صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر بابلسر مورخ 93/05/04


خلاصه مذاکرات:

1- نامه هیئت امناء بیمارستان حضرت زینب بابلسر مبنی بر درخواست آسفالت محوطه بیمارستان قرائت شد.

2- نامه فرمانداری محترم درخصوص معرفی بانوان شاغل در دستگاه ومعرفی به بانک اطلاعات استان قرائت گردید.

3- نامه ریاست محترم اداره ورزش وجوانان شهرستان بابلسر مبنی بر دعوت به مسابقات جام رمضان ژیمناستیک آقایان قرائت گردید.

4- نامه مدیر شهرسازی ومعماری اداره کل راه شهرسازی استان مازندران مبنی بر تصمیم گیری درخصوص کاربری ملک آقای امید تقوی وآقای بشیر رضایی قرائت شد.

5- نامه آقای ناصر محمدی فیروزجایی فارغ التحصیل از رشته ارگوتراپی از دانشگاه علوم پزشکی تهران  مبنی بر درخواست نصب تابلو جهت آگاه سازی عموم از ایجاد مرکز توان بخشی در شهر قرائت و مقرر گردید با شهرداری صرفاً جهت نصب بنر مکاتبه شود.

6- نامه فرماندهی پایگاه مقاومت بسیج شهید بهشتی شهدا محله مبنی بر درخواست مساعدت مالی جهت خرید جوایز برای جوانان محل قرائت وجهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

7- نامه ریاست اداره ورزش وجوانان بابلسر مبنی بر مساعدت مالی به خانم یگانه خواجه کلایی جهت عزیمت به مسابقات بین المللی کاراته قرائت وبه کمیته ورزشی ارجاع گردید.

8- مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا امکان خروج مینی بوس های شهرداری از شهرستان با استانداری مکاتبه فرمایند.

9- مقرر گردید با شهرداری محترم جهت خریداری خودرو آتش نشانی برای ساختمانهای بلند مرتبه مکاتبه شود.

10- مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا درخصوص خریداری آمبولانس و اهداء آن از سوی مالک بازار ماهی بابلسر ضمن مذاکره با نامبرده نسبت به انتقال سند مالکیت آمبولانس به نام شهرداری اقدام تا در تمامی فصول سال به نحو مطلوب جهت استفاده عموم بهره برداری گردد.

11- مقرر گردید با شهرداری محترم در خصوص خریداری خودرو جهت انجام امورات اداری شورای اسلامی شهر بابلسر مکاتبه گردد.

12- مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا مالکیت زمینی که شرکت ماشین سازی اراک جهت احداث واحدهای مسکونی جنب ضلع جنوبی خوابگاه نواب که در آن اقدام به تجهیز کارگاه نموده به شورا اعلام فرمایند.

13- مقرر گردید با شهرداری درخصوص عدم پذیرش زباله شرکت فراصنعت در محل دفن زباله شهر بابلسر مکاتبه شود.


مصوبات:

1- نامه شماره 11/12523 مورخ 93/05/02 شهرداری محترم درخصوص اجاره قطعه زمینی واقع در پارک لاله واقع در خیابان شهید محبوبی 11 جهت نصب دکل مخابراتی شرکت رایتل قرائت و درصورت عدم ایجاد آسیب زیست محیطی موافقت می گردد.

2- نامه شماره 9/12327 مورخه 93/04/31 درخصوص توافق فی ما بین شهرداری وآقای مهرداد فرازمند مالک پلاک ثبتی شماره 1/9555 واقع در خیابان پاسداران کوچه شهید شهرستانی به مساحت عرصه 298/20 مترمربع مشتمل بر 5 بند که متقاضی درخوست 6 واحد مسکونی و تعداد 3/80 واحد مازاد بر حد پایه دارد که نیاز به 106/40 متر مربع سرانه خدماتی دارد ومبلغ 155/384/000 ریال به حساب شهرداری واریز وسایر عوارضات متعلقه را در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید در صورت تأمین پارکینگ موافقت شد.

3- نامه شماره 9/12576 مورخ 93/05/02 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری وخانم سیده هاجر میر محمدپور مالک پلاک ثبتی شماره 22462/8473/1 واقع در خیابان شهید مفتح بن بست شهید اسماعیل زاده به مساحت عرصه 317/40 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 9 واحد مسکونی و تعداد 6/39 واحد مازاد بر حد پایه دارد که متقاضی مبلغ 294/120/000 ریال نقداً به حساب شهرداری پرداخت وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه وبه حساب شهرداری واریز نماید در صورت تأمین پارکینگ موافقت شد.  

4- نامه شماره 6/12692 مورخ 93/05/04 شهرداری محترم درخصوص بکارگیری خادم برای نگهداری مسجد مرحوم اسداله تبار در محل پارک شورا  به صورت پاره وقت با حقوق ماهیانه 2/000/000 ریال قرائت و در صورتیکه نظافت مسجد را نیز عهده دار باشند موافقت می گردد.

5- مصوبات کمیسیون عمران و توسعه شهری شورا مورخ 93/04/09 به شرح ذیل پس از بررسی در صحن شورا تصویب گردید و مقرر شد جهت اقدام و پیگیری با شهرداری مکاتبه شود.

 1. نامه شماره 9/5343 مورخ 93/02/30 شهرداری بابلسر درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای سیدحمید حمیدزاده مالک پلاک ثبتی شماره 1/8560 واقع در انتهای بلوار طالقانی به مساحت عرصه 1360 مترمربع و باقیمانده پس از تعریض 856 مترمربع قرائت و از آنجاییکه ما به ازاء تغییرکاربری زمین فوق از جهانگردی و پذیرایی به تجاری مسکونی با تعریض ملک که تقرباً 37 درصد ملک در مسیر خیابان طرح تفصیلی قرار دارد با توجه به میزان عقب نشینی ملک که 506 مترمربع می باشد با توافق فوق موافقت شد.

 2. نامه شماره 11/6237 مورخ 93/03/07 شهرداری بابلسر درخصوص ارسال کارشناسی در مورد تعریض ملک متصرفی تجاری آقای علیرضا ربیع نژاد واقع در خیابان شهیدبهشتی، ضلع شرقی دبستان شهید جلال فرجی که ما به ازاء 29/3 مترمربع عقب نشینی ، 146/500/000 (صدو چهل و شش میلیون و پانصد هزار) ریال کارشناسی گردید مقرر شد پس از بازدید به جلسه رسمی نظر قطعی کمیسیون ارسال گردد.

 3. نامه اهالی خیابان شهید باهنر مبنی بر بازگشایی خیابان مسیر دانشگاه قرائت شد و پس از بحث و بررسی در جلسه با توجه به اینکه دو مسیر به خیابانهای پاسداران و بلوار طالقانی در همان خیابان باز میباشد اولویت طرح فوق الزامی نمی باشد.

 4. نامه شماره 35/1056 مورخ 93/02/27 مدیریت و انجمن اولیای دبیرستان المعی درخصوص درخواست مساعدت برای عمران مدرسه قرائت و مقرر شد تا مورد بررسی قرار گیرد.

 5. نامه شماره 13/4208 مورخ 93/02/20 شهرداری محترم بابلسر درخصوص طرح سوله ورزشی واقع در محله شهید مهدی نسب موافقت شد.

 6. نامه خانم ماه جبین خسروی درصوص شکایت از مالکین ساختمان مروا (2) مبنی بر خارج نمودن فاضلاب خانگی به خیابان مقرر شد جهت رسیدگی به شکایت ایشان با شهرداری مکاتبه شود.

 7. نامه شماره 13/676 مورخ 93/01/18 شهرداری محترم بابلسر درخصوص دریافت مجوز ترک تشریفات برای عقد قرارداد جدول و کانیو به مبلغ 2/000/000/000 (دو میلیارد ریال) برای ضلع شمالی خیابان پاسداران با شرکت اتیان راده خزر با موضوع موافقت شد.

 8. نامه 11/6501 مورخ 93/03/12 شهرداری بابلسر درخصوص مازاد پرداختی به مساحت 9/05 مترمربع به شهرداری توسط آقای خسرو حاج اسماعیلی مالک پلاک ثبتی 4237 واقع در خیابان شهید طالبی بابت حق السهم ناشی از تفکیک با موضوع واگذاری مساحت 9/04 مترمربع از مازاد معبر که در تصرف مالک می باشد ، موافقت گردید.

نامه شماره 11/6482 مورخ 93/03/13 شهرداری بابلسر جهت ارائه مبایعه نامه فی ما بین شهرداری بابلسر و جمعیت هلال احمر استان مازندران که با توجه به درخواست شورا جهت رویت آن توسط اعضای شورا می باشد به شرح ذیل قرائت گردید: یک قطعه زمین به مساحت تقریبی 700 مترمربع واقع در خیابان شهید حاجی زاده در تاریخ 93/07/30 به جمعیت هلال احمر شهرستان بابلسر از سوی شهرداریواگذار گردید که صرفاً جهت احداث و راه اندازی جمعیت هلال احمر شهرستان بابلسر می باشد.

 1. نامه شماره 9/34457 مورخ 92/12/18 شهرداری بابلسر درخصوص توافق فی ما بین شهرداری بابلسر و آقای احمد سلیمانی و شرکاء مالک پلاک ثبتی شماره 1/4699 واقع در خیابان شهید مهدی نسب جنب زمین فوتبال به مساحت عرصه 7925 مترمربع ، ما به ازاء تغییرکاربری ملک فوق به مسکونی و تفکیک زمین با قرارگیری 2800 مترمربع تعریض و اجرای معابر در سهم شهرداری و مابقی به مساحت 667 مترمربع حق السهم زمین به شهرداری که می بایست کارسازی شود. با موضوع موافقت گردید.

 2. نامه ساکنین کوچه شهید بهشتی 14 درخصوص نیمه کاره ماندن پروژه فاضلاب جهت آسفالت مجدد کوچه فوق پس از کنده کاری برای لوله گاری فاضلاب قرائت شد و مقرر گردید جهت رسیدگی با شهرداری مکاتبه شود.

 3. نامه اهالی شهرک آزادگان درخصوص زیرسازی منطقه 28 هکتاری که درخواست اهالی می باشد قرائت و با توجه به بررسی انجام گرفته ، کار توسط شهرداری در حال انجام می باشد.

 4. نامه کوچه بهاران 2 مبنی بر درخواست زیرسازی و آسفالت کوچه فوق با توجه به بازدید به عمل امده مقرر شد جهت اجرایی کردن آسفالت خیابان فوق با شهرداری مکاتبه شود.

 5. نامه شماره 13/29827 مورخ 92/12/08 شهرداری بابلسر درخصوص برآورد هزینه آسفالت و زیرسازی مدرسه المعی با توجه به اینکه رقم ذکر شده در نامه برای شورا امکان پذیر نیست با پرداخت این مبلغ توسط شهرداری به مدرسه فوق مخالفت شد.

 6. نامه اهالی خیابان


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *