صورتجلسه سوم 1401/01/21

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/01/21 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به شرکت تعاونی فیلم سازی راسخ فیلم                                                                3-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیئت وزنه برداری شهرستان بابلسر

2-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به آقای مهدی طلوتی                                                                                    4-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به جامعه نابینایان و کم بینایان

خلاصه مذاکرات

1-نامه اهالی شهرک ساحلی درخصوص مشکلات ایجاد شده از سوی پارک بعثت برای ساکنین ضلع شمالی پارک مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و برنامه و بودجه ارجاع گردید.                      

2-نامه مجموعه فرهنگی تربیتی دختران بهشت درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تجلیل از گروه سرود این مجموعه که مقام اول در استان و کشور را کسب   نموده اند قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه بنیاد ملی خانواده مرکز جامع خانواده شهرستان درخصوص درخواست مساعدت جهت اجرای طرح و اهداف تقویت بنیان خانواده و حل مسائل و معضلات  در این حوزه قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 410/20/1400 مورخ1401/1/20 شهرداری محترم درخصوص نامه شرکت تعاونی فیلم سازی راسخ فیلم جهت مساعدت مالی بابت تهیه فیلم آقامون دلبره، و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 30/000/000 ریال به این شرکت مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 413/20/1400 مورخ 1401/1/20 شهرداری محترم درخصوص نامه آقای مهدی طلوتی مبنی بر مساعدت مالی جهت تامین هزینه های انجام شده در مسابقات آسیایی بوکس که به عنوان مربی اعزام شده بودند و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 409/20/1400 مورخ 1401/01/20 شهرداری محترم درخصوص نامه هیئت وزنه برداری شهرستان بابلسر مبنی بر مساعدت مالی جهت اعزام آقای توفیق پوزش از قهرمانان رشته وزنه برداری به مسابقات قهرمانی جهان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 30/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 412/20/1400 مورخ 1401/01/20شهرداری محترم درخصوص نامه جامعه نابینایان و کم بینایان مبنی بر درخواست مساعدت مالی بابت حمایت از مدد جویان                  

 و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *