صورتجلسه سیزدهم 1401/2/27

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ1401/2/27با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

خلاصه مذاکرات

1-نامه حوزه مقاومت بسیج سیدالشهد(ع) درخصوص درخواست مساعدت جهت برقراری امنیت پایدار در گردان بیت المقدس بخش مرکزی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه آقای مهدی خبازیان درخصوص درخواست مساعدت جهت شرکت در مسابقات برون مرزی کارت حرفه ای رشته پرورش اندام قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه مجتمع آموزشی معرفت درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری جشنواره مجسمه های شنی در ساحل قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه خانم یوسف نتاج احمدی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه ای درمان ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه آقای صمد پوررمضان درخصوص درخواست مجوز جهت احداث کافه ای واقع در ساحل بانک کشاورزی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه شرکت گردشگری شهدای مفقودالاثر درخصوص اعلام آمادگی جهت اجرای طرح های شنا و پارکینگ های نه گانه در ایام تابستان قرائت و مقرر گردید جهت شرکت در مزایده با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7-نامه انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان مسکن بابلسر درخصوص درخواست مساعدت در راستای تعدیل قیمت ارزش منطقه ای و همچنین لحاظ نبودن تبصره ای  در ماده صد به عنوان مشاعات قرائت و مقرر گردید ابتدا بررسی های لازم انجام سپس اتخاذ تصمیم گردد.

9-نامه آقای مهدی اکبری مدیر عامل شرکت فیلم سازی راسخ فیلم درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های تهیه فیلم مستند ذوالفقار قرائت   و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

10- نامه آقای مهدی اکبری مدیر عامل شرکت فیلم سازی راسخ فیلم درخصوص پیشنهاد اینکه سینما شقایق از جایگاه فعلی به مجتمع شهید باهنر انتقال یابد قرائت و مقرر گردید با مدیر کل ارشاد اسلامی استان مکاتبه گردد.

11-نامه شماره 1929/20/1401 مورخ 1401/2/25 شهرداری محترم درخصوص ابلاغ به آقای حمید قنبری بعنوان سرپرست سازمان مدیریت حمل ونقل قرائت گردید.

12-نامه شماره 1927/20/1401 مورخ 1401/2/25 شهرداری محترم درخصوص ابلاغ به آقای مصطفی مرادی بعنوان سرپرست واحد خدمات شهری شهرداری قرائت گردید.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 872/20/1400 مورخ 1401/1/30 شهرداری محترم درخصوص دستورالعمل اجرایی ساماندهی تانکرهای فاضلاب کش و تصفیه سپتاژهای خانگی استان مازندران به شماره نامه 70541/4/86 مورخ 99/7/29 معاون هماهنگی عمرانی استانداری و پیرو مطالبات بحق شهروندان درخصوص ساماندهی مرکز دفن زباله بابلسر که بخشی از آلودگی آن ناشی از تخلیه روزانه فاضلاب خانگی می باشد و اینکه شهرداری در نظردارد نسبت به جذب سرمایه گذار و راه اندازی تصفیه خانه سپتاژ خانگی در قطعه زمینی واقع در خیابان تصفیه خانه فاضلاب شهری(واقع در حریم روستای باقرتنگه) اقدام نماید و باعنایت به اینکه این اقدام وظیفه ذاتی اداره آب و فاضلاب بوده و به موجب تاکید استاندار محترم وقت و با حمایت دستگاه های ذیربط بر عهده شهرداری گذاشته شده و از طرفی پس از تحویل زمین در تاریخ 13/9/1398 شهرداری نسبت به آماده سازی و احداث بنای مورد نیاز با نظر مشاور ذیربط به مبلغ تقریبی 2 میلیارد تومان در آن اقدام نموده است انتظار می رود با جذب سرمایه گذار واجد شرایط و نصب مستحدثات لازم نسبت به تخلیه تانکرها(بجای مرکز دفن فعلی) در محل مذکور اقدام و هزینه های مرتبط از راههای ذیل تامین گردد قرائت و ضمن موافقت با کلیات موضوع قبل از انعقاد قرارداد(با رعایت آئین نامه مالی شهرداری) شرایط خصوصی پیمان، نوع سرمایه گذاری، میزان مشارکت و مدت زمان قرارداد و… قبل از انعقاد به شورا ارسال گردد موضوع قرارداد باید به تاییدیه مراجه ذیصلاح اعم از محیط زیست و بهداشت و آب منطقه ای برسد.

1)آورده شهرداری به عنوان بخشی از سرمایه گذاری شامل زمین و آماده سازی آن، احداث بناهای مورد نیاز و غیره(قسمتی از آن اجرا شده)2)گیت فی به مبلغ حدود 2/000/000 الی 4/000/000 ریال اضافه بر مبلغ تخلیه هر تانکر که شهروندان بایستی پرداخت نمایند (هزینه تخلیه هر تانکر فاضلاب خانگی بیش از 600-700 هزار تومان خواهد شد)

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا درخصوص ساخت و ساز اماکن دولتی، نظامی و انتظامی درصورت عدم دریافت پروانه ساختمانی و تخلفات و غیره و… برابر مقررات و ضوابط شهرداری ملزم به دریافت عوارضات و جرائم ساختمانی گردند.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 12149/20/1401 مورخ 1400/10/21 شهرداری محترم درخصوص اینکه هیات محترم تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر در جلسه مورخ 1401/2/24 بند 5 ماده واحده صورتجلسه شماره 10 مورخ 1401/2/18شورای شهر با موضوع تعمیرات اساسی (تعمیرات تیپ ج و د) جایگاه CNG به این دلیل که می بایست تمدید و یا تغییر مدت اجاره و سایر موارد، صرفا در چارچوب قانون معاملات باشد تایید نگردیده لازم به توضیح است کلیه اقداماتی که مقرر گردیده به استناد لایحه شماره 1541 مورخ 1401/2/18 شهرداری انجام گیرد براساس قوانین و آئین نامه های موضوعه بوده و قوانین مطروحه توسط هیات تطبیق کاملا رعایت شده قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 12149/20/1401 مورخ 1400/10/21 شهرداری محترم درخصوص واگذاری(اجاره) غرفه های واقع در ترمینال مسافربری به تعداد 25 غرفه به مدت دو سال از طریق فرآیند تشریفات مزایده طی کارشناسی کارشناسان رسمی دادگستری به استناد ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها اقدام گردد قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا برابر آئین نامه مالی شهرداری ها اقدام و قیمت کارشناسی جهت اتخاذ تصمیم به شورا ارسال گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *