صورتجلسه شانزدهم(1400/4/22)

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/22/4 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده-خلاصه مذاکرات

1-نامه هیات تنیس شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت برگزاری مسابقات جایزه بزرگ تنیس ساحلی قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت  با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه مدیریت بازارچه شهرداری بابلسر درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت خرید وسایل سرماساز برای بازارچه و استفاده عموم قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

3-نامه هیات جانبازان و معلولین شهرستان بابلسر درخصوص درخواست مساعدت جهت شرکت در مسابقات لیگ برتر والیبال کشور قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

4-نامه آقای فتح اله قادسی درخصوص احداث بزرگترین مرکز تصویربرداری(آم آر آّی، سی تی اسکن و سونوگرافی و…) در شهر بابلسر در جلسه مطرح و به جهت ایجاد انگیزه و به پاس قدردانی و حمایت از این گونه سرمایه گذاران و به جهت افزایش سرانه درمانی پیشنهاد گردید هزینه تغییر کاربری ملک مذکور به صورت رایگان و همچنین مساعدت لازم درخصوص صدور پروانه مجموعه فوق الذکر صورت پذیرد.

مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4210 مورخ 1400/4/13 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به آقای مهدی طلوتی از مدال آوران عرصه ملی جهت درمان مصدومیت ناشی  از مسابقات و اینکه درنظر است از محل ماده 15 به مبلغ 80/000/000 ریال به ایشان مساعدت گردد قرائت و موافقت گردید.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4190 مورخ 1400/4/13 شهرداری محترم درخصوص ساماندهی ورودی شرقی شهرستان مبنی بر تکمیل پروژه سر درب نیروی هوایی به استناد ردیف هزینه ای شماره 303027 بودجه سال 1398، شماره 4010707 بودجه سال 1399 و شماره 4010707 بودجه سال 1400 و اینکه در نظر است از محل های ردیف هزینه ای فوق با برآورد هزینه بیست میلیارد ریال مساعدت گردد قرائت و مجموعاً هزینه های انجام شده در گذشته و فعلی با مبلغ دومیلیارد تومان موافقت گردید.

این ماده واحده با شش رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4188 مورخ 1400/4/13 شهرداری محترم درخصوص احداث دوربرگردان محور بابلسر-فریدونکنار در محدوده منطقه اجاکسر واقع در حریم شهر بابلسر و اینکه در نظر است به استناد ردیف هزینه ای شماره 5040202 لایحه بودجه سال 1400 با عنوان پروژه در دست اجرا در حریم شهر نسبت به احداث دوربرگردان اقدام گردد قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

با توجه به نامه شرکت حسابرسی کارای پارس درخصوص انصراف از انجام امورات حسابرسی و پیشنهاد مشاوران مالی شورای اسلامی شهر بابلسر به شرکت حسابرسی آگاه نگر که سابقه حسابرسی سالهای گذشته در شهرداری بابلسر دارد در جلسه مطرح و جهت حسابرسی سال 1400 با شرکت آگاه نگر موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4131مورخ 1400/4/12 شهرداری محترم درخصوص احداث و اجرای فضای سبز(در قالب پارک) در زمین انتهای مجموعه شهرداری قدیم بمنظور حفظ بنای میراثی و افزایش سرانه فضای سبز و با توجه به موقعیت مکانی خاص ساختمان قدیمی و ملحوظ نمودن توریستی بودن این شهر از محل ردیف هزینه ای شماره 2010201 و 2010103 لایحه بودجه سال 1400 اقدام گردد، قرائت و با ایجاد پارک و فضای سبز و همچنین احداث پارکینگ طبقاتی در منتهی الیه مجموعه و نیز انتقال ساختمان شورای اسلامی شهر به آن مکان موافقت می گردد.

این ماده واحده با پنج رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 1400/20/4273 مورخ 1400/4/15شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به ناحیه بسیج سپاه بابلسر جهت برپایی جشن روز ملی عفاف و حجاب و سالروز ازدواج امیرالمومنین حضرت علی(ع) و حضرت فاطمه الزهرا(س) در سالن سینما شقایق و اینکه در نظر است از محل ردیف 150304 بودجه سال 1400 مبلغ سیصد و پنجاه میلیون ریال مساعدت گردد قرائت و موافقت گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *