صورتجلسه شانزدهم 1401/3/8

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز یکشنبه مورخ 1401/3/8 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به مجمع خیرین محرومیت زدایی بسیج سازندگی

2- لایحه شهرداری درخصوص نرخ پیشنهادی کرایه تاکسی برای سال 1401 برمبنای حداکثر 3 نفر

3- لایحه شهرداری درخصوص واگذاری بصورت کافه آرامش

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به ستاد یادواره شهدای مسجد مهدیه

5- لایحه شهرداری درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و آقای سید علی حسینی مطلق با وکالت از خانم پروین آموزگار

1-نامه شماره 2488/20/1401 مورخ 1401/3/7شهرداری محترم درخصوص نامه مجمع خیرین محرومیت زدایی بسیج سازندگی شهرستان بابلسر مبنی بر مساعدت مالی جهت برگزاری رزمایش نهضت کمک مومنانه و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای 150304 بودجه سال جاری مبلغ 500/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و با توجه به کمک 1/000/000/000 ریال پیشنهاد می گردد لایحه فوق 6 ماهه دوم 1401 مطرح و سپس اتخاذ تصمیم گردد.

2-نامه خانم مهناز سجادی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین بخشی از خسارت وارده آتش سوزی منزل ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت  با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

3-نامه آقای محمد گلزاری درخصوص درخواست واگذاری یک باب غرفه(کافه) واقع در پارکینگ چهارم جهت امرار معاش و تامین هزینه های زندگی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

4-نامه خانم زیور فلاح درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تامین هزینه های درمان ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

5-نامه هیات یاوران ولایت و شبکه جوانان رضوی شهرستان و مسئول جشنهای مردمی زیر سایه خورشید شهرستان درخصوص درخواست چاپ و نصب بنر جهت میزبانی کاروان سفیران رضوی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

6-نامه اتحادیه اقامتی گردشگری بابلسر درخصوص درخواست تجدید نظر درمورد اخذ مبلغ دریافتی ورودی پارکینگ های نه گانه از مسافران قرائت و جهت بررسی  به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

7-نامه انجمن تالاسمی شهرستان بابلسر-فریدونکنار درخصوص درخواست مساعدت جهت ارائه خدمات بهتر و بیشتر به همشهریان تالاسمی قرائت و جهت بررسی  به کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

8-نامه کمیسیون مالی درخصوص شماره 2111/20/1401 مورخ 1401/2/29 مبنی بر بررسی تفریغ بودجه سال 1400 به اطلاع میرساند که اولا قبل از تصویب متمم 2 بودجه سال 1400 ارسال تفریغ بودجه موضوعیت ندارد و عینا اعاده می گردد، ثانیا متمم 2 بودجه که در دست بررسی است، دارای  نواقص  اساسی و عدیده ای می باشد قرائت  و مقرر گردید جهت اقدام با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

9-نامه اهالی محله میاندشت به آدرس کوچه امام خمینی 24 کوچه یوسف تبار 3 درخصوص درخواست ترمیم آسفالت کوچه مذکور قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

10-نامه هیات مدیره کانون مهندسین شهرستان بابلسر درخصوص تغییرات هیات مدیره و بازرسین کانون مهندسین شهرستان بابلسر قرائت گردید.

11-نامه اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص اختصاص 10 درصد از تابلوهای تبلیغاتی شهرداری ها به موضوع سبک زندگی با تاکید بر موضوع عفاف و حجاب قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

12-نامه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان بابلسر درخصوص صورتجلسه مورخ 1401/3/2 کارگروه پسماند شهرستان قرائت و با رعایت بند 1 خلاصه مذاکرات صورتجلسه 15 شورای اسلامی شهر مورخ1401/3/3 با شهرداری محترم مکاتبه گردد.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 2368/20/1401 مورخ 1401/3/4 شهرداری محترم درخصوص نرخ پیشنهادی کرایه تاکسی برای سال 1401 برمبنای حداکثر 3 نفر در مورد افراد بالای 6 سال در مسیرهای تعیین شده به شرح ذیل مورد موافقت قرار می گردد.

نرخ پیشنهادی کرایه تاکسی بر مبنای سه نفر در سال 1401
مسافت مبلغ پیشنهادی 1401
صفر تا 4 کیلومتر40/000 ریال
4 کیلومتر به بالا (مسیر میدان بسیج تا درب دوم دانشگاه)45/000ریال

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 2354/20/1401 مورخ 1401/3/3 شهرداری محترم درمورد تصویب لایحه شماره 1577 مورخ 1401/2/18 شهرداری(بند 12 صورتجلسه شماره 10 مورخ 18/2/1401) توسط شورای اسلامی مبنی بر واگذاری مکانی واقع در حد فاصل پارکینگ دوم و سوم معروف به کافه آرامش به مرکز جامع خانواده شهرستان بابلسر(بنیاد ملی خانواده) به مدت یک سال بصورت رایگان، از آنجاییکه مصوبه فوق در جلسه مورخ 1401/2/24 هیات محترم تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر به شرح؛ رعایت آئین نامه مالی شهرداری ها الزامی است؛ مورد تایید قرار نگرفته است لازم به توضیح است که این شهرداری لایحه فوق را به استناد بند 6 ماده 55 قانون شهرداری ها به قرار اینکه؛ شهرداری ها می توانند ابنیه متعلق به خود را با حفظ مالکیت به رایگان و با شرایط معین به منظور ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی در اختیار موسسات مربوط قرار دهند تنظیم نموده است بنابراین شهرداری در نظر دارد ملک فوق را به استناد قوانین موضوعه پس از تصویب شورای اسلامی و تایید هیات تطبیق واگذار نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 2550/20/1401 مورخ 1401/3/8شهرداری محترم درخصوص نامه ستاد یادواره شهدای مسجد مهدیه مبنی بر مساعدت مالی جهت برگزاری یادواره شهدای مدافعان حرم و شهدای دفاع مقدس و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ30/000/000 ریال به این ستاد مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 2552/20/1401 مورخ 1401/3/8 شهرداری محترم درخصوص صورتجلسه فی ما بین شهرداری و مالک پلاک ثبتی 22878/1 متعلق به آقای سید علی حسینی مطلق با وکالت از خانم پروین آموزگار واقع در بلوار طالقانی-قسمتی از پارک شورا مشتمل بر 6 بند قرائت و ضمن موافقت رعایت آئین نامه مالی شهرداری و معاملات شهرداری و قانون نحوه تقویم ابنیه املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری الزامی می باشد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *