صورتجلسه ششم(1400/2/9)

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 1400/1/31 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای شعبانعلی رمضان نژاد و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

خلاصه مذاکرات  

1-نامه سازمان تبلیغات اسلامی شهرستان بابلسر درخصوص اجرای مصوبات جلسه 1400/1/24 مبنی بر درخواست مساعدت جهت برگزاری مراسم معنوی شبی با قرآن قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

2-نامه خانم زهرا قلی زاده درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تهیه سمعک برای ایشان قرائت و مقرر گردید جهت مساعدت با شهرداری محترم مکاتبه گردد.

مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه شماره  99/20/16879 مورخ 99/11/19شهرداری محترم درخصوص متمم و اصلاح بودجه شماره یک و همچنین با عنایت به نامه شماره 99/20/14213 مورخ 99/9/22 مبنی بر پیشنهاد شهرداری در اجرای ماده 79 قانون شهرداریها و همچنین ماده 34 آئین نامه مالی شهرداریها برابر بند 5 صورتجلسه شماره 48 مورخ 99/9/22 شورا در موافقت پیشنهاد یاد شده و باتوجه به عملکرد شهرداری و همراهی و همیاری شورای اسلامی شهر متمم و اصلاح بودجه شماره دو شهرداری بابلسر بالغ بر 2/385/000/000/000 ریال معادل دویست و سی هشت میلیارد و پانصد میلیون تومان قرائت و پس از بررسی و ارائه گزارش از سوی مشاوران مالی مورد موافقت قرار گرفت.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *