صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر بابلسر مورخ 93/8/17


خلاصه مذاکرات:

1-    نامه شورایاری محله میاندشت مبنی بر درخواست آماده سازی زمین فوتبال محل ومحصور نمودن آن قرائت ومقرر گردید با شهرداری مکاتبه شود.

2-    نامه هیئت کشتی مبنی بر درخواست مساعدت جهت حضور در مسابقات قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

3-   مقرر شد با شهرداری محترم مکاتبه تا با افراد سودجو که با تصرف در حریم رودخانه ها نهرها  موجب بروز مشکلات برای محلات می گردند برخورد وبا اداره آب منطقه ای نیز در این خصوص مکاتبه گردد.

4-   مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا در خصوص عدم همکاری خطوط سواری رانی واتوبوسرانی واقع در ترمینال که حتی در کوچکترین تعهدات خود اعم از پرداخت قبوض برق وآب نیز خودداری می نمایند قرارداد فی ما بین خاصه پرداخت هزینه ها با چاپ بنر وجانمایی آن به اطلاع عموم ومسئولین برسد.

5-    نامه اهالی میاندشت در خصوص درخواست بازگشایی خیابان انتهای محل قرائت ومقرر گردید بازدید شود.

6-    نامه شهردار محترم در خصوص تقاضای آقای محمدیان مبنی بر مشکل ملکی ایشان قرائت گردید.

7-   نامه شهرداری محترم در خصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری وآقایان وخانمها ورزیده کار مالکان پلاک ثبتی 1/2642 واقع در میدان معلم قرائت ومقرر گردید بررسی شود.

8-    نامه آقای سلامت پور در خصوص مشکلات لوله کشی فاضلاب در خیابان ولیعصر بن بست 6 قرائت گردید.

9-   نامه شهرداری محترم در خصوص درآمد یکماهه شهریور ماهه 1393 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت وبه کمیسیون بودجه وبرنامه ریزی ارجاع شد.

10-  استشهادیه اهالی روستای تازه آباد مبنی بر درخواست جلوگیری از ایجاد دستگاه زباله سوز در این مکان قرائت گردید.

11-  نامه فرمانده پایگاه مقاومت نرجس خاتون  و شهید بهشتی شهدا محله مبنی بر درخواست زمین جهت انجام فعالیتهای مذهبی قرائت وبه کمیسیون فرهنگی جهت بررسی ارجاع گردید.

نامه فرمانداری محترم در خصوص صورتجلسه ومصوبات شورای اداری شهرستان قرائت گردید.

13- نامه فرمانداری محترم منضم به  تصویر نامه اداره کل دفتر امور شهری وشوراهای استانداری در خصوص استفاده از ظرفیتهای شهرداران جهت بازسازی وبهسازی کلانتریها وپاسگاهها قرائت گردید.

14- نامه مسئول دفتر حفظ آثار وارزشهای دفاع مقدس شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت جهت خرید دستگاه چاپگر ورایانه قرائت ومقرر گردید با مسئول محترم آن نهاد جلسه برگزار گردد.

15- نامه شهرداری محترم درخصوص پیش نویس بیلان درآمد وهزینه تقریغ بودجه سال 1392 شهرداری قرائت وجهت بررسی به کمیسیون بودجه وبرنامه ریزی ارجاع گردید.

16- نامه سرپرست شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بابلسر مبنی بر رعایت موازین بهداشتی در جایگاه های دفع زباله وسوزاندن وپراکندگی زباله ها انتشار شیرآبه قرائت وبه کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

17- نامه اهالی قائمیه جنوبی مبنی بر درخواست پل عابر پیاده قرائت ومقرر گردید با شهرداری مکاتبه گردد.

18- نامه  رئیس اداره ورزش وجوانان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت مالی به هیئت شطرنج شهرستان بابلسر قرائت ومقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

19- نامه خانم کبری حسن پور مبنی بر درخواست رسیدگی به مشکل ملکی ایشان قرائت ومقرر شد با شهرداری جهت بررسی مکاتبه �


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *