صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر بابلسر مورخ 93/05/18


خلاصه مذاکرات:

1- نامه شماره 13865 مورخ 93/05/18 شهرداری محترم درخصوص وصول مکانیزه عوارض خورویی توسط دفاتر پیشخوان دولتی قرائت و مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا بر طبق قیمت و نرخ شهرهای همجوار اقدام فرمایند.

2- نامه فرمانداری محترم مبنی بر مساعدت و همکاری جهت برگزاری مراسم روز خبرنگار در مجتمع آموزش و رفاهی بانک ملی قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

3- نامه کسبه خیابان شهید رجایی مبنی بر شکایت از دستفروشان پیاده رو خیابان مذکور قرائت و مقرر شد جهت بررسی با شهرداری مکاتبه شود.

4- نامه بسیج دانشجویی دانشگاههای بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت جهت برگزاری اردوی جهادی با هدف غنی سازی فرهنگی قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

5- نامه شورایاری محله بی بی سرروضه و هیئت محبان حضرت ابوجواب (ع) مبنی بر درخواست کمک مالی جهت برگزاری یادواره شهدا در ایام شهادت حضرت امام جعفرصادق(ع9 قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

6- نامه شماره 86/25/2672 مورخ 93/05/06 صورتجلسه مورخه 93/05/02 ستاد ساماندهی طرح های دریا (ساماندهی جت اسکی و قایق موتوری) قرائت و مقرر شد درخصوص بند آخر صورتجلسه پاسخ داده شود.

7- نامه شماره 13108 مورخ 93/05/09 درخصوص درآمد یکماهه تیرماه 1393 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع گردید.

8- نامه شماره 86/25/2748 مورخ 93/05/11 درخصوص مصوبات مورخ 93/05/04 کارگروه انطباق قرائت و مقرر شد پس از بررسی پاسخ داده شود.

9- نامه تیم پیشکسوتان شهدای بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت مالی قرائت و به کمیته ورزشی جهت بررسی ارجاع گردید.

10- نامه شماره 1993 مورخ 93/05/18 سازمان حمل و نقل همگانی شهرداری بابلسر موضوع ارسال نرخ مصوب سرویس مدارس قرائت و مقرر شد بررسی شود.

11- نامه شماره 6/13798 مورخ 93/05/16 شهرداری محترم مبنی بر آمادگی سازمان حمل و نقل همگانی  مبنی بر انجام حسابرسی قرائت و به کمیسیون برنامه و بدجه جهت بررسی ارجاع شد.

12- نامه مدیریت محترم آموزش و پرورش بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت به دبیرستان شاهد دختران(موسی بن جعفر(ع)) قرائت و مقرر شد بررسی شود.

13- نامه شماره 86/25/2746 مورخ 93/05/11 فرمانداری محترم موضوع لزوم صیانت از هویت فرهنگی و تاریخی شهر قرائت شد.

14- نامه فرمانداری محترم درخصص مصوبات جلسه کمیسیون فرعی امنیت شهرستان مورخ 93/05/14 ( برگزاری همایش روز خبرنگار در بابلسر) قرائت شد.


مصوبات:

1- نامه شماره 9/13558 مورخ 93/05/14 درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای علی عظیمی و شرکاء مالک پلاک ثبتی شماره 1400/1 واقع در خیابان پاسداران جنب بانک کشاورزی کوچه فرعی به مساحت 1467/30 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 18 واحد مسکونی که متقاضی مبلغ 314/607/500 ریال نقداً به حساب شهرداری واریز و سایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری پرداخت نماید قرائت و در صورت تأمین پارکینگ موافقت شد.

2- نامه شماره 6/10388 مورخ 93/05/12 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به بنیاد شهید شهید امور ایثارگران (آقای طاهریان) بابت ساخت فیلم با موضوع شهداء مبلغ 10/000/000 ریال از محل ماده 17 مساعدت گردد.

3- نامه شماره 9/13350 مورخ 93/05/14 درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای رمضانعلی افشار نادری وکیل وراث مرحوم عبدالرزاق رنجبر مالک پلاک ثبتی شماره 1/1629/8156/8302 واقع در شهرک قائم به مساحت عرصه 288 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 5 واحد مسکونی که متقاضی مبلغ 62/750/500 ریال نقداً به حساب شهرداری واریز و سایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری پرداخت نماید قرائت و در صورت تأمین پارکینگ موافقت شد.

4- نامه شماره 9/13347 مورخ 93/05/12 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای التفات علی طالعی مالک پلاک ثبتی شماره 1/7835 واقع در خیابان ولیعصر(عج) ولیعصر 20  به مساحت عرصه 275 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 7 واحد مسکونی که متقاضی مبلغ 148/277/000 ریال نقداً به حساب شهرداری واریز و سایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری پرداخت نماید قرائت و در صورت تأمین پارکینگ موافقت شد.

5- نامه شماره 8/13588 مورخ 93/05/14 شهرداری محترم درخصوص درخواست مرکز آموزشی شهید حسن پور مبنی بر درخواست مجوز نصب بیلبورد داخل محوطه واحد مذکور قرائت و به صورت عقد قرارداد و اخذ وجه موافقت می گردد.

6- نامه شماره 9/13688 مورخ 93/05/15 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و خانم زهره فرجی مالک پلاک ثبتی شماره 1/1538/1537/13271 واقع در خیابان ایت اله طالقانی خیابان سنبل به مساحت عرصه 232 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 7 واحد مسکونی و تعداد 5 واحد مازاد بر حد پایه دارد که نیاز به 140 مترمربع سرانه خدمات می باشد که متقاضی مبلغ 307/160/000 ریال نقداً به حساب شهرداری واریز و سایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری پرداخت نماید قرائت و در صورت تأمین پارکینگ موافقت شد.

7- نامه شماره 6/10776 مورخ 93/05/16 شهرداری محترم درخصوص درخواست کمک مالی اداره ورزش و جوانان  به آقای نادر فتح اله نیا جهت عزیمت به مسابقات آسیایی از محل ماده 17 به مبلغ 15/000/000 ریال موافقت شد.

8-  نامه شماره شماره 8/5/3/456 مورخ 93/05/04 فرمانداری محترم درخصوص بند 3 مصوبه مورخه 93/05/01 شورای تأمین شهرستان با توجه به عدم حصول درآمد لازم و پیش بینی شده توسط شهرداری ومشکلات مالی در اجرای پروژه های عمرانی وپرداخت هزینه های جاری ، شورای اسلامی شهر صرفاً با اجرای 25 درصد از پروژه تا سقف 2/500/000/000 (دومیلیارد وپانصد میلیون ریال) موافقت وپیشنهاد ومصوبه شورای اسلامی شهر مبنی بر اجرای پروژه بر اساس سقف قرارداد فاز یک در محدوده مرکز شهر (میدان  شهدای بیت المقدس) در جهات اربعه آن تا هر مقدار طول که هزینه فاز یک قابل اجرا باشد می باشد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *