صورتجلسه رسمی شورای اسلامی شهر بابلسر مورخ 93/06/01


خلاصه مذاکرات:

1- نامه اهالی میاندشت مبنی بر درخواست آسفالت کوچه حبیبی قرائت وبا شهرداری مکاتبه گردید.

2-نامه معاون فرهنگی دانشگاه مازندران مبنی بر درخواست سالن سینما جهت برگزاری نشست مدیران فرهنگی قرائت ومقرر گردید با شهرداری مکاتبه گردد.

نامه شماره 11/2478 شهرداری محترم در خصوص درخواست آقای عباسعلی بابانژاد مبنی بر پرداخت بدهی معوقه ایشان بابت پلاکهای ثبتی 1/1630/2162/4927 در خیابان مولانا قرائت ومقرر گردید بازدید شود.

3-نامه شهرداری محترم به فرماندهی محترم سپاه پاسداران شهرستان بابلسر در خصوص ارسال طرح یادمان سه شهید گمنام قرائت گردید.

4-نامه هیئت امناء مسجد امام حسین باغ فلاحت مبنی بر درخواست وسایل ورزشی قرائت وبه کمیسیون ورزشی شورا ارجاع گردید.

5- نامه شورایاری محله همت آباد مبنی بر درخواست وسایل ورزشی قرائت وبه کمیسیون ورزشی شورا ارجاع گردید.

6.-نامه فرمانداری محترم در خصوص ارسال یک نسخه صورتجلسه مورخه 93/5/28 انجمن کتابخانه های عمومی بابلسر قرائت گردید.

7- دعوت نامه هیئت امناء امامزاده ابراهیم (ع) بابلسر مبنی بر دعوت از اعضای شورای اسلامی شهر جهت حضور در مراسم غبارروبی ضریح مطهر آستان مقدس قرائت گردید.


مصوبات:

1-نامه شماره 6/83/9 مورخ 93/5/29 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به هیئت امناء مسجد کاظم آباد با مبلغ 20/000/000 ریال موافقت گردید.

2- نامه شماره 6/11389 مورخ 93/5/29 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به خانم سمیه حقی با مبلغ 1/000/000 ریال مساعدت گردید.

3- نامه شماره 9/15436 مورخ 93/6/1 شهرداری محترم در خصوص توافق فی ما بین شهرداری وآقای خسرو حاج اسماعیلی مالک پلاک ثبتی شماره 1/25275/25275 در خیابان شهید چمران به مساحت عرصه 278/87 مترمربع مشتمل بر 5 بند ودرخواست مالک مبنی بر احداث 5 واحد مسکونی که متقاضی مبلغ 150/203/400 ریال نقداً به حساب شهرداری واریز نماید موافقت شد.

4- نامه شماره 9/15361 مورخ 93/5/30 شهرداری محترم در خصوص توافق فی ما بین  شهرداری وآقای ضیاء الدین درویش مالک پلاک ثبتی شماره 1/4261/5237 واقع در خیابان شهید عبدالح


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *