صورتجلسه ( سی و چهارم ) مورخه 99/6/25

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 99/6/25 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای هوشیار خسروی و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

2-نامه شماره 99/20/10061 مورخ 99/6/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/9894 مورخ 99/6/23 فی ما بین شهرداری و خانم سمانه رضاییان مالک پلاک ثبتی 1/28907 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 20 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه شماره 99/20/10063 مورخ 99/6/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/9900 مورخ 99/6/23 فی ما بین شهرداری و آقای جعفر خستو مالک پلاک ثبتی 1/28699 واقع در خیابان ولیعصر-ولیعصر 20 مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

4-نامه شماره 99/20/10070 مورخ 99/6/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/9888 مورخ 99/6/23 فی ما بین شهرداری و آقای سید محمود هاشمی مالک پلاک ثبتی 1/9683 واقع درخیابان شهید بهشتی مشتمل بر 6 بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

5-نامه شماره 99/20/10057 مورخ 99/6/25 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه شماره 99/20/9890 مورخ 99/6/23 فی ما بین شهرداری و آقای بهرام جنتی مالک پلاک ثبتی 1/29198 و 1/6521 واقع در خیابان شهید مفتح مشتمل بر 6 بند بند قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه هیئت حضرت رقیه(س) میاندشت بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مراسم عزاداری شهادت حضرت رقیه(س) قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

حسب هماهنگی های قبلی جلسه روز سه شنبه مورخ 99/6/25 با حضور شهردار محترم با محوریت گفتگو در خصوص واگذاری بازارچه دستفروشان برگزار و حاضرین در مورد لایحه شماره 99/20/9006 مورخ 99/6/5 شهرداری محترم و موارد ذیل به بحث و تبادل نظر پرداختند که با موارد ذیل موافقت گردید.

1)درمورد بندهای 1 تا 7 قرارداد، مسئولیت امور بعهده پیمانکار(سرمایه گذار)می باشد.

2)غرفه ها جهت واگذاری از ردیف 1 به تعداد 11 غرفه و ردیف 2 به تعداد 5 غرفه به مبلغ 18/000/000 ریال ماهیانه اخذ گردد، ردیف 3  به تعداد 16 غرفه بمبلغ 17/000/000 ریال ماهیانه اخذ گردد، ردیف 4 و 5 و 6 به تعداد 7 غرفه ماهیانه بمبلغ 15/000/000 ریال ماهیانه اخذ گردد، ردیف 7 و 8 و 9 و 10 به تعداد 50 غرفه بمبلغ 10/000/000 ریال ماهیانه اخذ گردد که جمع این غرفه ها 89 واحد می باشد.

تبصره 1)تعداد 11 غرفه باقیمانده که گنجایش 15 الی 25 دستفروش کوچک و خانه دار می باشد هر نفر روزانه 100/000 ریال که ماهیانه برای هر نفر مبلغ 3/000/000 ریال می باشد.در مورد نوع فروش کالا پیشنهاد شهرداری مورد تایید می باشد.

تبصره 2)سرمایه گذار می تواند غرفه های مذکور را بدون واگذاری حق کسب و پیشه و سرقفلی به استناد قرارداد فی ما بین به شماره 99/10/1156 مورخ 99/2/10 و رعایت کلیه مفاد قرارداد به مستاجرین یا غرفه داران بصورت اجاره حداکثر تا پایان قرارداد مذکور اقدام نماید.

تبصره 3)با توجه به بند 2 مصوبه شماره 59 مورخ 99/10/3 اولویت بکار گیری با دستفروشان بومی می باشد که توسط شورای اسلامی شهر و شهرداری به سرمایه گذار معرفی می گردد.

3)پیشنهاد گردید بمنظور کمک به سرمایه گذار پس از انقضای مدت قرارداد سرمایه گذار این پروژه پس از انقضای دو سال در زمان انجام مزایده جدید درصورت شرکت سرمایه گذار فعلی و داشتن شرایط مساوی با دیگر متقاضیان اولویت با سرمایه گذار فعلی باشد.

4)حسب قرارداد فی ما بین شهرداری و سرمایه گذار در صورت بروز اختلاف جهت حل و فصل آن آقای پروین بعنوان نماینده شورا جهت حضور در جلسه معرفی می گردد.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *