صورتجلسه ( شصت و پنجم ) مورخ 93/04/14

شصت وپنجمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بابلسر در مورخه 93/04/14 روز شنبه در محل كار شورا با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسين‌زاده پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا … مجيد دستور كار جلسه قرائت و تصميمات بشرح ذيل اتخاذ گرديد.


خلاصه مذاکرات:

1- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت به آقای نادر فتح الله نیا جهت عزیمت به مسابقات آسیایی قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

2- نامه اداره ورزش و جوانان شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست مساعدت به آقای رضا تقدسی جهت عزیمت به مسابقات جهانی قرائت و مقرر شد با شهرداری مکاتبه شود.

3- نامه شماره 6/9690 مورخ 93/04/09 شهرداری محترم درخصوص درخواست تعدادی متقاضی به نام های خانم ها واحدیان، عباسی ، مهدی تبار و شیخیان جهت قرارداد با شهرداری به منظور مربیگری و آموزش بدنسازی کارکنان بانوان در مجموعه ورزشی سردار شهید خوشنویس قرائت و به کمیته ورزشی بانوان جهت بررسی ارجاع گردید.

4- نامه شماره 350 هیئت امنای امام زاده ابراهیم(ع) منضم به صورتجلسه سومین نشست مشترک مورخ 93/04/02 قرائت شد.

5- نامه شماره 150/19232 مورخ 93/04/10 اداره کل راه وشهرسازی مازندران منضم به یک برگ صورتجلسه کمیسیون ماده پنج شهر بابلسر مورخ 92/12/25 قرائت شد.

6- نامه ساکنین خیابان دوم شهرک ساحلی مبنی بر مشکل شیرابه های خودروهای حمل زباله قرائت و به کمیسیون بهداشت جهت بررسی ارجاع شد.

7- نامه شماره 21/10048 مورخ 93/04/12 شهرداری محترم درخصوص درخواست خانم مژگان کاردانی مبنی بر برپایی بازارچه موقت خانگی در بلوار شهید علیزاده قرائت و به کمیسیون بهداشت و محیط زیست کمیته بانوان جهت بررسی ارجاع گردید.

8- نامه اداره آموزش و پرورش بابلسر مبنی بر کمک مالی به دارالقران جهت انجام امورات فرهنگی قرائت و به کمیسیون فرهنگی جهت بررسی ارجاع گردید.

9- نامه شماره 9/9482 مورخ 93/04/08 شهرداری محترم درخصوص خط پروژه کوچه 8 متری منشعب از خیابان شهید طالعی قرائت و به کمیسیون عمران جهت بررسی ارجاع شد.


مصوبات:

1- نامه شماره 13/101159 مورخ 93/04/14 شهرداری محترم درخصوص درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و خانم سیده هاجر محمدپور مالک پلاک ثبتی شماره

1/8473/22462 واقع در خیابان شهید مفتح بن بست شهید اسماعیل زاده به مساحت عرصه 317/40 مترمربع مشتمل بر 5 بند ودرخواست متقاضی مبنی بر احداث 9 واحد مسکونی که متقاضی مبلغ 243/210/000 ریال نقداً بحساب شهرداری واریز وسایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه محاسبه و به حساب شهرداری پرداخت نماید موافقت شد.

2- شماره 1/10119 مورخ 93/04/14


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *