صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر بابلسر مورخ 93/6/29


  • خلاصه مذاکرات:

1- نامه شورایاری بازارمحله مبنی بر درخواست آسفالت کوچه شهید شرافکن قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

2- نامه کمیته فوتبال پیشکسوتان مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت شرکت در لیگ فوتبال مازندران قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

3- نامه شبکه بهداشت و درمان شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت جهت مرمت و بازسازی ساختمان اداری و درخواست آسفالت محوطه قرائت و به کمیسیون عمران جهت بررسی ارجاع شد.

4- نامه ساکنین مجتمع مسکونی فرهنگیان مبنی بر درخواست ساماندهی مشکلات زباله قرائت و مقرر شد اعضای کمیسون عمران از محل بازدید فرمایند.

5- نامه شماره 1/18621 مورخ 93/6/29 شهرداری محترم منضم به پیش نویس تفاهم نامه فی ما بین شهرداری بابلسر و مدیرعامل آب منطقه ای استان مازندران با عنایت به بند 2 صورتجلسه مورخ 93/5/16  قرائت و مقرر شد بررسی شود.

6- نامه شماره 18542/6 مورخ 93/6/27 شهرداری محترم درخصوص کمک مالی به کمیته بانوان ستاد گرامیداشت هفته دفاع مقدس قرائت و به خانم بخشنده (کمیته بانوان شورا) جهت بررسی ارجاع گردید.

7- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست کمک مالی به هیئت کونگ فو شهرستان قرائت و جهت بررسی به کمیته ورزشی ارجاع گردید.

8- نامه شماره 86/25/4036 مورخ 93/6/26 فرمانداری محترم منضم به صورتجلسه مصوبات کمیته انطباق مورخ 93/6/20 قرائت و بررسی شد.


  • مصوبات:

1- نامه شماره 6/16576 مورخ 93/6/27 درخصوص کمک مالی به پایگاه بسیج شهید بهشتی شهداء محله از محل ماده 17 به مبلغ 3/000/000 ریال موافقت شد.

2- نامه شماره 6/18535 مورخ 93/6/27 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به شورای فرهنگ عمومی شهرستان جهت برگزاری دوره آموزش قرآن کریم قرائت و موافقت شد.

3- نامه شماره 6/17482 مورخ 93/6/26 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی جهت تجلیل از نخبگان شهر بابلسر از محل ماده 17 با مبلغ 130/000/000 ریال موافقت شد.

4- نامه شماره 6/14630 مورخ 93/6/25 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به پایگاه مقاومت بسیج شهدای کاظم آباد از محل ماده 17 به مبلغ 3/000/000 ریال موافقت شد.

5- نامه شماره 6/15457 مورخ 93/6/27 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به مسابقات قهرمانی ووشو بانوان کشور باتوجه به مصوبه کمیته ورزشی مورخ 92/9/11 با مبلغ 40/000/000 ریال از محل ماده 17 موافقت شد.

6- صورتجلسه کمیسیون فرهنگی ،کمیته ورزشی مورخ 93/6/29 به شرح ذیل پس از بررسی در صحن شورا به شرح ذیل تصویب و مقرر شد جهت اقدام و پیگیری با شهرداری مکاتبه شود.

1-        </


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *