صورتجلسه ( شصت و یکم ) مورخ 93/03/27

شصت و یکمین جلسه رسمي شوراي اسلامي شهر بابلسر در مورخه 93/03/27 روز سه شنبه در محل كار شورا با حضور اعضاء و به رياست آقاي حسين‌زاده پس از تلاوت آياتي چند از كلام ا … مجيد دستور كار جلسه قرائت و تصميمات بشرح ذيل اتخاذ گرديد.


خلاصه مذاکرات:

1- نامه ساکنین خیابان بسیج 7 مبنی بر درخواست رسیدگی به وضعیت بهداشتی منطقه قرائت و مقرر شد جهت بررسی با شهرداری مکاتبه شود.

2- نامه هیئت کشتی شهرستان بابلسر مبنی بر درخواست مینی بوس جهت اعزام کشتی گیران به مسابقات قهرمانی استان قرائت و مقرر شد با شهرداری جهت مساعت مالی مکاتبه شود.

3- نامه کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان بابلسر بنی بر درخواست نصب 4 عدد استندبرد در سطح شهر قرائت و جهت بررسی به کمیسیون فرهنگی ارجاع گردید.

4- نامه اداره ورزش و جوانان مبنی بر درخواست کمک مالی هیئت شطرنج قرائت و به کمیته ورزشی ارجاع گردید.

5- نامه اداره صنعت ، معدن و تجارت شهرستان بابلسر منضم به صورتجلسه مورخه 93/03/24 کمیته برنامه ریزی نمایشگاه طرح ضیافت شهرستان بابلسر قرائت شد.

6- نامه شماره 86/25/1742 مورخ 93/03/27 فرمانداری محترم منضم به صورتجلسه مورخ 93/03/22 کمیته انطباق قرائت شد.


مصوبات:

1- نامه شماره 6/7727 مورخ 93/03/25 شهرداری محترم درخصوص افزایش حق الزحمه امام جماعت شهرداری به مبلغ 4/500/000 ریال به صورت ماهیانه قرائت و موافقت شد.

2- نامه شماره 6/7879 مورخ 93/03/25 شهرداری محترم درخصوص درخواست استرداد وجه اضافه واریزی عوارض نوسازی به مبلغ 1/873/000 ریال به آقای امیر احمدی قرائت و موافقت شد.

3- نامه شماره 6/6226 مورخ 93/03/25 شهرداری محترم درخصوص مساعدت به پایگاه مقاومت بسیج امام علی(ع) به مبلغ 4/000/000 ریال از محل ماده 17 قرائت و موافقت شد.

 4- نامه شماره 9/7753 مورخ 93/03/25 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای آرش مشک آبادی وکیل اقای محمدحسین برگستوان مالک پلاک ثبتی 1/2854/12934 واقع در خیابان شهید طالبی کوچه شهید محمدیان به مساحت عرصه 202/25 مترمربع و باقیمانده پس از تعریض 182/25 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 4 واحد مسکونی که متقاضی مبلغ 50/760/000 ریال نقداً به حساب شهرداری پرداخت و سایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید موافقت شد.

5- نامه شماره 6/6213 مورخ 93/03/13 شهرداری محترم درخصوص مساعدت مالی به پلیس راهنمایی و رانندگی قرائت و ضمن موافقت پیشنهاد گردید شهرداری محترم مبلغ 15/000/000 ریال مساعدت فرمایند.

6- نامه شماره 9/7369 مورخ 93/03/21 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای امیر حسین جنتیان مالک پلاک ثبتی شماره 1/8444/8427/14206 و 1/10954 واقع در بلوار ساحلی به مساحت عرصه 220 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 5 واحد مسکونی که متقاضی مبلغ 291/440/000 ریال نقداً به حساب شهرداری پرداخت و سایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید موافقت شد.

7- نامه شماره 9/7748 مورخ 93/03/25 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری و آقای محمدرضا غلامرضاپور مالک پلاک ثبتی شماره 1/1943/11141 واقع در قطعات فرمانداری به مساحت عرصه 275/25 مترمربع مشتمل بر 5 بند و درخواست متقاضی مبنی بر احداث 6 واحد مسکونی که متقاضی مبلغ 171/906/000 ریال نقداً به حساب شهرداری پرداخت و سایر عوارضات متعلقه در زمان صدور پروانه جداگانه محاسبه و به حساب شهرداری واریز نماید موافقت شد.

8- نامه شماره 9/8035 مورخ 93/03/27 شهرداری محترم درخصوص توافق فی ما بین شهرداری


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *