صورتجلسه ( شصتم ) مورخ 93/03/24

شصتمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بابلسر در مورخه 93/03/24 روز شنبه در محل كار شورا با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسين‌زاده پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا … مجيد دستور كار جلسه قرائت و تصميمات بشرح ذيل اتخاذ گرديد.


خلاصه مذاکرات:

1– نامه رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان بابلسر منضم به صورتجلسه ساماندهی امور جوانان قرائت وجهت بررسی به کمیته ورزشی شورا ارجاع گردید.

2- نامه مدیر پروژه بازیافت شرکت آتیه سازان آرزو قرائت و جهت جلسه هماهنگی به کمیسیون بهداشت و محیط زیست ارجاع گردید.

3- نامه فرماندهی سپاه مقاومت شهرستان بابلسر درخصوص درخواست زمین جهت توسعه درمانگاه باب الحوائج قرائت و به کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

4- نامه فرمانداری محترم درخصوص اهمیت کتاب وکتابخانی وضرورت ترویج آن در دستگاه های اجرایی قرائت و جهت پیگیری به دفتر شورا ارجاع گردید.

5- نامه رئیس اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بابلسر مبنی بر درخواست ارائه راهکارهای مناسب جهت طرح در کارگروه فرهنگی شهرستان قرائت ومقرر گردید بررسی شود.

6- نامه شهرداری محترم درخصوص تمدید قرارداد آقای مهدی پورنوراله مسئول بهداشت حرفه ای شهرداری بابلسر و شهرداری محترم قرائت و به کمیسیون بهداشت ارجاع گردید.

7- نامه شهرداری محترم منضم به مبایعه نامه فی ما بین شهرداری و جمعیت هلال احمر موضوع واگذاری زمین قرائت و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع گردید.


مصوبات:

 نامه شماره 6/2999 مورخ 93/03/13 شهردار محترم در خصوص مساعدت مالی به اداره فرهنگ وارشاد اسلامی بابلسر با مساعدت به مبلغ 10/000/00 ریال ازمحل ماده 17 موافقت گردید.

2- نامه شماره 6/5338 مورخ 93/03/13 شهرداری محترم در خصوص مساعدت مالی به اداره ورزش وجوانان شهرستان بابلسر به مبلغ 3/000/000 ریال از محل ماده 17 قرائت و پیشنهاد گردید بر اساس مصوبه کمیته ورزشی اعمال گردد.

3- نامه شماره 6/7069 مورخ 93/03/13 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به مسئول انجمن شعر وادب شهرستان بابلسر به مبلغ 2/000/000 ریال از محل ماده 17 موافقت شد.

4- نامه شماره 6/3585 مورخ 93/03/24 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به انجمن فیزیک دانشگاه مازندران به مبلغ 2/000/000 ریال از محل ماده 17 موافقت شد.

5- نامه شماره 9/6974 مورخ 93/03/13 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری وآقای امیر بهزاد ناطقی وکیل سیده سلطان شفیعیان مالک پلاک ثبتی شماره 1/8444/8427/10707 واقع در خیابان شهرک ساحلی خیابان دوم به مساحت عرصه 220 متر مربع مشتمل بر 5بند ودرخواست متقاضی مبنی بر احداث 6 واحد مسکونی تعداد 4/4 واحد مازاد بر حد پایه دارد که متقاضی مبلغ 407/080/000 ریال نقداً بحساب شهرداری واریز وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه محاسبه و به حساب شهرداری پرداخت نماید موافقت شد.

6- نامه شماره 6/7515 مورخ 93/03/24 شهرداری محترم درخصوص کمک هزینه خریدارزاق عمومی به مناسبت ماه مبارک رمضان پیشنهاد گردید  پرداخت مبلغ 2/000/000 ریال به کلیه پرسنل رسمی وقراردادی وکارمندان بازنشسته از محل ماده 5 ردیف 20516 به صورت همزمان موافقت گردید.

7- نامه شما


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *