صورتجلسه سی و نهم 1400/11/14

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 9:30 روز پنجشنبه مورخ1400/11/14با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری بابلسر سال 1401

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 12602/20/1400 مورخ1400/11/2شهرداری محترم درخصوص بند (1) ماده (55) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبه 1400/3/2 مجلس شورای اسلامی و در اجرای تبصره (1) ماده (50) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17/2/1387، تعرفه عوارض و بهای خدمات پیشنهادی شهرداری بابلسر موضوع ماده (30) آئین نامه مالی شهرداریها برای اجرا در سال 1401 قرائت و پس از بحث و بررسی توسط مشاورین مالی و کارشناسان شهرداری و اعضای شورای اسلامی شهر با رعایت آیین نامه مالی شهرداری و آیین نامه اجرایی نحوه وضع و وصول عوارض توسط شورای اسلامی شهر و تمام قوانین مربوطه موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *