صورتجلسه دوازدهم(1400/3/25)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه فوق العاده شورای اسلامی بابلسر،ساعت 15 روزسه شنبه مورخ1400/3/18 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضابرگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 44/ مورخ 1400/3/12 اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی به هیات قایقرانی شهرستان جهت حضور در مسابقات لیگ دراگون بت کشور قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ورزشی ارجاع گردید.

2-نامه شماره 1400/20/2286 مورخ 1400/3/1 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 1400/20/2127 مورخ 1400/2/28 فی ما بین شهرداری و خانم مهین رجب زاده مالک پلاک ثبتی 1/9021 واقع در خیابان پاسداران-خیابان شهید نورانی مشتمل بر 6 بند قرائت و با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان پس از تایید در کمیته فنی و کمیسییون ماده 5 موافقت گردید.

3-نامه اداره شیلات شهرستان بابلسر درخصوص قطع تلفن ثابت این اداره و پایگاه حفاظت منابع آبزیان بابلسر و شرکت پیمانکار بندر صیادی که توسط پیمانکار پل چهارم شهرداری قطع گردیده قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه و سریعا نسبت به مرتفع کردن مورد فوق اقدام گردد.

4-نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص اینکه هر گونه تعهدی منجر به ایجاد هزینه برای دوره بعد شورای شهر می گردد از انعقاد قراردادهای عالی با حد نصاب بالای 520 میلیون تومان تا زمان تعیین تکلیف وضعیت شورای اسلامی شهر جلوگیری بعمل آید (با علم بر اینکه در بودجه سال 1400 شهرداری بابلسر پیش بینی شده و مجوز آن صادر گردیده) غیر از مواردی که مناقصات و مزایدات آن برگزار گردیده قرائت و موافقت گردید.

مصوبات جلسه:

 بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/1727 مورخ 1400/2/19 شهرداری محترم درخصوص توافق شماره 12303 مورخ 98/8/28 فی ما بین شهرداری و مالکین پلاک ثبتی 1/3696 واقع در بلوار شریفی کوچه شهید خدادادی و اینکه طی بررسی به عمل آمده پلاک ثبتی شماره 1/3896 صحیح می باشد و با عنایت به اینکه کمیسیون ماده 5 توافق فوق را تایید نموده قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *