صورتجلسه سی وششم1400/10/26

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1400/10/26 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای مهدی باقرزاده به عنوان عضو شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری

2- لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای رشید احمدپور به عنوان عضو کمیته گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر

3- لایحه شهرداری درخصوص انتصاب آقای سید رضا حبیب اله پور به عنوان عضو کمیته گرامیداشت ایام الله دهه مبارک

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به خانم فرزانه خدادادی

5- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات تنیس روی میز شهرستان بابلسر

6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به هیات تنیس شهرستان بابلسر

7- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای علی اکبر کاظم نسب

8- لایحه شهرداری درخصوص توافق با آقای عسگری دامچی

9- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به هیئت محبان الحسین به منظور برپایی اقامه عزا در ایام فاطمیه

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 12339/20/1400 مورخ1400/10/26 شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای مهدی باقرزاده به عنوان عضو شورای سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بابلسر قرائت گردید.

2- نامه شماره 12315/20/1400 مورخ 1400/10/26شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای رشید احمدپور به عنوان عضو کمیته گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر شهرداری بابلسر قرائت گردید.

3- نامه شماره 12315/20/1400 مورخ 26/10/1400 شهرداری محترم درخصوص انتصاب آقای سید رضا حبیب اله پور به عنوان عضو کمیته گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجر شهرداری بابلسر قرائت گردید.

4- نامه حوزه مقاومت شهید مفتح دانشگاه مازندران درخصوص مساعدت جهت برگزاری برنامه یادواره شهدا هشت سال دفاع مقدس و مدافعان حرم قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5- نامه فرمانده پایگاه مقاومت بسیج شهید لطفیان میاندشت درخصوص درخواست مساعدت جهت برگزاری مراسم یادواره شهدا در تاریخ 8/11/1400 قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6- نامه خانم خدیجه نجف پور درخصوص درخواست مساعدت جهت تهیه دارو برای فرزندشان(محمدرضا محمدی) که دچار بیماری معلولیت ذهنی و جسمی می باشد قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

7- نامه اداره مخابرات شهرستان بابلسر درخصوص درخواست واگذاری زمین فضای سبز واقع در خیابان ولیعصر جهت برپایی دکل BTS همراه اول قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

8- نامه شبکه بهداشت و درمان درخصوص معرفی نماینده جهت عضویت در شورای پیام گزاران سلامت قرائت و مقرر گردید آقای مهدی باقرزاده بعنوان نماینده به آن اداره معرفی گردند.

9-نامه خزانه دار شورای اسلامی شهر بابلسر بمنظور جبران زحمات شبانه روزی مشاورین مالی در بررسی متمم بودجه 1400 پیشنهاد گردید از محل فصل پنجم کمک بلاعوض ردیف 150300 کد 150304 مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال پرداخت گردد قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

10-پیرو بند شماره 2 صورتجلسه مورخه 1400/8/30 شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص طرح فراخوان سردرب و دیواره عمارت شهرداری که سرکار خانم مهندس اصغری و خانم ها خداشناس و حسینی بعنوان طراحان برتر انتخاب شدند، مقرر گردید با شهرداری مکاتبه تا با نامبردگان قراردادی تنظیم گردد تا بعنوان ناظر طرح فوق (زیر نظر مشاور) استفاده گردند.

11-بمنظور شناخت بیشتر و اعتلای نام بابلسر و همچنین بررسی رویدادهای تاریخی، سیاسی، مذهبی و اقتصادی در جهت انجام فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، مقرر گردید یک روز در تقویم عمومی به نام روز بابلسر تعیین گردد، با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدامات لازم انجام و پس از تایید شورای فرهنگ عمومی شهرستان و کمیسیون فرهنگی شورای اسلامی شهر  و اقدام مساعدت صورت پذیرد.

12-نامه شماره 000909101 مورخ 1400/10/9 درخصوص همایش دوره تخصصی مدیریت مالی و آینده پژوهی در توسعه پایدار در تاریخ 29 دی ماه الی 1 بهمن ماه 1400 در جزیره قشم قرائت و مقرر گردید جهت شرکت اعضای شورای اسلامی شهر در همایش فوق با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 12314/20/1400 مورخ 1400/10/26 شهرداری محترم درخصوص درخواست شماره 24130 مورخ 1400/10/5 خانم فرزانه خدادادی از شهروندان بابلسر مبنی بر مساعدت به منظور هزینه قبض آب بها منزل ایشان و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 30/000/000 ریال به ایشان مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 12316/20/1400 مورخ 1400/10/26شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات تنیس روی میز شهرستان بابلسر جهت برگزرای مسابقات تنیس روی میز لیگ پیشکسوتان استان مازندران و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 000/000/50 ریال به این هیات مساعدت نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 12317/20/1400 مورخ 1400/10/26 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به هیات تنیس شهرستان بابلسر جهت برگزاری مسابقات جایزه بزرگ تنیس ساحلی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 200/000/000 ریال به این هیات مساعدت نماید قرائت و با مبلغ 50/000/000 ریال موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 12168/20/140 مورخ 1400/10/22 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 12127/20/1400 مورخ 1400/10/21 فی ما بین شهرداری و آقای علی اکبر کاظم نسب مالک پلاک ثبتی 28338/1 واقع در خیابان شهید مدائنی-مدائنی 18 مشتمل بر 5 بند قرائت و با رعایت تمامی قوانین مربوطه موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

ند 5-ماده واحده

نامه شماره 12169/20/140 مورخ 1400/10/22 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 12126/20/1400 مورخ1400/10/21 فی ما بین شهرداری و آقای عسگری دامچی مالک پلاک ثبتی 5984/1 واقع در خیابان شریعتی-شریعتی 2 مشتمل بر 6 بند قرائت و با تامین پارکینگ و ضوابط کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 12177/20/140 مورخ 1400/10/22 شهرداری محترم درخصوص مساعدت به شورای فرهنگی، مذهبی هیئت محبان الحسین به منظور برپایی اقامه عزا در ایام فاطمیه و اینکه شهرداری درنظر دارد مبلغ 30/000/000 ریال از محل ماده 15 متمم بودجه سال جاری به هئیت مذکور مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 12172/20/140 مورخ 1400/10/22 شهرداری محترم درخصوص پیشرفت و پیشبرد پروژه های عمرانی و نیز هزینه های جاری و اینکه شهرداری به منظور جلوگیری از رکود عملیات جاری و عمرانی و افزایش رضایتمندی شهروندان، در اعتبار ردیف های مشروحه طبق جداول پیوست که در 2 صفحه می باشد را برابر اعتبارات متمم شماره یک لایحه بودجه سال جاری مصوب نموده تا در ادامه ردیف های اعتباری ذیل در لایحه متمم بعدی پایدار گردد قرائت و پس از بررسی در کمیسیون مالی مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *