1400 مورخ 1400/11/19 شهرداری محترم درخصوص اساسنامه سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری بابلسر موضوع ماده 84 قانون  شهرداری ها قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص استناد ردیف 8 بند ج فصل سوم تهیه و تنظیم بودجه سال 1401 شورای اسلامی شهر موظف است نسبت    به انتخاب حسابرس رسمی بمنظور حسابرسی سال 1401 اقدام نماید بدینوسیله تاکنون دو موسسه حسابرسی بشرح ذیل.

1)موسسه حسابرسی نواندیش2)موسسه آتیه اندیش نمودگر و پیشنهاد حسابرسی نمودند.

1-موسسه حسابرسی نواندیش دارای رتبه حسابرسی 2 و این شرکت مقیم تهران است و دارای هزینه های سری اعم از ایاب و ذهاب، خوراک، هزینه مسافرت، اقامت   و غیره را دارد با توجه به اینکه این موسسه درخواست حسابرسی 1400 را داده است در صورتیکه سال 1400 شهرداری با موسسه حسابرسی آگاه نگر قرارداد منعقد نموده است بظر می رسد شرکت فوق در انتخاب سال اشتباه کرده و رزومه کاری قابل قبولی ارائه ننموده است.

2-موسسه حسابرسی آتیه اندیش نمودگر دارای رتبه الف جامعه حسابداران رسمی و مقیم مازندران با داشتن سوابق و رزومه عالی و کادر متخصص و مجرب و نداشتن هزینه های بالاسری بدلیل مقیم بودن اصلح برای حسابرسی سال 1401 شهرداری بابلسر و سازمانهای وابسته می باشد.

3-میزان حق الزحمه حسابرسی بر حسب مصوبه جامع حسابرسان 57% افزایش نسبت به سال قبل می باشد با توجه به اینکه در سال 1400 حسابرسی به مبلغ 850 میلیون ریال با افزایش 57% بمبلغ 1/335میلیون ریال می شود اما کمیسیون پیشنهاد می نماید که حد اکثر با افزایش 25% نسبت به سال قبل به مبلغ 1/100 میلیون ریال با موسسه مذکور قرارداد منعقد شود قرائت و موافقت گردید.

بند 10-ماده واحده

نامه شماره 1887/20/1401 مورخ 1401/2/25 شهرداری محترم درخصوص تشریفات مزایده طرح نگهداری و سالم سازی دریا و طرح پارکبان پارکینگ های ده گانه برگزار گردیده   و به دلیل شرایط حاکم بر آن از جمله کارشناسی پایه مزایده و غیره، متقاضی نداشته است با توجه به زمان باقی مانده تا اجرای پروژه سالمسازی مطابق بخشنامه های کمیته طرح سالمسازی سواحل استان و اینکه شهرداری در نظر دارد به استناد ماده 3 آئین نامه مالی شهرداریها و نیز ماده 13 و 14 همین آئین نامه فرآیند تشریفات مزایده را در قالب معاملات متوسط با تغییراتی در چگونگی اجرای طرح سالمسازی با شرایط ذیل و شرح اسناد برگزار نماید قرائت و موافقت گردید.

1)تعداد طرح های سالم سازی دریا 5 طرح می باشد.

2)قیمت پایه کارشناسی طرح های مذکور جهت برگزاری تشریفات مزایده با توجه به تغییرات در نحوی اجرای آن 5/000/000/000 ریال می باشد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 11-ماده واحده

نامه شماره 1003/20/1401 مورخ 1401/2/1 شهرداری محترم درخصوص جواز تاسیس کارخانه آسفالت شهرداری بابلسر با ظرفیت سالانه180/000تن در قطعه زمینی متعلق  به شهرداری به مساحت یک هکتار در اراضی حریم روستای باقرتنگه با شناسه کسب و کار به شماره 302623809709 از ریاست سازمان صمت استان اخذ گردید  و مراحل پایانی صدور مجوز تبصره یک ماده یک جهاد کشاورزی استان را می گذراند لذا با عنایت به اینکه احداث و بهره برداری از کارخانه مذکور ضمن خدمات رسانی به شهرها و روستاهای اطراف یکی از منابع پایدار درآمدی شهرداری خواهد بود و اینکه شهرداری در نظر دارد با اعلام مبلغ سرمایه گذاری و مشارکت به میزان حدود 35 میلیارد تومان از طریق فراخوان نسبت به جذب سرمایه گذار واجد شرایط اقدام گردد قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران، با کلیات موضوع مشروط بر ارائه طرح توجیحی، نحوه سرمایه گذاری، ارائه پیش نوسی قرارداد و بررسی مجدد آن در شورا جهت اجرای فراخوان عمومی و جذب سرمایه گذار واجد شرایط  با رعایت آئین نامه مالی و معاملات شهرداری موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *