صورتجلسه سوم(1400/1/23)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/1/17 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات  

1-نامه ساکنین و اهالی کوچه عبدالحسینی 9 خیابان شریعتی درخصوص درخواست آسفالت و زیرسازی کوچه مذکور که بعلت پایین بودن سطح کوچه در ایام بارندگی دچار مشکل در رفت و آمد گردیده اند قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدام مساعد صورت پذیرد و از مالکین جهت عدم اعتراض به پایین بودن سطح درب منزل با آسفالت تعهد اخذ گردد.

2-نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص مساعدت مالی به موزه حفظ آثار شهرستان بابلسر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

3-نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص درخواست ارسال دفترچه متمم شماره 2 سال 1399 جهت بررسی دقیق متمم قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم   مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه: بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/286 مورخ 1400/1/16 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات امنا مسجد جامع بابلسر جهت اجرای لوله کشی فاضلاب و اینکه شهرداری درنظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 150/000/000 ریال به این هیات مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/338 مورخ 1400/1/17 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقایان امین بوداغی، محمد نبی رضایی و ایمان پورعزیز جهت حمایت از قهرمانان و مدال آوران قایقرانی و آماده سازی ایشان به منظور حضور در مسابقات انتخابی المپیک و اینکه درنظر است شهرداری از محل ردیف هزینه ای 150304 لایحه بودجه 1400 مبلغ 54/000/000 ریال به هر نفر مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

 بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/337 مورخ 1400/1/17 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به منظور جبران بخشی از هزینه های تیم والیبال توپکا شهرستان که مترصد شرکت در مسابقات لیگ دسته یک کشور می باشد و اینکه در نظر است شهرداری به تیم مذکور از محل ردیف هزینه ای 150304 لایحه بودجه 1400 بمبلغ 50/000/000 ریال مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/44مورخ 1400/1/8شهرداری محترم درخصوص اجاره یک واحد مسکونی به منظور سکونت آقای حسین زارع به مدت یکسال به مبلغ 1/500/000/000 ریال به عنوان قرض الحسنه یا رهن از محل ردیف هزینه ای 121402، قرائت و به صورت رهن موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

با توجه به نظر اعضای شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص کد ردیف 6060309 ص 82-84 بودجه سال 1400 عنوان پروژه از مساعدت به هیئت فوتبال شهداء بابلسر به تیم فوتبال شهداء بابلسر تغییر پیدا کرد.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *