صورتجلسه ( سی ام ) مورخه 99/6/11

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/6/11 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 99/20/9083 مورخ 99/6/5 شهرداری محترم درخصوص نامه شماره 656-99 مورخ 99/5/22 شرکت آگاه نگر حسابرسی مستقل منتخب شورا مبنی بر ارسال دو جلد از گزارش حسابرسی سالهای 96 و 97 و 98 به پیوست مدارک مربوطه  به شهرداری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و کمیسیون مالی ارجاع گردید.

2- نامه شماره 99/20/8998 مورخ 99/6/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/8882 مورخ 99/6/3 فی مابین شهرداری و آقای علی ملایی مالک پلاک ثبتی 12/62/4951 واقع در خیابان پاسداران-خیابان مولانا مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه شماره 99/20/8998 مورخ 99/6/5 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/8197 مورخ 99/5/25 فی مابین شهرداری و آقای محمود عبدی زاده گنجی و خانم ثریا شهسوار پور لنده مالک پلاک ثبتی 2/40 واقع در خیابان امام-امام 32 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه کمیسیون عمران درخصوص درخواست لیست کارکنان و کارمندان و نیروی انسانی شاغل در شهرداری بابلسر اعم از روزمزد، شرکتی، پیمانی، قراردادی و استخدامی با مشخصات کامل(نام و نام خانوادگی، کد ملی، آدرس محل سکونت، میزان تحصیلات و محل به کارگیری شده و…)قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا لیست کامل پرسنل به شورا ارسال گردد.

5-نامه شرکت آساک پویان عصر مازندران پیمانکار کلیه امور مربوطه به رفت و روب و رفع سد معبر درخصوص تسویه حساب شهرداری بابلسر به اداره تامین اجتماعی که باعث مسدود شدن حسابهای بانکی شرکت گردیده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه خانم مریم بخشیان ساکن خیابان شهید طالبی 12 انتهای کوچه سمت چپ روبروی کوچه یاس درخصوص درخواست فاضلاب شهری و آسفالت قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7-نامه آقای بهرام جنتی درخصوص درخواست افزایش فرم ضوابط ملک ایشان از 2 طبقه به 5 طبقه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

8-نامه پیشنهاد یکی از اعضای محترم شورا درخصوص ایجاد نشاط در مکان هایی که دارای ظرفیت دیوارنگاری و رنگ آمیزی در سطح شهر را دارا هستند به جهت تاثیر گذاری مثبت در منظر شهری و بهره گیری از نیروی های هنری شهری قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

9-پیشنهاد گردید روز یکشنبه مورخه 99/6/16 انتخابات اعضای کمیسیون ها انجام گیرد.

10-پیشنهاد گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا همانند دیگر شهرها کلیه امور حریم شهر حتی برای نصب تابلو تبلیغاتی در اختیار شهرداری بابلسر قرار گیرد.

11-پیشنهاد گردید بمنظور تقلیل در هزینه و اقدام صحیح آبیاری فضاهای سبز و گل ها بصورت قطره ای و روش نوین آبیاری استفاده شود.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *