صورتجلسه ( سی و هشتم ) مورخه 99/7/15

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/7/15 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای منصور رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-نامه نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی درخصوص افزایش حق الزحمه ماهانه مشاورین مالی قرائت و ضمن موافقت مقرر گردید موضوع در جلسه آتی شورا بررسی گردد.

2-نامه انجمن صنفی کارفرمایی انبوه سازان درخصوص درخواست تسهیلات ویژه و تخفیف برای انبوه سازان قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران و مشاورین مالی ارجاع گردید.

3-نامه هیئت امناء مسجدالرضا (ع) خیابان شهید طالبی بابلسر درخصوص درخواست سیمان جهت استفاده برای سنگ فرش نمودن حیاط مسجد قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه شورایاری محله شهرک ساحلی درخصوص مشکلات عمرانی محل و درخواست رفع مشکلات قرائت و مقرر گردید اعضای کمیسیون عمران از محل مذکور بازدید بعمل آورند.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/11115 مورخ 99/7/15 شهرداری محترم مبنی بر اینکه جهت تامین رفاه شهروندان به هنگام بروز اشتباه در پرداخت وجه شهرداری، در نظر دارد تا سقف مبلغ بیست میلیون ریال، اشتباه واریزی مذکور را در وجه اشخاص حقیقی و حقوقی به استناد اسناد مثبته، بدون اخذ مجوز موردی از شورای اسلامی شهر مسترد نماید قرائت و مورد موافقت قرار گرفت.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *