صورتجلسه دوم(1400/1/22)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 1400/1/15 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات  

1-نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص نتیجه حاصله تحقیقات از سیستم نرم افزار آنلاین تاکسی، که این نرم افزار یکی از کامل ترین نرم افزارهای موجود کشور است که در صورت بهره برداری هیچ گونه هزینه ای برای شهرداری و سازمان حمل و نقل در پی نخواهد داشت و لازم به ذکر است اخراج راننده در ارتکاب خلاف در چند مورد و یا نقل و انتقال خودروهای این بخش و با در نظر گرفتن واگذار شدن کلیه سیستم بیسیم به بخش خصوصی از قبیل سخت افزار و هچنین مسئولیت سازمان           حمل و نقل مبنی بر نظارت کیفی بر شیوه مدیریت شرکت از این رو با توجه به اینترنتی شدن حمل و نقل در کل کشور و جلوگیری از رکود درآمدی رانندگان حمل و نقل به خصوص تاکسی های شهری و با همکاری سازمان حمل و نقل این طرح در صورت موافقت ظرفیت مناسبی در اجرا و بازدهی شهرستانی و حتی استان خواهد داشت قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت بررسی و اقدام مساعد مکاتبه گردد.

2-نامه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست چاپ و نصب بنر در نقاط پر رفت و آمد شهر توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری مرتبط با ماه مبارک رمضان و با ارائه طرح از سوی این اداره قرائت و مقرر گردید جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع و جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه تا طبق سنوات گذشته اقدام گردد.

-نامه فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر درخصوص درخواست پشتیبانی از مراسم سردار نوبخت مورخ 99/1/19 ساعت 16 در امامزاده ابراهیم(ع) قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص بند 8 ضوابط اجرایی بودجه سال 1400 شورا موظف است نسبت به انتخاب حسابرس شهرداری اقدام نماید بدین منظور شرکت حسابرس آتیه اندیش نمود گر طی نامه شماره 1412-99 مورخ 99/6/29 تقاضای حسابرسی سال 1400 را نموده است و از آنجاییکه موسسه مذکور دارای رتبه یک الف جامعه حسابرسان رسمی ایران و رتبه الف وزارت کشور و از نیروی ماهر و کاردان برخوردار می باشد و با عنایت به سابقه کاری این موسسه در استان پیشنهاد می گردد قرارداد حسابرسی در سال 1400 ضمن افزایش 20% قرارداد مبنای سال 1399 با موسسه مذکور منعقد گردد قرائت و جهت بررسی و اعلام گزارش به آقای نوعی ارجاع گردید.

5-نامه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص درخواست نصب تابلوی هدایت و راهنمایی دو طرفه اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر در مسیر بلوار شهید شریفی واقع در درب اصلی این اداره بمنظور سهولت و دسترسی بهتر مردم و مسئولین قرائت و جهت بررسی به کمیسیون های فرهنگی و المان شهری ارجاع گردید.

6-نامه مجمع خیرین سلامت شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت محوطه سازی و بازسازی درمانگاه زنده یاد محمد علی جانبابایی قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

7-نامه شماره 99/20/16879 مورخ 99/11/19 شهرداری محترم پیرو نامه شماره 99/20/1112مورخ 99/7/19 موضوع ارائه متمم و اصلاح بودجه شماره یک و همچنین با عنایت به نامه شماره 99/20/14213 مورخ 99/9/22 مبنی بر پیشنهاد شهرداری در اجرای ماده 79 قانون شهرداریها و ماده 34 آئین نامه مالی شهرداریها برابر بند 5 صورتجلسه شماره 48 مورخ 99/9/22 شورای اسلامی در موافقت با پیشنهاد یاد شده، متمم و اصلاح بودجه شماره 2 شهرداری بابلسر بالغ بر 2/350/000/000هزار ریال معادل دویست و سی و پنج میلیارد تومان تقدیم می گردد قرائت و جهت بررسی به کمیسیون مالی ارجاع گردید.

8-مقرر گردید به پاس تلاش ها و زحمات شهید سلامت، دکتر ربیعی نسبت به ساخت تندیس ایشان در مجتمع پزشکی مدافعان سلامت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9-مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا راجع به عملکرد تاکسی های آنلاین شهرستان بررسی، و نوع قرارداد به این شورا ارسال گردد.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/19104 مورخ 99/12/26 شهرداری محترم درخصوص نظریه کارشناس رسمی دادگستری مبنی بر ارزیابی مقدار 27/61 متر مربع از فضای مازاد معبر مالک پلاک 13880 واقع در خیابان شهید چمران-چمران 23 قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه کمیسیون مالی شورای اسلامی درخصوص اصلاح بودجه سال 1399 شورای اسلامی بمبلغ سه میلیارد و ششصد میلیون ریال قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *