صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر بابلسر مورخ 93/6/8


  • خلاصه مذاکرات:

1- نامه فرمانداری محترم در خصوص برگزاری جلسه در خصوص مشکلات سفره خانه ها واسکله های حاشیه رودخانه بابلرود قرائت گردید.

2- نامه هیئت امناء بیمارستان حضرت زینب (س) بابلسر مبنی بر سپاس گذاری در خصوص ترمیم محوطه بیمارستان قرائت گردید.

3- نامه سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران در خصوص بیان نقطه نظرات فنی ومشورتی به شهرداریهای استان قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4- نامه رئیس اداره ورزش وجوانان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت به بانوان کیو کوشین کار جهت شرکت در مسابقات در استان اصفهان قرائت وبه کمیسیون ورزشی ارجاع گردید.

5- نامه شهرداری محترم در خصوص واگذاری مازاد معبر به آقای محمد مهدی چهره گشا در خیابان پاسداران کوچه نوروزی به مساحت 36/91 مترمربع به قیمت کارشناسی روز قرائت وبه کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6- نامه گروه هنری فرهنگی پلاک 8 مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری جشن دهه مبارک کرامت قرائت ومقرر گردید با شهرداری مکاتبه گردد.


  • مصوبات:

1-نامه شماره 9/16275 مورخ  93/6/8 شهرداری محترم در خصوص توافق فی ما بین شهرداری وخانم شیرین قربانی مالک پلاک ثبتی شماره 1/1631/1537/6748 واقع در خیابان شهید علیزاده به مساحت عرصه 204/75 متر مربع مشتمل بر 5 بند ودرخواست متقاضی مبنی بر احداث 4 واحد مسکونی که مالک مبلغ 730/000/49 ریال نقداً بحساب شهرداری واریز وسایر عوارضات را درزمان صدور پروانه محاسبه وبه حساب شهرداری واریز نماید موافقت شد.

2- نامه شماره 6/1982 مورخ 93/6/8 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر با مبلغ 5/000/000 ریال موافقت گردید.

3- نامه شماره 6/15455 مورخ 93/6/8 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به هیئت کشتی شهرستان بابلسر به مبلغ 4/000/000 ریال موافقت شد.

4- نامه شماره 6/14640 مورخ 93/6/8 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به خانم حمیده اسماعیل پور از محل ماده 17 مبلغ 10/000/000 ریال موافقت شد.

5- نامه شماره 6/14255 مورخ 93/6/5 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به مدیر بسیج دانشجویی �


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *