صورتجلسه ششم1401/01/30

حسب هماهنگی قبلی،جلسه شورای اسلامی بابلسر، ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1401/1/30با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای سید رضا حبیب اله پور و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.

دستور کار جلسه:

1-لایحه شهرداری درخصوص خط پروژه خیابان شهید کاشانی-بسیج 1                                                                        7- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به آبشار عاطفه ها

2- لایحه شهرداری درخصوص ساماندهی تانکرهای فاضلاب کش و تصفیه سپتاژهای خانگی                                               8- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی بابلسر

3- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به هیئت امنای مسجد المهدی شهرک ساحلی                                                     9- لایحه شهرداری درخصوص تکمیل پروژه سردرب نیروی هوایی

4- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به هیئت زنجیر زنی چهارده معصوم (ع) محله میاندشت                                          10- لایحه شهرداری درخصوص درآمد یکماهه اسفند 1400 با مقایسه وصولی مدت مشابه

5- لایحه شهرداری درخصوص افزایش دریافتی ماهیانه آقای تقی پور، امام جماعت شهرداری                                              11- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت مالی به انجمن خانواده ناشنوایان

6- لایحه شهرداری درخصوص مساعدت به هیات بوکس شهرستان بابلسر

خلاصه مذاکرات

1-نامه شماره 862/20/1400 مورخ 1401/1/29 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان شهید کاشانی-بسیج 1 قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

2-نامه شماره 871/20/1400 مورخ 1401/1/30 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه خیابان شهید آقاباباپور-پشت امامزاده ابراهیم (ع)قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

3-نامه حوزه مقاومت بسیج خمینی روح ا…(ره) درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت اجرای برنامه های فرهنگی، اجتماعی، ورزشی و امنیتی در منطقه استحفاظی  و نوار ساحلی قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی و ورزشی ارجاع گردید.

4-نامه دبیرستان سرکار خانم زهرا سروری درخصوص درخواست بازسازی آسفالت حیاط مدرسه قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

-نامه آقای عبدالله سالاریه درخصوص درخواست پیگیری مشکل ایجاد شده برای ملک ایشان واقع در خیابان شهید حاجی زاده قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.

6-نامه شماره 872/20/1400 مورخ 1401/1/30شهرداری محترم درخصوص دستورالعمل اجرایی ساماندهی تانکرهای فاضلاب کش و تصفیه سپتاژهای خانگی استان مازندران به شماره نامه 70541/4/86 مورخ 29/7/99 معاون هماهنگی عمرانی استانداری و پیرو مطالبات بحق شهروندان درخصوص ساماندهی مرکز دفن زباله بابلسر که بخشی  از آلودگی آن ناشی از تخلیه روزانه فاضلاب خانگی می باشد و اینکه شهرداری در نظردارد نسبت به جذب سرمایه گذار و راه اندازی تصفیه خانه سپتاژ خانگی در قطعه زمینی واقع در خیابان تصفیه خانه فاضلاب شهری(واقع در حریم روستای باقرتنگه) اقدام نماید و باعنایت به اینکه این اقدام وظیفه ذاتی اداره آب و فاضلاب بوده  و به موجب تاکید استاندار محترم وقت و با حمایت دستگاه های ذیربط بر عهده شهرداری گذاشته شده و از طرفی پس از تحویل زمین در تاریخ 1398/9/13 شهرداری نسبت به آماده سازی و احداث بنای مورد نیاز با نظر مشاور ذیربط به مبلغ تقریبی 2 میلیارد تومان در آن اقدام نموده است انتظار می رود با جذب سرمایه گذار واجد شرایط و نصب مستحدثات لازم نسبت به تخلیه تانکرها(بجای مرکز دفن فعلی) در محل مذکور اقدام و هزینه های مرتبط از راههای ذیل تامین گردد.

1)آورده شهرداری به عنوان بخشی از سرمایه گذاری شامل زمین و آماده سازی آن، احداث بناهای مورد نیاز و غیره(قسمتی از آن اجرا شده)

2)گیت فی به مبلغ حدود 2/000/000 الی 4/000/000 ریال اضافه بر مبلغ تخلیه هر تانکر که شهروندان بایستی پرداخت نمایند (هزینه تخلیه هر تانکر فاضلاب خانگی بیش از 600-700 هزار تومان خواهد شد)

7-نامه شماره 122/20/1400 مورخ 1401/1/10 شهرداری محترم درخصوص درآمد یکماهه اسفند 1400 با مقایسه وصولی مدت مشابه قرائت گردید.

8-نامه آقای مصطفی بدیعی درخصوص درخواست رسیدگی به ساخت و ساز غیر مجاز در مجتمع علی آباد میر قرائت و مقرر گردید با شهرداری محترم مکاتبه تا در صورت تخلف به کمیسیون ماده صد ارجاع و طبق ضوابط و قوانین اقدام گردد.

9-نامه گروه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی درخصوص درخواست مساعدت مالی جهت تکمیل ساخت یک واحد مسکونی برای خانواده نیازمند و بی سرپرست قرائت  و مقرر گردید با شهرداری محترم جهت مساعدت مکاتبه گردد.

10- نامه شماره 591/20/1400 مورخ 1401/1/23 شهرداری محترم درخصوص اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به واگذاری پارکینگ های نه گانه به منظور اجرای طرح پارکبان جهت استقرار وسائط نقلیه سبک و سنگین و طرح سالمسازی دریا(به تعداد 4 طرح) از تاریخ 13/2/1401 تا پایان شهریور ماه سال جاری و همچنین واگذاری بصورت اجاره زمین به مساحت 800 متر مربع حدفاصل پارکینگ صفر تا یک در قسمت ساحلی جهت استقرار سرسره آبی بادی به مدت یک سال از طریق فرآیند تشریفات مزایده براساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقدام نماید، لازم به ذکر است که به منظور وحدت رویه و انسجام بیشتر کار شهرداری مترصد واگذاری طرح های فوق به یک پیمانکار واحد از طریق تشریفات مذکور می باشد قرائت و مقرر گردید ابتدا قیمت کارشناسی به شورا ارسال سپس اتخاذ تصمیم گردد.


مصوبات جلسه:-بند 1-ماده واحده

نامه شماره 855/20/1400 مورخ 1401/1/29 شهرداری محترم درخصوص نامه هیئت امنای مسجد المهدی شهرک ساحلی مبنی بر مساعدت مالی جهت تامین هزینه خرید صندلی برای مسجد و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 844/20/1400 مورخ 1401/1/29 شهرداری محترم درخصوص تقاضای آقای حسن تقی پور، امام جماعت شهرداری بابلسر جهت انجام فرایض دینی و اینکه شهرداری در نظر دارد دریافتی ماهیانه ایشان را به مبلغ 10/000/000 ریال افزایش دهد قرائت و شهرداری مکلف به داشتن نمازخانه حداقل مساحتی 50 متر بوده و برگزاری نماز جماعت با حضور کارکنان موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 3-ماده واحده

نامه شماره 856/20/1400 مورخ1401/1/29شهرداری محترم درخصوص نامه هیئت زنجیر زنی چهارده معصوم (ع) محله میاندشت مبنی بر درخواست مساعدت جهت تهیه لباس برای اعضای این هیئت و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 4-ماده واحده

نامه شماره 841/20/1400 مورخ 1401/1/29 شهرداری محترم درخصوص نامه فرمانده حوزه مقاومت بسیج دانش آموزی بابلسر مبنی بر مساعدت برای برگزاری سه پویش و دو مسابقه در فضای مجازی دانش آموزی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 30/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 5-ماده واحده

نامه شماره 840/20/1400 مورخ 1401/1/29 شهرداری محترم درخصوص درخواست مساعدت به هیات بوکس شهرستان بابلسر به عنوان کمک و مساعدت و اینکه شهرداری در نظر دارد با هدف ارتقا رشته یاد شده و به منظور حمایت از فعالیت های اجتماعی و ورزشی از محل ردیف اعتباری 150209 بودجه مصوب سال 1401 مبلغ دو میلیارد ریال مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 6-ماده واحده

نامه شماره 854/20/1400 مورخ 1401/1/29 شهرداری محترم درخصوص درخواست خیریه آبشار عاطفه ها جهت مساعدت مالی و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 140/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 7-ماده واحده

نامه شماره 804/20/1400 مورخ 1401/1/29 شهرداری محترم درخصوص بند الف ماده 4 آئین نامه مالی شهرداری ها پیرو مصوبه شماره 17809/ت 58769 هـ مورخ 21/2/1400 هیات محترم وزیران به دلیل اهمیت تکمیل پروژه سردرب ورودی شهر و اینکه شهرداری در نظر دارد تا نسبت به انعقاد قرارداد تا سقف مبلغ 5/000/000/000 ریال از طریق فرآیند ترک تشریفات مناقصه از ردیف هزینه ای شماره 4010707 متمم بودجه سال جاری با عنوان ساماندهی ورودی شرقی و سردرب بابلسر اقدام نماید قرائت و در صورتیکه پیمانکار سابق باشد موافقت می گردد.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 8-ماده واحده

نامه شماره 912/20/1400 مورخ 1401/1/30 شهرداری محترم درخصوص اینکه آقای سید حسن اسماعیل نژاد از قهرمانان خوب و مستعد کشتی بابلسر و قهرمان نوجوانان جهان بوده و حین مسابقات دچار مصدومیت از ناحیه شانه شده که اخیراً اقدام به عمل جراحی نموده است و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به ایشان مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 9-ماده واحده

نامه شماره 914/20/1400 مورخ 1401/1/30شهرداری محترم درخصوص نامه انجمن خانواده ناشنوایان مبنی بر درخواست مساعدت مالی بابت مرمت بنای انجمن و تدمین مکانی سالم و ایمن و اینکه شهرداری در نظر دارد از محل ردیف هزینه ای ماده 15 مبلغ 50/000/000 ریال به آن انجمن مساعدت مالی نماید قرائت و موافقت گردید.

این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *