صورتجلسه ( شصت و ششم ) مورخ 98/10/29

حسب هماهنگی قبلی، جلسه شورای اسلامی شهر بابلسر، ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 98/10/29 با قرائت قرآن کریم به ریاست آقای محجوب پروین و با حضور اکثریت اعضا برگزار گردید.


  • دستور کار جلسه:

بررسی نامه های وارده

  • خلاصه مذاکرات

1- نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص چراغ های روشنایی معابر و سطح شهر که در زمان بارندگی و بدلیل رطوبت بالای استان امکان برق گرفتگی شهروندان را دارد قرائت و جهت ارتینگ تیر های برق فلزی با شهرداری محترم مکاتبه گردید.

2- نامه شماره  15804/20/98مورخ 98/10/25 شهرداری محترم به اداره آب و فاضلاب شهرستان بابلسر درخصوص اجرای انشعاب خیابان شهید رجایی که شهرداری قصد دارد برای ترمیم مسیر خیابان مذکور اقدام نماید قرائت گردید.

3- نامه یکی از اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص عدم احداث پارکینگ در حوالی میدان شهدا و میدان بسیج که باعث پارک کردن وسایل نقلیه در حاشیه میادین می گردد و مامورین راهنمایی و رانندگی طبق قانون اقدام به جریمه می نمایند، قرائت و پیشنهاد گردید آقای پروین جهت نشست با فرماندهی محترم نیروی انتظامی برای حل معضل دور میدان هماهنگی های لازم را معمول فرمایند.

4- نامه آرامستان بهشت ابراهیم(ع) در خصوص استفاده از آمبولانس این مرکز مبنی بر جابجایی اجساد به شهرهای مجاور قرائت و جهت تحت پوشش قراردادن آمبولانس حمل جنازه بابلسر برای انتقال اجساد با شهرداری محترم مکاتبه گردید، ضمناً تاکید گردید آمبولانس های حمل جنازه نیز با سازی گردند.

5- با توجه به پیشنهاد اعضای محترم شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص اجرای مناسب و ساماندهی طرح های ساحلی، با شهرداری بابلسر مکاتبه تا نسبت به طرح ساماندهی در محدوده شهر بابلسر و همچنین اجرای طرح های سالمسازی دریا اقدامات لازم را با رعایت آئین نامه و قوانین مربوطه و دستورالعمل های ابلاغی انجام و  آقای پروین هماهنگی لازم را جهت برگزاری نشست مشترک شهردار محترم با اعضای شورا بهمین منظور پیگیری فرمایند.

6- شورای اسلامی شهر به شهرداری محترم پیشنهاد می نماید نسبت به مزایده پارکینگ های نه گانه از ابتدای سال 1399 تا پایان شش ماهه اول سال تا تاریخ 98/7/1 بررسی و ضعف و قوت موارد مربوط به مزایده در سال های ماضی بررسی و تا پایان بهمن ماه این مزایده انجام گیرد.

7- شورای اسلامی پیشنهاد  می نماید بمنظور بهره گیری کامل از دریا و مسائل جانبی آن توسط مسافران نسبت به اجرای طرح سالمسازی با ارائه فراخوان با خواسته و آیتم های مورد نیاز و پیشنهاد ارائه شده با هدیه و جایزه به بهترین طرح اقدام، پس از بررسی در شهرداری و شورای اسلامی شهر و تایید طرح برتر بصورت مناقصه بلند مدت سه سال تا پنج سال بر طبق ضوابط و آئین نامه مالی شهرداری اقدام فرمایند.

8- با توجه به گزارش یکی از اعضای محترم شورا مبنی بر حذف تعدادی از مصوبات کمیسیون ماده پنج، شورا پیشنهاد می نماید تا شهرداری محترم موضوع را پیگیری و با توجه به طرح تفصیلی شهر بابلسر و سیال بودن پروانه ها براساس موقعیت مکانی اعم از زمین و معابر پروانه باید صادر گردد که پس از طرح در کمیته فنی در چند جلسه با حضور نمایندگان اعضای کمیسیون ماده پنج انجام گیرد که حسب ضرورت خواسته متقاضیان و طرح تفصیلی در آن لحاظ گردد.

9- نامه شماره 98/20/15051 مورخ 98/10/14 شهرداری محترم درخصوص عوارضات پیشنهاد سال 1399 در جلسه مطرح و مقرر گردید یک نسخه از پیشنهاد شهرداری محترم در اختیار اعضای محترم قرار گیرد تا بررسی لازم انجام، سپس در جلسه مشترک با مشاورین مالی شورا بررسی جامع و نهایی انجام، سپس اتخاذ تصمیم گردد.


  • مصوبات جلسه:

بند 1-ماده واحده

نامه کمیسیون مالی شورای اسلامی شهر بابلسر درخصوص تفریغ بودجه شورا درجلسه مطرح پس از بررسی مورد تایید قرار گرفت.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

بند 2-ماده واحده

نامه شماره 98/20/16293 مورخ 98/10/28 شهرداری محترم درخصوص درخواست استرداد وجه اضافه واریزی آقای رستم علی قاسمی مالک پلاک ثبتی 1/18383/24790 بمبلغ 100/000/000 قرائت و موافقت گردید.

 *این ماده واحده با هفت رأی موافق تصویب، که پس از تایید هیئت تطبیق قابلیت اجرایی دارد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *