صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر بابلسر مورخ 93/7/15


خلاصه مذاکرات:

1- نامه آقای حبیب نژاد مبنی بر درخواست رسیدگی به مشکل ملکی ایشان قرائت ومقرر گردید با شهرداری مکاتبه شود.

2- نامه آقایان صفردخت وبخشی ورحمان پناه مبنی بردرخواست کار در خط نیروی هوایی قرائت ومقرر گردیدبا سازمان حمل ونقل همگانی مکاتبه گردد.

3- نامه مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی دانش آموزان مبنی بر درخواست اصلاح چمن محوطه اتحادیه قرائت ومقرر گردید با شهرداری مکاتبه گردد.

4- نامه آقای عین اله نوری مبنی برشکایت از ساخت وساز غیر مجاز قرائت وبه شهرداری جهت ارسال مدارک مکاتبه گردید.

5- نامه اهالی خیابان دانش 15 مبنی بر درخواست آسفالت قرائت ومقرر گردید با شهرداری مکاتبه شود.

6- نامه مدیریت محترم آموزش وپرورش مبنی بر درخواست آقلام برای دبستان شکراله زاده قرائت وبه کمیسیون ورزشی ارجاع گردید.

7- نامه مسئول بسیج علمی وفناوری استان مازندران مبنی بر اعلام آمادگی در خصوص پاکسازی سواحل با دستگاه ساحل روف قرائت گردید.

8- نامه دبیرستان دکتر نوروزی مبنی بر استفاده از تابلو تبلیغاتی قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

9– نامه رئیس هیئت کشتی بابلسر مبنی بر درخواست مینی بوس برای اعزام کشتی گیران به شیرگاه قرائت وبه کمیسیون ورزشی ارجاع گردید.

10- نامه سرپرست شبکه بهداشت بابلسر مبنی بر ارسال متن آموزشی در مورد افزایش امید به زندگی قرائت وبه کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

11- نامه رئیس اداره ورزش وجوانان بابلسر مبنی بر اعزام آقای علی حاج آقا نیا به روسیه قرائت  وبه کمیسیون ورزشی ارجاع گردید.

12- نامه سرپرست محترم شبکه بهداشت ودرمان بابلسر مبنی بر درخواست هماهنگی مسئول محترم سرای مهر با شبکه بهداشت بابلسر قرائت وبه کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

13- نامه شورایاری محله شهید مطهری مبنی بر درخواست مساعدت جهت عزیمت متولی مسجد نبی اکرم به مشهد مقدس قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید .

14- نامه آقای زمانی مبنی بر درخواست کارت هیئت اسب دوانی جهت فعالیت در ساحل قرائت وبه کمیسیون ورزشی ارجاع گردید.


15 نامه فرمانداری محترم در خصوص بررسی های مورخه 93/7/3 کمیته انطباق قرائت ومقرر گردید پاسخ داده شود.

16  نامه سازمان حمل ونقل  همگانی شهرداری بابلسر در خصوص انتقال ایستگاه سواری رانی بابل بابلسر به ترمینال شهرداری قرائت گردید.

17  نامه مدیر امور برق بابلسر مبنی بر ارسال لیست معابر خاموش در بازدید میدانی شهر قرائت گردید.

18- نامه فرمانداری محترم در خصوص ارسال صورتجلسه هماهنگی همایش پیاده روی خانوادگی نیروی انتظامی قرائت وبه همکاران ارجاع گردید.

19- نامه مدیر عامل شرکت سواری رانی بابل دریا مبنی بر درخواست رسیدگی به مشکلات شرکت قرائت گردید.

20 نامه فرمانداری محترم منضم به ارسال تصویر نامه فرمانده محترم نیروی انتظامی بابلسر در خصوص تجلیل از زحمات عزیزان جان بر کف نیروی انتظامی قرائت گردید.

21-نامه فرماندهی ناحیه مقاومت بسیج سپاه بابلسر مبنی بر درخواست هزینه جهت برپایی مراسم بازسازی واقعه غدیر قرائت وبه کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

22  نامه رئیس اداره ورزش وجوانان بابلسر منضم به تصویر نامه  هیئت دراگون بت بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی قرائت وبه کمیسیون ورزشی ارجاع گردید.

23- نامه خانواده رضا علیزاده مبنی بر درخواست خرید کوچه متروکه قرائت وبه کمیسیون مربوطه جهت بررسی ارجاع گردید.نامه  اداره صنعت ومعدن به پیوست  صورتجلسه مورخه 93/6/30 کمیته برنامه ریزی نمایشگاه شهرستان بابلسر قرائت گردید.

24- نامه شهرداری محترم در خصوص ارسال درآمد یکماهه مرداد ماه 1393 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت وبه کمیسیون مالی ارجاع گردید.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *