صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر بابلسر مورخ 93/6/22


  • خلاصه مذاکرات:

1-نامه ساکنین کوچه شیدا بن بست خیابان مولانا در خیابان پاسداران مبنی بر درخواست نصب اگو وآسفالت قرائت ومقرر گردیدجهت مساعدت با شهرداری مکاتبه گردد.

2-نامه آقای رحمان محمد جانپور مبنی بر درخواست کار در خط سواری رانی نیروی هوایی قرائت ومقرر گردید با سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری بابلسر مکاتبه گردد.

3- نامه اهالی محله باغ فلاحت مبنی بر درخواست آسفالت وجدول کشی محله قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه گردد.

4- نامه خانم فاطمه رازقی مبنی بر درخواست مساعدت مالی قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه گردد.

5- نامه خانم سیده فاطمه کاظمی مبنی بر درخواست مساعدت مالی قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه گردد

6- نامه سازمان حمل ونقل همگانی شهرداری بابلسر مبنی بر ارسال لیست متقاضیان تاکسی بی سیم قرائت وبه آقای حسین زاده ارجاع گردید.

7-مقرر گردید جلسه ای


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *