صورتجلسه ( سی و پنجم ) مورخه 99/7/1

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/7/1 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای هوشیار خسروی و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1-طی بازدید به عمل آمده توسط اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر مورخ 99/6/31 از دو پارک محله واقع در خیابان امیر مازندرانی ولیعصر ۳۸-بوستان ولیعصر و پارک محله واقع در خیابان چمران-چمران ۱۲ بوستان مهدیه مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه با توجه به نیاز اهالی و ساکنین اقدامات عاجل در خصوص نصب لوازم ورزشی و بازی و تامین روشنایی و همچنین اصلاح فضای سبز صورت گیرد.

2-طی بازدید به عمل آمده توسط اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر در خصوص زمین ورزشی واقع در خیابان بسیج-بسیج ۷ با توجه به اینکه زمین ورزشی فوق مورد استفاده دو منطقه بی بی سرروضه و شهید مهدی نسب می باشد، مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا اقدامات لازم درخصوص ساخت باشگاه ورزشی نیمه کاره و احداث سردرب زمین ورزشی و همچنین نصب لوازم ورزشی و نیمکت و بهسازی زمین چمن انجام پذیرد.

3-حسب پیشنهاد شورای اسلامی شهر مبنی بر تسریع در تکمیل پارکینگ طبقاتی، مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه و با توجه به اخذ حق پارکینگ از این مجموعه ها و حسب ضرورت و نیاز شهر، آقای شهردار دستور فرمایند اقدامات لازم جهت اتمام پارکینگ طبقاتی جنب مسجد جامع بعمل آید.

4-با توجه به مشکلات بوجود آمده در مورد تعریض خیابان جنب آتش نشانی(شازده رودخانه) که تحت تصرف وراث خانواده محترم آقای نجفی قرار دارد و در انجام پروژه مهم و اساسی مشکلاتی را برای تردد شهروندان ایجاد نموده است پیشنهاد گردید اعضای محترم شورا و شهرداری محترم نشستی با ریاست محترم بنیاد علوی استان داشته تا مشکل تعریض خیابان یاد شده حسب توافق به عمل آمده از سوی شهرداری و وراث محترم آقای نجفی اقدام لازم بعمل آید.

5-پیشنهاد گردید با توجه به دستور العمل صادره از سوی رئیس بنیاد مستضعفان کشور جناب آقای مهندس سعیدی کیا مبنی بر نحوه اخذ وجه از سوی بنیاد علوی شهرستان از متصرفین آقای خسروی و دستورالعمل صادره و نحوه اجرای آن پیگیری نمایند.

6-باتوجه به پیگیری شورای اسلامی حسب نیاز ضروری و حیاتی شهر بابلسر نسبت به خرید خودرو آتش نشانی هیدرولیکی بلند مرتبه پیشنهاد گردید نسبت به خرید آن مجدداً با شهرداری محترم مکاتبه و تاکید بر ضرورت موضوع بعمل آید.

7-مقرر گردید عطف نامه شماره 225 مورخ 99/6/18 ریاست محترم دادگستری و دادستان محترم درمورد حریم دریا و رودخانه ها پیشنهاد گردید آقای خسروی موضوع را پیگیری و به اطلاع همکاران محترم برسانند.

8-نامه فرمانده مقاومت بسیج شهری صاحب الزمان(عج) درخصوص درخواست مساعدت مالی مبنی بر خرید تجهیزات برای نیروهای بسیجی جهت گشت رضویون برای ایجاد امنیت سطح شهر قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


  • مصوبات جلسه:

 بند 1-ماده واحده

نامه شماره 99/20/10063 مورخ 99/6/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/9900 مورخ 99/6/23 فی ما بین شهرداری و آقای جعفر خستو مالک پلاک ثبتی 1/28699 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 20 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان  و پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 99/20/10057 مورخ 99/6/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/9890 مورخ 99/6/23 فی ما بین شهرداری و آقای بهرام جنتی مالک پلاک ثبتی 1/29198 و 1/6521 واقع در خیابان شهید مفتح مشتمل بر 6 بند بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان بصورت تک واحدی پس از تایید در کمیته فنی با 6 طبقه موافقت می گردد.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 99/20/10070 مورخ 99/6/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/9888 مورخ 99/6/23 فی ما بین شهرداری و آقای سید محمود هاشمی مالک پلاک ثبتی 1/9683 واقع درخیابان شهید بهشتی مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان بصورت تک واحدی پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 99/20/10061 مورخ 99/6/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/9894 مورخ 99/6/23 فی ما بین شهرداری و خانم سمانه رضاییان مالک پلاک ثبتی 1/28907 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 20 مشتمل بر 6 بند قرائت و پس از بررسی در کمیسیون عمران با تامین پارکینگ در محل و رعایت مقررات ملی ساختمان بصورت تک واحدی پس از تایید در کمیته فنی و کمیسیون ماده 5 موافقت می گردد.

∗این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *