صورتجلسه ( سی و سوم ) مورخه 99/6/23

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 99/6/23 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای هوشیار خسروی و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه یکی از اعضای محترم شورا اسلامی شهر درخصوص درخواست لیست اموال منقول و غیر منقول شهرداری شامل اراضی، ابنیه، اثاث و نظائر جهت اطلاع به شورا ارسال گردد قرائت و مقرر گردید جهت اخذ لیست با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2- نامه یکی از اعضای محترم شورا اسلامی شهر درخصوص درخواست لیست مشخصات کلیه پرسنل شهرداری اعم از(رسمی، قراردادی، شرکتی، روزمزد، مشاور، مامور و…)قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه شماره 99/20/9006 مورخ 99/6/5 شهرداری محترم درخصوص قرارداد شماره 99/20/1156 مورخ 99/2/10 فی ما بین شهرداری و آقای اسفندیار نیکخو(سرمایه گذار) با موضوع ساخت، راه اندازی، اجاره و بهره برداری از بازار روز قرائت و مقرر گردید جهت بررسی به اعضای محترم ارائه گردد.

4-نامه شماره 99/20/9829 مورخ 99/6/22 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه ستاد بازآفرینی شهرستان مورخ 99/6/17 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و خزانه داری ارجاع گردید.

5-نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص پیشنهاد ایجاد فضای توریستی و تفریحی بعنوان پارک ماهیگیری(کمپ خانوادگی ماهیگیری) در قسمتی از کرانه شازده رودخانه که از فضای زیبا و قابل دسترس برای عموم برخوردار است قرائت و مقرر گردید جهت ایجاد پارک ماهیگیری در شازده رودخانه با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6-نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص مجموعه زمینهای کازیوی سابق طبق مصوبه ثبت شده کشوری به دانشگاه علوم پزشکی واگذار گردیده که متاسفانه تاکنون هیچ نشانه ای از عمران و آبادانی دیده نشده لذا پیشنهاد گردید جهت استفاده بهینه از این مجموعه و اجرای پروژه ای برمبنای نیاز شهرستان بابلسر از جناب آقای دکتر جلالی ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی بابل جهت تصمیمات تخصصی دعوت بعمل آید قرائت و مقرر گردید ابتدا با جناب آقای دکتر باقرزاده نماینده محترم مجلس نشستی مشترک بعمل آید سپس اتخاذ تصمیم گردد.

7-نامه شماره 99/20/9719 مورخ 99/6/19 شهرداری محترم به ریاست محترم دادگستری و رئیس شورای حفظ حقوق بیت المال شهرستان بابلسر درخصوص فسخ قرارداد فی ما بین شهرداری و کانون تبلیغاتی نمای نزدیک و انعقاد قرارداد جدید با کانون تبلیغاتی کهن در قالب تشریفات مزایده قرائت و جهت پیگیری به آقای خسروی ارجاع گردید.

8-نامه اداره کمیته امداد بابلسر درخصوص درخواست آسفالت محیط اداری و کف حیاط اداره مذکور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

9-نامه یکی از اعضای محترم شورا درخصوص بررسی و راه حل مناسب برای پل بزرگ معروف به پل آلمانی که ساخت آن به سال 1310 برمی گردد و عمر مفید آن 50 سال تعیین گردیده بود متاسفانه وضع موجود نشانگر شرایط بسیار خطرناک و حساس، بطوریکه لرزش آن به راحتی مشخص می باشد قرائت و مقرر گردید راجع به پیگیری ترمیم پل قدیمی با فرمانداری محترم و شورای تامین و شهرداری مکاتبه و در کنار آن مجوز پل جدید اخذ گردد.

10-نامه انجمن صنفی کارگران ساختمانی شهرستان بابلسر درخصوص مساعدت به انجمن مذکور جهت تجهیز لوازم دفتر از قبیل کامپیوتر، دستگاه نمابر و دستگاه خنک کننده قرائت و مقرر گردید با شهرداری جهت مساعدت مکاتبه گردد.

11-نامه کسبه و اهالی بلوار شهید شریفی 18 درخصوص درخواست تعریض پیاده رو ملک آقایان محمدیان و چهره گشا به شماره ثبتی 1/6533 قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا در کمیسیون توافقات از مالکین دعوت و در صورت توافق اقدام لازم صورت گیرد.

12-نامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بابلسر درخصوص طرح بازآفرینی میدان معلم در قالب B.O.O.T و با توجه به تملک وزارت راه و شهرسازی(واگذاری 99 ساله به شهرداری بابلسر)، دسترسی آسان شهروندان بومی و گردشگران اقتصادی به آن مکان و توسعه صادرات کشور جهت آغاز رایزنی مقرر گردید طرح پیشنهادی براساس وضع نهایی میدان و دعوت از سرمایه گذار با آوردن طرح به شورا و با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

13-نامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بابلسر درخصوص پروژه احداث مجتمع تفریحی و ورزشی ساحلی با عملکرد صرفاً عمومی شرکت توسعه و عمران شهرستان بابلسر بعنوان نماینده شرکت نوا خودرو شمال بنا به تاکیدات امام جمعه محترم شهر بر ایجاد (پارک ساحلی اختصاصی بانوان) و اهمیت موضوع حفظ کرامت بانوان و نوامیس محترم، مقرر گردید با سرمایه گذار دعوت بعمل آید و با شهرداری محترم مکاتبه و موضوع در کمیته 3 نفره استان و کمیته ساماندهی سواحل مطرح گردد.

14-نامه شرکت تعاونی توسعه و عمران شهرستان بابلسر درخصوص پیشنهاد حل معضل پسماند زباله و بوی آزار دهنده محل دپو زباله به شیوه علمی، بومی و منطقی قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید سرمایه گذار دعوت بعمل آید و با شهرداری محترم مکاتبه تا طرح مورد نظر به شورا ارسال گردد.

15-نامه اتحادیه صنف اقامتی و گردشگری بابلسر درخصوص طرح شکایت شرکت عمران و مسکن شمال علیه متصرفین متل ها و پلاژها که قدمت تصرفات به سالها پیش برمیگردد که خواهان قلع و قمع بنای احداثی آن هم در شرایط بد اقتصادی کشور و شیوع ویروس کووید 19 شده است، قرائت و مقرر گردید با شرکت عمران و مسکن شمال مکاتبه تا درصورت امکان مساعدت لازم با متل داران صورت گیرد.

16- نامه مرکز آموزش بانک کشاورزی بابلسر درخصوص اعلام آمادگی جهت احداث پروژه های تفریحی و استفاده از مصالح مورد نیاز و نیروی کار در فعالیت های پروژه های در دست احداث کمک شایانی به رفع رکود بازار و سطح بیکاری در شهرستان در پی خواهد داشت قرائت و مقرر گردید از رئیس محترم متل بانک کشاورزی دعوت بعمل آید تا طرح مورد نظر در شورا مطرح گردد.

17-نامه اهالی محله جوادیه درخصوص معضلات ایجاد شده به شازده رودخانه از قبیل تجاوز مجدد به حریم دریا توسط خوابگاه نواب صفوی و محصور نمودن با فنس و برداشت ماسه در پی لایروبی و بالطبع آن تنها خیابان وسیع منتهی به رودخانه مورد تجاوز قرار گرفته قرائت و مقرر گردید با فرمانداری محترم مکاتبه تا ضمن حفظ امنیت خوابگاه و دانشجویان نسبت به آزادسازی و دسترسی عموم اقدام گردد.

18-نامه اهالی و ساکنین محله کاظم آباد درخصوص درخواست عملیات پاکسازی و لایروبی حریم رودخانه بابلرود محدوده پشت دبستان شهید قزوینی تا سد لاستیکی و عقب نشینی و بازگشایی مسیر بر اساس ضوابط طرح جامع حریم معبر عمومی تجاوز گردیده است قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به رفع معارضین و لایروبی دوطرف رودخانه اقدام گردد.

19-نامه اهالی و ساکنین محله کاظم آباد درخصوص درخواست لایروبی حاشیه سمت شرق رودخانه بابلرود مشرف به محله کاظم آباد از پل عابر شهید حبیب الله پور تا حرم شهدای گمنام علقمه قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا نسبت به لایروبی دو طرف رودخانه(شرق و غرب) اقدام لازم صورت پذیرد.

20-نامه ساکنین منطقه پشت امامزاده ابراهیم(ع) خیابان شهید محمدزاده 31 درخصوص معضل کمبود آب شرب و آشامیدنی در طول شبانه روز، قرائت و مقرر گردید با اداره محترم آب و فاضلاب جهت اقدام لازم مکاتبه گردد.

21-نامه آقای اکبری درخصوص درخواست تعیین تکلیف استرداد وجه به مبلغ 15/000/000 میلیون تومان مبنی بر انصراف از درخواست 100 سرویس گل و لای قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدام قانونی صورت پذیرد.

22-نامه مجتمع مسکونی علی آبادمیر درخصوص درخواست از شهرداری مبنی بر محدودیت احداث بنا تا  حداکثر 2/5 طبقه قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت بررسی طرح منطقه فوق الذکر مکاتبه و درصورت امکان در کمیسیون ماده 5 و کمیسیون مربوطه نیز مطرح گردد.

23-نامه اهالی محل 28 هکتاری آزادگان درخصوص اعتراض به اجرا و نصب دکل مخابرات در قطعه زمین کوچکی که به فضای سبز اختصاص داده شده بود قرائت و با نصب دکل در پارک آزادگان(28 هکتاری) مخالفت گردید.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

مقرر گردید روز سه شنبه مورخ 99/6/25 جهت حضور در جلسه رسمی شورا و مذاکره درخصوص وضعیت بازارچه ولیعصر(عج) و میزان دارایی شهرداری و لیست کارکنان و حقوق بگیران شهرداری از شهردار محترم دعوت بعمل آید.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص تفریغ بودجه سال 1398 شهرداری بابلسر پس از بررسی با حضور هیئت رئیسه شورا و مسئولین مالی شهرداری در دفتر شهردار محترم پس از اصلاح اشکالات در یک برگ و ارائه مدارک لازم با رای شش نفر از اعضای محترم مورد موافقت قرار گرفت.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *